Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635
Wszystkie ceny podlegają negocjacji
Napisz do nas: [email protected]
Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635

PAT820 Miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, tester elektronarzędzi, Sonel

KOD PRODUKTU: SONE/PAT820

10135,20brutto

8240,00 netto
Kup teraz
Producent: Sonel

document-1-karta-katalogowa-pat810-815-820.pdf

document-2-instrukcja-pat-810-815-820.pdf

Cyfrowy miernik PAT820 przeznaczony jest do pomiarów podstawowych parametrów urządzeń elektrycznych (elektronarzędzia, sprzęt AGD itp.) decydujących o ich bezpieczeństwie: rezystancji przewodów ochronnych, rezystancji izolacji, ciągłości połączeń, prądów upływu, mocy, a także wyłączników RCD. PAT-820 posiada funkcję Flash test / test wysokonapięciowy

Przyrząd może być używany do badań sprzętu wykonywanego zgodnie z normami:

 • PN-EN 60745-1: Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne.
 • PN-EN 61029:  Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym. Wymagania ogólne.
 • PN-EN 60335-1:  Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne.
 • PN-EN 60950:  Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej.
 • PN-EN 61557-6 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V – Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych – Część 6: Urządzenia różnicowo-prądowe (RCD) w sieciach TT, TN i IT
 • VDE 0404-1 Prüf- und Messeinrichtungen zum Prüfen der elektrischen Sicherheit von elektrischen Geräten. Teil 1: Allgemeine Anforderungen
 • VDE 0404-2 Prüf- und Messeinrichtungen zum Prüfen der elektrischen Sicherheit von elektrischen Geräten. Teil 2: Prüfeinrichtungen für Prüfungen nach Instandsetzung, Änderung oder für Wiederholungsprüfungen
 • VDE 0701-0702 Prüfung nach Instandsetzung, Änderung elektrischer Geräte. Wiederholungsprüfung elektrischer Geräte. Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherheit

Podstawowe funkcje przyrządu:

 • pomiar rezystancji przewodu ochronnego prądem: 200 mA, 10 A , 25 A  (I klasa ochronności),
 • pomiar rezystancji izolacji –  trzy napięcia pomiarowe: 100 V, 250 V i 500 V,
 • pomiar parametrów wyłączników RCD.
 • pomiar zastępczego, różnicowego i dotykowego prądu upływu,
 • pomiar mocy,
 • pomiar poboru prądu,
 • test przewodu IEC,
 • pomiar napięcia i częstotliwości sieci.

Dodatkowo:

 • innowacyjny i intuicyjny interfejs użytkownika,
 • obsługa klawiatury QWERTY na dużym i czytelnym ekranie dotykowym z podświetleniem,
 • testy manualne jak i testy auto, możliwość opisu autotestów nazwami norm lub własnymi,
 • funkcja automatycznego pomiaru pełnego zestawu parametrów wyłącznika RCD,
 • automatyczny wybór zakresu pomiarowego,
 • współpraca z czytnikiem kodu kreskowego i drukarką,
 • obsługa czytnika kodów kreskowych (w tym 2D), odczyt oryginalnych numerów seryjnych badanych urządzeń i kodów ewidencyjnych oraz kodów AUTOTESTów,
 • wydruk wyników (w tym automatyczny po pomiarze), raportów (współpraca z drukarką), wydruk dwóch naklejek do jednego testu (dla urządzenia i odłączanego przewodu),
 • pomoc dostępna na ekranie – zawierająca instrukcje jak podłączyć badane urządzenia oraz wykonać pomiar,
 • zapis do pamięci wraz ze wstępnym opisem badanych urządzeń, lokalizacją pomiarów, danymi klienta, przydzielanie do badanego urządzenia numeru seryjnego i indeksu, możliwość wprowadzenia uwag do badanego urządzenia,
 • współpraca z pamięcią przenośną  pendrive,
 • baza badanych urządzeń, klientów, opis urządzenia, uszkodzeń,
 • możliwość wprowadzenie kilku użytkowników PAT’a z opcją logowania.
 • komunikacja z komputerem PC za pomocą USB,
 • pomiar prądu cęgami,
 • współpraca z programem Sonel Reader i Sonel PAT plus (opcja)
 • konfiguracja pomiarów i ustawień miernika z poziomu menu miernika jak i PC. 
Pomiar rezystancji przewodu uziemienia I=200mA (I klasa ochronności)
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…0,99 Ω 0,01 Ω ±(4% w.m. + 2 cyfr)
1,00…19,99 Ω ±(4% w.m. + 3 cyfr)
 • napięcie na nieobciążonym wyjściu: 4 V…12 V AC
 • prąd pomiarowy: ≥200 mA dla R = 0,2 Ω …1,99 Ω
 • ustawialny limit górny w zakresie: 10 mΩ …1,99 Ω z rozdzielczością 0,01 Ω
 • ustawialny czas pomiaru: 1 s…60 s z rozdzielczością 1 s oraz opcja Pomiar ciągły

