Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635
Wszystkie ceny podlegają negocjacji
Napisz do nas: [email protected]
Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635

TM196 Miernik pola elektromagnetycznego 3 osiowy 8GHz, Tenmars

KOD PRODUKTU: TENM/TM196

1728,15brutto

1405,00 netto
Kup teraz
Producent: Tenmars

TM196 to miernik zaprojektowany i przeznaczony do pomiarów i monitorowania natężenia pola elektromagnetycznego częstotliwości radiowej. Urządzenie to zostało skalibrowane precyzyjnie w zakresie częstotliwości 10MHz~8GHz. 

Zanieczyszczenie elektromagnetyczne:

Miernik TM196 używany jest do wskazywania zanieczyszczenia elektromagnetycznego, które jest generowane sztucznie. Wszędzie tam, gdzie występuje napięcie lub prąd elektryczny powstają pola: elektryczne (E) i magnetyczne (H). Wszystkie typy transmisji radiowych i nadajniki TV wytwarzają pola elektromagnetyczne – są one wytwarzane w przemyśle, handlu, w domu, w zasadzie wszędzie, gdzie mamy do czynienia z urządzeniami elektrycznymi, gdzie pola te wywierają na nas wpływ, nawet jeżeli nasze zmysły nie są w stanie tego zanotować.

Natężenie pola elektrycznego (E)

Wielkość wektora pola, która reprezentuje siłę (F) na nieskończenie małą jednostkę dodatniego ładunku testu (q) w punkcie podzieloną przez ten ładunek. Natężenie pola elektrycznego wyrażone jest w woltach na metr [V/m, mV/m]. Urządzenie to dokonuje bezpośredniego pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego.

Natężenie pola magnetycznego (H)

Wektor pola, który jest równy indukcji magnetycznej podzielonej przez przenikalność medium. Natężenie pola magnetycznego wyrażone jest w amperach na metr [A/m]. W przypadku pola oddalonego miernik może użyć pola elektrycznego do obliczenia wartości pola magnetycznego – miernik ten może wskazać obliczoną wartość natężenia pola magnetycznego.

Gęstość mocy (S)

Moc na jednostkę powierzchni normalnie w stosunku do kierunku rozchodzenia się promieniowania, która zwykle wyrażona jest w watach na metr kwadratowy [W/m2 lub mW/cm2].

Charakterystyka pól elektromagnetycznych

Pole elektromagnetyczne rozchodzi się w postaci fal z prędkością światła (c). Długość fal (λ) jest proporcjonalna do częstotliwości. λ (długość fali) = c (prędkość światła) / f (częstotliwość) Jeśli odległość od źródła pola jest mniejsza od trzech długości fali, wtedy znajdujemy się zwykle w części pola w pobliżu źródła promieniowania (near field). Jeżeli odległość jest większa od trzech długości fali, to obowiązują warunki dla części pola oddalonego od źródła promieniowania (far field). W przypadku części pola w pobliżu promieniowania stosunek natężenia pola elektrycznego (E) i natężenia pola magnetycznego (H) nie jest stały, więc każde z nich należy mierzyć oddzielnie (natężenie pola magnetycznego nie może być tu wyznaczone na podstawie natężenia pola elektrycznego). Jednak w przypadku części pola w dużej odległości od źródła promieniowania wystarczy zmierzyć wielkość pola elektrycznego i na jego podstawie obliczyć wielkość natężenia pola magnetycznego – miernik ten przeznaczony jest tylko i wyłącznie do dokładnych pomiarów tylko w polu oddalonym.

Zastosowanie:

Bardzo często rutynowa obsługa , konserwacja i serwis muszą być wykonane w obszarze, w którym obecne są aktywne pola elektromagnetyczne np. w stacjach nadawczych rozgłośni radiowych. Ponadto inni pracownicy mogą być wystawieni na działanie promieniowania elektromagnetycznego. W takich przypadkach koniecznym jest dopilnowanie, aby pracownicy ci nie byli narażeni na działanie promieniowania elektromagnetycznego o niebezpiecznym poziomie.

