Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635
Wszystkie ceny podlegają negocjacji
Napisz do nas: [email protected]
Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635

TM195 Miernik pola elektromagnetycznego 3 osiowy, Tenmars

KOD PRODUKTU: TENM/TM195

805,65brutto

655,00 netto
Kup teraz
Producent: Tenmars

TM195 to miernik zaprojektowany i przeznaczony do pomiarów i monitorowania natężenia pola elektromagnetycznego częstotliwości radiowej. Urządzenie to zostało skalibrowane precyzyjnie w zakresie częstotliwości 50MHz~3,5GHz.

Zanieczyszczenie elektromagnetyczne:

Miernik TM195 używany jest do wskazywania zanieczyszczenia elektromagnetycznego, które jest generowane sztucznie. Wszędzie tam, gdzie występuje napięcie lub prąd elektryczny powstają pola: elektryczne (E) i magnetyczne (H). Wszystkie typy transmisji radiowych i nadajniki TV wytwarzają pola elektromagnetyczne – są one wytwarzane w przemyśle, handlu, w domu, w zasadzie wszędzie, gdzie mamy do czynienia z urządzeniami elektrycznymi, gdzie pola te wywierają na nas wpływ, nawet jeżeli nasze zmysły nie są w stanie tego zanotować.

Natężenie pola elektrycznego (E):

Wielkość wektora pola, która reprezentuje siłę (F) na nieskończenie małą jednostkę dodatniego ładunku testu (q) w punkcie podzieloną przez ten ładunek. Natężenie pola elektrycznego wyrażone jest w woltach na metr [V/m, mV/m]. Urządzenie to dokonuje bezpośredniego pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego.

Natężenie pola magnetycznego (H):

Wektor pola, który jest równy indukcji magnetycznej podzielonej przez przenikalność medium. Natężenie pola magnetycznego wyrażone jest w amperach na metr [A/m]. W przypadku pola oddalonego miernik może użyć pola elektrycznego do obliczenia wartości pola magnetycznego – miernik ten może wskazać obliczoną wartość natężenia pola magnetycznego.

Gęstość mocy (S):

Moc na jednostkę powierzchni normalnie w stosunku do kierunku rozchodzenia się promieniowania, która zwykle wyrażona jest w watach na metr kwadratowy [W/m2 lub mW/cm2].

Charakterystyka pól elektromagnetycznych:

Pole elektromagnetyczne rozchodzi się w postaci fal z prędkością światła (c). Długość fal (λ) jest proporcjonalna do częstotliwości. λ (długość fali) = c (prędkość światła) / f (częstotliwość) Jeśli odległość od źródła pola jest mniejsza od trzech długości fali, wtedy znajdujemy się zwykle w części pola w pobliżu źródła promieniowania (near field). Jeżeli odległość jest większa od trzech długości fali, to obowiązują warunki dla części pola oddalonego od źródła promieniowania (far field). W przypadku części pola w pobliżu promieniowania stosunek natężenia pola elektrycznego (E) i natężenia pola magnetycznego (H) nie jest stały, więc każde z nich należy mierzyć oddzielnie (natężenie pola magnetycznego nie może być tu wyznaczone na podstawie natężenia pola elektrycznego). Jednak w przypadku części pola w dużej odległości od źródła promieniowania wystarczy zmierzyć wielkość pola elektrycznego i na jego podstawie obliczyć wielkość natężenia pola magnetycznego – miernik ten przeznaczony jest tylko i wyłącznie do dokładnych pomiarów tylko w polu oddalonym.

Zastosowanie:

Bardzo często rutynowa obsługa , konserwacja i serwis muszą być wykonane w obszarze, w którym obecne są aktywne pola elektromagnetyczne np. w stacjach nadawczych rozgłośni radiowych. Ponadto inni pracownicy mogą być wystawieni na działanie promieniowania elektromagnetycznego. W takich przypadkach koniecznym jest dopilnowanie, aby pracownicy ci nie byli narażeni na działanie promieniowania elektromagnetycznego o niebezpiecznym poziomie.