Pomiar rezystancji przewodu uziemienia I=10 A (tylko I klasa ochronności)

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0…999 mΩ 1 mΩ ±(3% w.m. + 4 cyfry)
1,00…1,99 Ω 0,01 Ω
 • napięcie na nieobciążonym wyjściu :
 • prąd pomiarowy: ≥ 10 A dla R ≤ 0,5 Ω
 • ustawialny limit górny w zakresie: 10 mΩ …1,99 Ω z rozdzielczością 0,01 Ω
 • ustawialny czas pomiaru: 1 s…60 s z rozdzielczością 1 s

Pomiar rezystancji przewodu uziemienia I=25 A (I klasa ochronności)

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0…999 mΩ 1 mΩ ±(3% w.m. + 4 cyfry)
1,00…1,99 Ω 0,01 Ω
 • napięcie na nieobciążonym wyjściu:
 • prąd pomiarowy: ≥ 25 A dla R ≤ 0,2 Ω
 • ustawialny limit górny w zakresie: 10 mΩ …1,99 Ω z rozdzielczością 0,01 Ω
 • ustawialny czas pomiaru: 1 s…60 s z rozdzielczością 1 s

Pomiar rezystancji izlolacji
Zakres pomiarowy wg IEC 61557-2 dla:

 • UN=100 V: 100 kΩ…99,9 MΩ
 • UN=250 V: 250 kΩ…199,9 MΩ
 • UN=500 V: 500 kΩ…599,9 MΩ
UN Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
100V 0…1999 kΩ 1 kΩ ±(5% w.m. + 8 cyfry)
2,0…19,99 MΩ 0,01 MΩ
20,0…99,9 MΩ 0,1 MΩ
250V 0…1999 kΩ 1 kΩ
2,00…19,99 MΩ 0,01 MΩ
20,0…199,9 MΩ 0,1 MΩ
500 V 0…1999 kΩ 1 kΩ
2…19,99 MΩ 0,01MΩ
20,0…599,9 MΩ 0,1 MΩ
 • prąd nominalny: min 1 mA…1,4 mA
 • ustawialny limit dolny w zakresie 0, 1 ….9,9 MΩ z rozdzielczością 0,1 MΩ
 • ustawialny czas pomiaru: 3 s…3 min z rozdzielczością 1 s oraz opcja Pomiar ciągły
 • wykrywanie niebezpiecznego napięcia przed pomiarem
 • rozładowanie mierzonego obiektu

Pomiar prądu upływu PE oraz różnicowego prądu upływu:

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…3,99 mA 0,01 mA ±(5% w.m. + 2 cyfry)
4,0…19,9 mA 0,1 mA
 • ustawialny limit pomiaru w zakresie: 0,01…9,9 mA z rozdzielczością 0,01 mA/0,1 mA
 • ustawialny czas pomiaru: 1…60s z rozdzielczością 1s oraz opcja Pomiar ciągły
 • w połowie czasu pomiaru miernik automatycznie zamienia biegunowość na pomiarowym gnieździe sieciowym i wyświetla wartość większą
 • pasmo pomiaru prądu 40 Hz…100 kHz (dla prądu upływu PE) lub 20 Hz…100 kHz (dla prądu różnicowego)

