Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635
Wszystkie ceny podlegają negocjacji
Napisz do nas: [email protected]
Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635

FULLTEST3 profesjonalny miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego oraz rozdzielnic, HT Italia

KOD PRODUKTU: HT/FULLTEST3

24470,85brutto

19895,00 netto
Kup teraz
Producent: HT Italia

document-1-karta-katalogowa.pdf

Przyrząd FULLTEST3 w prosty, szybki i niezawodny sposób wykonuje wszystkie pomiary wymagane przez IEC/EN60204-1:2006 oraz IEC/EN61439. Przyrząd ten stanowi elastyczne rozwiązanie, ponieważ ze względu na dużą ilość typów testów, umożliwia pomiary w zgodności z innymi normami. Przyrząd wykonuje pomiary ciągłości przewodów ochronnych, rezystancji izolacji oraz próby na przebicie.

Fulltest3 bada wyłączniki RCD typu A, AC i B, standardowe, selektywne i zwłoczne, impedancję zwarcia ze standardową lub wysoką rozdzielczością, pomiar pętli bez wyzwalania, prąd upływu, etc.

Fulltest3 posiada kilka unikatowych funkcji. Sprawdza, czy aparat chroniący instalację ma wystarczający maksymalny prąd wyłączeniowy – większy niż spodziewany prąd zwarcia. Oblicza, czy spodziewana minimalna wartość prądu zwarciowego będzie w stanie wyzwolić działanie wyłącznika MCB o charakterystykach B, C, D lub bezpiecznika typu gG i aM chroniącego obwód. Poprzez wyznaczenie parametru energii I2t sprawdza również, czy kable instalacji są w stanie wytrzymać energię zwarcia.

Fulltest3 jest wyposażony w innowacyjny interfejs, jakim jest kolorowy, graficzny ekran dotykowy. Posiada 3 porty USB do podłączenia PC, pamięci USB, drukarki USB oraz czytnika kodów kreskowych.

Fulltest3 jest idealnym narzędziem dla konstruktorów, producentów oraz instalatorów.

Dane i Funkcje:

 • Pomiar ciągłości przewodów ochronnych prądem 200mA
 • Pomiar ciągłości przewodów uziemiających prądem I>10A, U
 • Pomiar ciągłości przewodów uziemiających prądem I>25A, U
 • Pomiar rezystancji izolacji napięciami 100, 250, 500, 1000V DC
 • Próba wytrzymałości napięciowej z napięciami od 250V do 5100V
 • Czas rozładowania wewnętrznych kondensatorów
 • Prąd upływu/pobierany i pobór mocy na wbudowanym gnieździe pomiarowym
 • Prąd upływu za pomocą zewnętrznej (opcjonalnej) przystawki HT96U
 • Badania wyłączników RCD typu A, AC i B, standardowe, selektywne oraz zwłoczne do 1000mA
 • Pomiar impedancji pętli z wysoką rozdzielczością (z opcjonalną przystawką IMP57)
 • Weryfikacja skuteczności, zastosowanych w danym obwodzie, wyłączników MCB o charakterystykach B, C, D i K oraz bezpieczników typu gG i aM
 • Test I2t do weryfikowania warunków zwarciowych
 • Wybór długości, typu i izolacji badanego kabla
 • Wybór czasu wyzwolenia badanego przyrządu ochronnego
 • Pomiar impedancji pętli bez wyzwolenia
 • Wskazanie kolejności faz
 • Wyświetlacz TFT z ekranem dotykowym
 • Programowany tajmer
 • Programowane progi
 • Wewnętrzna pamięć
 • Interfejs USB do podłączenia do PC
 • Interfejs USB do podłączenia klawiatury, drukarki i czytnika kodów kreskowych

Zastosowanie:
W styczniu 2009 została wprowadzona przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) nowa norma IEC 61439, która definiuje bezpieczeństwo i parametry rozdzielnic i sterownic NN. Norma IEC 61439 zastępuje poprzednią IEC 60439 i ma zastosowanie do rozdzielnic, których napięcie znamionowe nie przekracza 1000VAC lub 1500VDC.

Norma IEC 61439-1 (Postanowienia ogólne) zawiera postanowienia ogólne dla rozdzielnic niskonapięciowych, oraz zestaw wymagań dotyczących konstrukcji, bezpieczeństwa i przeglądów rozdzielnic, określania parametrów nominalnych, warunków środowiskowych pracy, wymagań mechanicznych i elektrycznych, jak również wymaganych badań. Inne części normy są związane z konkretnymi typami zestawów rozdzielnic i powinny być stosowane łącznie z częścią ogólną.