Przykłady zastosowania:

 • Pomiar natężenia pola elektromagnetycznego o wysokiej częstotliwości (RF).
 • Pomiar gęstości mocy promieniowania anten stacji bazowych telefonów komórkowych.
 • Zastosowanie w komunikacji radiowej (CW, TDMA, GSM, DECT).
 • Pomiary mocy RF nadajników.
 • Wykrywanie, instalacja bezprzewodowych sieci LAN (WiFi).
 • Wykrywanie kamer szpiegowskich, radiowych urządzeń podsłuchowych.
 • Badanie poziomów bezpieczeństwa promieniowania telefonii komórkowej bezprzewodowej.
 • Detekcja przecieków kuchenek mikrofalowych.
 • Bezpieczeństwo EMF w strefach zamieszkania.

Miernik natężenia pola elektromagnetycznego TM-195

Zakres mierzonych częstotliwości:

50 MHz do 3,5 GHz

Jednostki:

mV/m, V/m, μA/m , mA/m , μW/m2 , mW/m2

Zakres pomiarowy:

Natężenie pola elektrycznego 0,01 V/m – 20,0V/m

Natężenie p. magnetycznego 0,01 mA/m – 53,3 mA/m

Gęstość mocy 0,01μW/m2 – 1,06 W/m2

Zakres dynamiki

Typowo 75 dB

Błąd bezwzględny

+- 1 dB przy 1V/m i 2,45 GHz

Odchyłka izotropowa

Typowo +- 1dB dla 2,45 GHz

Limit przeciążenia

0,321W/m2 (11V/m) / oś

Pomiar:

ciągły, wartość średnia, maksymalna oraz średnia z wartości maksymalnych

Rozdzielczość wyświetlacza:

0,1 mV/m, 0,1 µA/m, 0,01 µW/m2

Częstotliwość pomiaru

1,5s

Wyświetlacz:

4 ½ cyfry , bargraf

Alarm dźwiękowy:

ustawiany próg alarmu

Pamięć pomiarów:

200 pozycji (do odczytu tylko na mierniku)

Wymiary:

60x60x195 mm, waga 200g

Akcesoria

bateria 9V, pokrowiec, instrukcja obsługi, gwarancja 

Cechy:

 • Urządzenie jest szerokopasmowym miernikiem do monitorowania promieniowania wysokiej częstotliwości w zakresie od 50MHz do 3,5GHz.
 • Bezkierunkowa antena pola elektrycznego oraz wysoka czułość pozwalają na pomiar natężenia pola elektrycznego m.in. w komorach TEM.
 • Jednostka pomiaru i typu pomiaru zostały wybrane tak, aby były wyrażone w jednostkach natężenia pola elektrycznego, magnetycznego i gęstości mocy.
 • Przy wysokich częstotliwościach gęstość mocy jest szczególnie istotna. Umożliwia pomiar mocy pochłanianej przez osobę wystawioną na działanie pola. Ten poziom mocy musi być utrzymywany na poziomie tak niskim, jak jest to możliwe przy wysokich częstotliwościach.
 • Miernik może wyświetlać wartość chwilową pomiaru, maksymalną zmierzoną wartość lub wartość średnią z pomiarów. Pomiary wartości chwilowej i maksymalnej przydają się do orientacji np. podczas pierwszego wejścia w obszar wystawiony na działanie pola.
 • Bezkierunkowy (izotropowy) pomiar pól elektromagnetycznych trójkanałowym czujnikiem pomiarowym.
 • Wysoki zakres dynamiczny dzięki trójkanałowemu cyfrowemu przetwarzaniu wyników.
 • Konfigurowalny próg alarmu oraz funkcja pamięci.
 • Łatwy i bezpieczny w użyciu.
 • Wskaźnik niskiego stanu baterii .
 • Wskazanie przekroczenia zakresu pomiarowego „OL”.

 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Recenzje klientów

Nie ma jeszcze żadnych recenzji.

Bądź pierwszy, który napisze recenzję na temat „TM195 Miernik pola elektromagnetycznego 3 osiowy, Tenmars”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szukaj produktów

Powrót do góry
Produkt został dodany do koszyka