Przykłady zastosowania:

 • Pomiar natężenia pola elektromagnetycznego o wysokiej częstotliwości (RF).
 • Pomiar gęstości mocy promieniowania anten stacji bazowych telefonów komórkowych.
 • Zastosowanie w komunikacji radiowej (CW, TDMA, GSM, DECT).
 • Pomiary mocy RF nadajników.
 • Wykrywanie, instalacja bezprzewodowych sieci LAN (WiFi).
 • Wykrywanie kamer szpiegowskich, radiowych urządzeń podsłuchowych.
 • Badanie poziomów bezpieczeństwa promieniowania telefonii komórkowej /bezprzewodowej.
 • Detekcja przecieków kuchenek mikrofalowych.
 • Bezpieczeństwo EMF w strefach zamieszkania.

Dane i Funkcje:

 • Urządzenie jest szerokopasmowym miernikiem do monitorowania promieniowania wysokiej częstotliwości w zakresie od 10MHz do 8GHz.
 • Bezkierunkowa antena pola elektrycznego oraz wysoka czułość pozwalają na pomiar natężenia pola elektrycznego m.in. w komorach TEM.
 • Jednostka pomiaru i typu pomiaru zostały wybrane tak, aby były wyrażone w jednostkach natężenia pola elektrycznego, magnetycznego i gęstości mocy.
 • Przy wysokich częstotliwościach gęstość mocy jest szczególnie istotna. Umożliwia pomiar mocy pochłanianej przez osobę wystawioną na działanie pola. Ten poziom mocy musi być utrzymywany na poziomie tak niskim, jak jest to możliwe przy wysokich częstotliwościach.
 • Miernik może wyświetlać wartość chwilową pomiaru, maksymalną zmierzoną wartość lub wartość średnią z pomiarów. Pomiary wartości chwilowej i maksymalnej przydają się do orientacji np. podczas pierwszego wejścia w obszar wystawiony na działanie pola.
 • Bezkierunkowy (izotropowy) pomiar pól elektromagnetycznych trójkanałowym czujnikiem pomiarowym.
 • Wysoki zakres dynamiczny dzięki trójkanałowemu cyfrowemu przetwarzaniu wyników.
 • Konfigurowalny próg alarmu oraz funkcja pamięci.
 • Łatwy i bezpieczny w użyciu.
 • Wskaźnik niskiego stanu baterii .
 • Możliwość ręcznej rejestracji 200 wyników pomiarów w pamięci urządzenia.
 • Wskazanie przekroczenia zakresu pomiarowego „OL”.

Dane ogólne:

 • Wyświetlacz: LCD 4½ cyfry, maksymalne wskazanie 19999
 • Metoda pomiaru: pomiar cyfrowy trójosiowy
 • Charakterystyka kierunkowa: izotropowa, trójosiowa
 • Wybór zakresu pomiarowego: jeden zakres ciągły
 • Rozdzielczość wyświetlacza: 0.1mV/m, 0.01V/m, 0.1µA/m, 0.1mA/m, 0.001µW/m2, 0.01mW/m2, 0.001µW/cm2
 • Czas stabilizacji: typowo 1,5s (0 do 90% wartości pomiaru)
 • Próbkowanie: 1,5x/s / 3x/s
 • Sygnał dźwiękowy: brzęczyk
 • Jednostki wyświetlane: mV/m, V/m, mA/m, µW/m2, mW/m2, µW/m2, µW/cm2
 • Wyświetlana wartość: chwilowa wartość mierzona, maksymalna, minimalna lub średnia wartość z pomiarów
 • Funkcja alarmu: włączenie / wyłączenie ustawialnego progu
 • Współczynnik kalibracji CAL: ustawialny
 • Ręczne wprowadzanie danych i ich odczyt: 200 zestawów danych
 • Zasilanie: 9V – jedna bateria 9V typu NEDA 1604, IEC 6F22 lub JIS 006P
 • Żywotność baterii: około 15h
 • Automatyczne wyłączenie zasilania: domyślnie po 15min bezczynności, wybór od 0 do 99min
 • Warunki pracy: 0ºC ~ 50ºC, wilgotność względna 25% ~ 75% RH; wewnątrz budynków
 • Warunki przechowywania: -10ºC ~ 60ºC, wilgotność względna 0% ~ 80% RH
 • Maksymalna wysokość użytkowania: 2000m n.p.m.
 • Stopień zanieczyszczenia środowiska naturalnego: 2
 • Wymiary (szer x gł x wys), masa: 80x80x370 [mm], ok.400g
 • Urządzenie to zostało zaprojektowane i wykonane w zgodności z Dyrektywą EN61326-1 (2006), spełniając wytyczne odnośnie kompatybilności elektromagnetycznej EMC.