Pomiar zastępczego prądu upływu:

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…3,99 mA 0,01 mA ±(5% w.m. + 2 cyfry)
4,0…19,9 mA 0,1mA
 • napięcie rozwarcia: 25 V…50 V
 • rezystancja wewnętrzna urządzenia sprawdzającego 2 kΩ ± 20 %
 • ustawialny limit górny w zakresie: 0,01 mA…19,90 mA rozdzielczość 0,01 mA
 • ustawialny czas pomiaru w zakresie: 1 s…60 s z rozdzielczością 1 s oraz opcja Pomiar ciągły

Pomiar dotykowego prądu upływu:

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…4,999 mA 0,001 mA ±(5% w.m. + 3 cyfry)
 • ustawialny limit górny w zakresie: 0,01 mA…1,99 mA rozdzielczość 0,01 mA
 • ustawialny czas pomiaru w zakresie: 1 s…60 s z rozdzielczością 1 s oraz opcja Pomiar ciągły

Pomiar mocy S:

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0…999 VA 1 VA ±(5% w.m. + 3 cyfry)

 

±(8 % w.m. + 5 cyfr)*

1…3,99 kVA 0,01 kVA
 • czas pomiaru: ustawiany: 1…60s, rozdzielczość 1s, lub ciągły – pomiar ciągły (standardowo włączony) w AUTOTEST tylko czas ustawiany: 1…60s, rozdzielczość 1s.
 • * – dla pomiaru prądu cęgami

Pomiar mocy P:

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0…999 W 1 W ±(5% w.m. + 3 cyfry)

 

±(8 % w.m. + 5 cyfr)*

1…3,99 kW 0,01 kW
 • czas pomiaru: ustawiany: 1…60s, rozdzielczość 1s, lub ciągły – pomiar ciągły (standardowo włączony) w AUTOTEST tylko czas ustawiany: 1…60s, rozdzielczość 1s.
 • * – dla pomiaru prądu cęgami

Współczynnik mocy mocy PF:

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…1,00 0,01 ±(10% w.m. + 5 cyfr)
 • czas pomiaru: ustawiany: 1…60s, rozdzielczość 1s, lub ciągły – pomiar ciągły (standardowo włączony) w AUTOTEST tylko czas ustawiany: 1…60s, rozdzielczość 1s.

Pomiar poboru prądu przy pomiarze mocy:

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…15,99 A 0,01 A ±(2% w.m. + 3 cyfry)
 • ustawialny czas pomiaru w zakresie: 1…60s z rozdzielczością 1s oraz opcja Pomiar ciągły

Pomiar napięcia sieci:

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
195,0…265,0 V 0,1V ±(2% w.m. + 2 cyfry)
 • pomiar napięcia sieciowego pomiędzy L i N zasilania miernika
 • pomiar napięcia na gnieździe pomiarowym

Pomiar częstotliwości sieci:

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
45,0 Hz…55,0 Hz 0,1 Hz ±(2% w.m. + 2 cyfry)
 • pomiar częstotliwości napięcia sieciowego zasilania miernika

Pomiar napięcia PE sieci:

Zakes wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy*
0,0…59,9 V 0,1 V ±(2% w.m. + 2 cyfry)
 • pomiar napięcia sieciowego pomiędzy PE i N zasilania miernika
 • * – dla U < 5 V niepewność nie jest specyfikowana

Pomiar parametrów RCD:
Pomiar czasu zadziałania RCD tA dla sinusoidalnego prądu różnicowego.
Zakres pomiarowy wg IEC 61557: 0ms … do górnej granicy wyświetlanej wartości

Typ RCD Krotność Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
Ogólnego
typu
0,5*IΔn 0…300 ms 1 ms ± (2% w.m. + 2 cyfry)

 