 • IEC 61439-2: „Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej”
 • IEC 61438-3: „Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne”
 • IEC 61438-4: „Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na placu budowy”
 • IEC 61438-5: „Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych”
 • IEC 61438-6: „Systemy przewodów szynowych „

Przejście ze starej serii IEC 60439 do nowej serii IEC 61439 będzie odbywało się stopniowo. Nowa norma IEC 61439 będzie pokrywała okres podczas którego obie normy będą w mocy. Poszczególne części starej normy będą stopniowo traciły moc (cz.1 i 2 do 31.10.2014, cz.3 do 22.03.2015, cz.5 do 3.01.2015).

Poprzednia norma IEC 60439 w 1990 roku podzieliła zestawy rozdzielnic na dwie kategorie, definiując je jako AS (seryjne) i ANS (opcjonalne), różnicując testy, jakie mają być wykonywane. Nowa norma kończy to zróżnicowanie i definiuje zestawy rozdzielnic jako zgodne, czyli każdy zestaw musi być sprawdzony. Norma IEC 61439 wprowadza następujące definicje:

Badanie typu (weryfikacja konstrukcji): zamierzeniem jest weryfikacja zgodności konstrukcji zestawu z wymaganiami norm IEC 61439.

Badanie wyrobu (weryfikacja rutynowa): zamierzeniem jest wykrycie defektów materiałowych oraz montażowych, jak również ustalenie prawidłowej pracy wyprodukowanego zestawu.

Zgodnie z normą IEC 61439:

 • Producent masowo produkowanych zestawów powinien przeprowadzić „badanie typu” na znaczącej liczbie próbek, jak również „badanie wyrobu”
 • Przy montażu przez pracownika rozdzielnicy według obcego projektu bez żadnych modyfikacji, nie jest wymagana „badanie typu”, ale tylko „badanie wyrobu”.
 • Przy montażu przez pracownika rozdzielnicy według obcego projektu, przy dokonaniu nawet pojedynczej modyfikacji, jest wymagane przeprowadzenie obu weryfikacji „badanie typu” oraz „badanie wyrobu”.
 • Przy montażu samodzielnym nawet jednej indywidualnej rozdzielnicy, montujący staje się producentem i jest wymagane przeprowadzenie obu weryfikacji „badanie typu” oraz „badanie wyrobu”.

Specyfikacje elektryczne:

Dokładności podano, jako ±[%odczytu + (ilość cyfr * rozdzielczość)] przy 23°C ±5°C <80%RH