Dane elektryczne:

 • Jeśli nie określono inaczej, obowiązują dane techniczne zgodnie z poniższymi warunkami:
 • Miernik znajduje się w części pola oddalonej od źródła promieniowania (far-field), głowica czujnika zwrócona jest do źródła
 • Temperatura otoczenia: 23ºC ±3ºC
 • Wilgotność powietrza: 25% ~ 75% RH
 • Typ czujnika: pole elektryczne (E)
 • Zakres częstotliwości: 10MHz ~ 8GHz
 • Określony zakres pomiarowy: Sygnał CW (f>50MHz):
  • 38mV/m ~ 11,0V/m
  • 53µA/m ~ 28,64mA/m
  • 0,1 µA /m2 ~ 309,3mA/m2
  • 0,1µW/m2 ~ 30,93mW/m2
 • Zakres dynamiczny: typowo 75dB
 • Błąd absolutny przy 1V/m i 2,45GHz: ±1,0dB
  • Odpowiedź częstotliwościowa: Czujnik uwzględniający typowy współczynnik CAL:
  • ±2,4dB (50MHz do 1,9GHz, 3,5GHz do 8GHz)
  • ±1,0dB (1,9GHz do 3,5GHz)
 • Odchylenie izotropii: typowo ±1,0dB (f = 2,45GHz)
 • Limit przeciążenia: 0,083mW/cm2 (17V/m) dla osi
 • Wpływ temperatury (0ºC ~ 50ºC): ±0,2dB

Typy rejestracji wyników: Bargraf zawsze pokazuje mierzoną wartość chwilową zakresu dynamiki. Wyświetlacz natomiast wskazuje wartość odpowiednią jednego z trybów:

 • Chwilowa – wskazana jest wartość ostatnio zmierzona przez czujnik, nie wyświetlany jest żaden symbol.
 • Maksymalna chwilowa (MAX) – wskazywana jest maksymalna zmierzona wartość chwilowa, wyświetlony jest symbol „MAX”.
 • Średnia (AVG) – wskazywana jest wartość średnia z wartości chwilowych, wyświetlony jest symbol „AVG”.
 • Maksymalna średnia (MAX/AVG) – wskazywana jest najwyższa wartość średnia, wyświetlony jest symbol „MAX/AVG”.

Zasilanie zewnętrzne:

 • Stosować zasilacz: DC 9V (8~14V DC Max)
 • Prąd: >300mA DC
 • Gniazdo: pin (biegun dodatni), obudowa (biegu ujemny)
 • Średnica zewn.: 6.3mm, średnica wewn.: 2.0mm

Wyposażenie: Miernik, bateria 9V, sztywna walizka, instrukcja obsługi, gwarancja

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Recenzje klientów

Nie ma jeszcze żadnych recenzji.

Bądź pierwszy, który napisze recenzję na temat „TM196 Miernik pola elektromagnetycznego 3 osiowy 8GHz, Tenmars”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szukaj produktów

Powrót do góry
Produkt został dodany do koszyka