(dla RCD o IΔn=10 mA
i pomiaru 0,5xIΔn
błąd wynosi:
±(2% w.m. + 3 cyfry)

1*IΔn
2*IΔn 0…150 ms
5*IΔn 0…40 ms

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego sinusoidalnego (typ AC):
Zakres pomiarowy wg IEC 61557: (0,3…1,0)IΔn

Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy
10 mA 3,3…10,0 mA 0,1 mA 0,3 x IΔ..1,0 x IΔ ± 5%IΔn
15 mA 4,5…15,0 mA
30 mA 9,0…30,0 mA  
 • czas przepływu prądu pomiarowego max. 3200 ms
 • badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC
 • pomiar wyłączników o znamionowych prądach różnicowych 10 mA, 15 mA i 30 mA
 • pomiar czasu zadziałania tA przy prądach ½IΔn, 1IΔn, 2IΔn i 5IΔn
 • start od zbocza narastającego lub opadającego

Flash test:

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…2,50 mA 0,01 mA ±(5% w.m. + 5 cyfry)
 • napięcie pomiarowe: 1500 V AC, 3000 V AC
 • czas pomiaru: ustawialny w zakresie: 2…180 s
 • ustawiany limit górny w zakresie: 0,01…2,50 mA z rozdzielczością 0,01 mA / 0,1 mA

Sprawdzenie bezpiecznika:

 • napięcie pomiaru: 4…8 V AC
 • prąd próby: max. 5 mA

Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”.

Pozostałe dane techniczne:

 • rodzaj izolacji: podwójna, wg PN-EN 61010-1 i IEC 61557
 • kategoria pomiarowa: II 300V wg PN-EN 61010-1
 • stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP40 (IP67 po zamknięciu walizki)
 • zasilanie miernika: 195…265 V, 50 Hz
 • prąd obciążenia: max 16 A (230 V)
 • wymiary: 390 mm x 305 mm x 175 mm
 • masa miernika: ok. 5,7 kg
 • temperatura przechowywania: -20 °C…+70 °C
 • temperatura pracy: -10 °C…+50 °C
 • wilgotność: 20 %…80 %
 • temperatura nominalna: +20 °C…+25 °C
 • wilgotność odniesienia: 40 %…60 %
 • wysokość n.p.m.: < 2000 m
 • wyświetlacz: TFT 7 800×480
 • pamięć wyników pomiarów: min 4 GB
 • transmisja wyników: łącze USB 2.0
 • standard jakości: opracowanie, projekt i produkcja zgodnie z ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001
 • wyrób spełnia wymagania EMC (emisja dla środowiska przemysłowego) wg norm: PN-EN 61326-1:2013 i PN-EN 61326-2-2:2013

Akcesoria standardowe:

 • Przewód pomiarowy 1.8m
 • Oprogramowanie „Sonel READER”
 • Bezpiecznik 15A, 2szt.
 • Przewód zasilający
 • Przewód USB
 • Sonda ostrzowa 5kV czerwona
 • Przewód 5kV czerwony

Akcesoria dodatkowe:

 • Drukrka raportów
 • Skaner kodów
 • Oprogramowanie „Sonel PAT Plus”
 • Naklejka – taśma papierowa do drukarki D2 SATO
 • Naklejka – taśma barwiąca do drukarki D2 SATO
 • Cęgi pomiarowe C-3
 • Przejściówka IEC
 • Przewód – adapter shuko/IEC
 • Adapter gniazd przemysłowych 16A
 • Adapter gniazd przemysłowych 32A
 • Adapter gniazd trójfazowych 16A
 • Adapter gniazd trójfazowych 32A
 • Adapter gniazd trójfazowych 16A przełączany
 • Adapter gniazd trójfazowych 32A przełączany

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Recenzje klientów

Nie ma jeszcze żadnych recenzji.

Bądź pierwszy, który napisze recenzję na temat „PAT820 Miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, tester elektronarzędzi, Sonel”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szukaj produktów

Powrót do góry
Produkt został dodany do koszyka