Ciągłość przewodu ochronnego z prądem I>200mA
Zakres (Ω) Rozdzielczość (Ω) Dokładność Wytrzymałość
0,00 ÷ 19,99 0,01 ±(3,0% odczytu + 3 cyfry) CAT III 300V
20,0 ÷ 199,9 0,1
Standardowe przewody pomiarowe: kable 2,5mm2, długość 2m
Napięcie wyjściowe: około 4,5V AC
Prąd pomiarowy: >200mA AC (R Licznik czasu trwania pomiaru: 1s ÷ 60min (z krokiem 1s)
Metoda pomiarowa: 2-przewodowa
Ciągłość przewodu uziemiającego z prądem I>10A  
Zakres (Ω) Rozdzielczość (Ω) Dokładność Wytrzymałość
0,000 ÷ 1,999 0,001 ±(3,0% odczytu + 3 cyfry) CAT III 300V
2,00 ÷ 19,99 0,01
Standardowe przewody pomiarowe: kable 2,5mm2, długość 2m
Napięcie wyjściowe: około 4,5V AC
Prąd pomiarowy: >10A AC (R < 0,5Ω ze standardowymi przewodami)
Licznik czasu trwania pomiaru: 1s ÷ 60min (z krokiem 1s)
Metoda pomiarowa: 2-przewodowa
Ciągłość przewodu uziemiającego z prądem I>25A  
Zakres (Ω) Rozdzielczość (Ω) Dokładność Wytrzymałość
0,000 ÷ 1,999 0,001 ±(3,0% odczytu + 3 cyfry) CAT III 300V
2,00 ÷ 19,99 0,01
Standardowe przewody pomiarowe: kable 2,5mm2, długość 2m
Napięcie wyjściowe: około 4,5V AC
Prąd pomiarowy: >25A AC (R < 0,1Ω ze standardowymi przewodami)
Licznik czasu trwania pomiaru: 1s ÷ 60min (z krokiem 1s)
Metoda pomiarowa: 2-przewodowa
Ciągłość przewodu ochronnego – IEC/EN60204-1:2006  
Zakres (Ω) Rozdzielczość (Ω) Dokładność Wytrzymałość
0,000 ÷ 1,999 0,001 ±(3,0% odczytu + 3 cyfry) CAT III 300V
2,00 ÷ 19,99 0,01
Standardowe przewody pomiarowe: kable 2,5mm2, długość 2m
Zakres impedancji linii: 0,001Ω ÷ 2,000Ω (z krokiem 0,001V)
Przekrój przewodu PE: 1; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70mm2 
Typy aparatów zabezpieczających: MCB (magneto-termiczne) charakterystyki B, C, D, K, Bezpieczniki typu gG, aM
Prądy znamionowe MCB: 6; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63A (charakterystyka B)
0,5; 1; 1,6; 2; 4; 6; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63A (charakterystyka C)
0,5; 1; 1,6; 2; 4; 6; 10; 13; 16; 20; 25; 32A (charakterystyka D oraz K)
Znamionowy prąd bezpiecznika: 2A ÷ 1250A (bezpiecznik gG); 2A ÷ 6300A (bezpiecznik aM)
Zakres długości przewodów: 0,1 ÷ 999,9m
Wybrany typ przewodnika: Miedź, Aluminium
Napięcie wyjściowe: około 4,5V AC
Prąd pomiarowy: >10A AC
Licznik czasu trwania pomiaru: 1s ÷ 60min (z krokiem 1s)
Metoda pomiarowa: 4-przewodowa
Rezystancja izolacji  
Napięcie testu (V) Zakres (MΩ) Rozdzielczość (MΩ) Dokładność Wytrzymałość
100 0,01 ÷ 9,99 0,01 ±(3,0% odczytu + 3 cyfry) CAT III 300V
10,0 ÷ 19,9 0,1
20,0 ÷ 99,9 ±5,0% odczytu
250 0,01 ÷ 9,99 0,01 ±(3,0% odczytu + 3 cyfry)
10,0 ÷ 19,9 0,1
20,0 ÷ 99,9 ±5,0% odczytu
100 ÷ 249 1
500 0,01 ÷ 9,99 0,01 ±(3,0% odczytu + 3 cyfry)
10,0 ÷ 19,9 0,1
20,0 ÷ 99,9 ±5,0% odczytu
100 ÷ 499 1
1000 0,01 ÷ 9,99 0,01 ±(3% odczytu + 3 cyfry)
10,0 ÷ 19,9 0,1
20,0 ÷ 99,9 ±5,0% odczytu
100 ÷ 999 1
Nominalne napięcie testu: 100, 250, 500, 1000VDC
Dokładność napięcia testu: (-0% ÷ 25%) Unom
Prąd pomiarowy: >1mA
Prąd zwarcia: <15mA
Tryby pomiarowe: ręczny, automatyczny, Timer
Zakres w trybie Timer: 5s ÷ 10min (rozdzielczość 1s)
Próba na przebicie
Nominalne napięcie testu Un (V) Rozdzielczość (V) Dokładność Wytrzymałość
250 ÷ 800 10 ±3,0% Un CAT III 300V
810 ÷ 2500
2510 ÷ 5100
Napięcie testu: 250V ÷ 5100V AC, 50/60Hz programowane z krokiem 10V
Trybu pomiaru: ręczny, narastający, timer, dopalanie
Pomiar w trybie timer: 10s ÷ 10min
Moc wyjściowa: 500VA przy 5100V
Prąd rozładowania: wybierany tryb IAPP i IREAL
Prąd rozładowania w trybie IAPP
Zakres pomiarowy (mA) Rozdzielczość (mA) Dokładność Wytrzymałość
0 ÷ 200 1 ±3,0% odczytu + 2mA CAT III 300V
Prąd rozładowania w trybie IREAL
Zakres pomiarowy (mA) Rozdzielczość (mA) Dokładność Wytrzymałość
0 ÷ 110 1 ±3,0% odczytu + 4mA CAT III 300V
Próg prądu rozładowania: 1 ÷ 110mA (regulowany z krokiem 1mA, dla trybów IAPP lub IREAL)
Prąd zwarcia: >200mA
Napięcie szczątkowe – tryby INT i PLUG
Zakres Rozdzielczość Dokładność Wytrzymałość
10 ÷ 460V AC 1V ±(3,0% odczytu + 3V) CAT III 300V
10 ÷ 650V DC
Nominalne napięcie sieci: 230V i 240V
Napięcie wejściowe (UTRIG): 0 ÷ 460V AC
Tryby pomiarowe:  INT (podłączenie 4-przewodowe, czas rozładowania 1s lub 5s, liniowe, nie liniowe)
                                 PLUG (podłączenie 2-przewodowe, czas rozładowania 1s, liniowe, nie liniowe)
Wartość graniczna napięcia szczątkowego: 60V TRMS
Zakres napięcia AC: 0,0 ÷ 710V
Impedancja wejściowa: 100MΩ (URES), 450kΩ (UTRIG)
Prąd upływowy na gnieździe pomiarowym
Zakres Rozdzielczość Dokładność Wytrzymałość
0,25mA ÷ 49,99mA 0,01mA ±(3,0% odczytu + 3 cyfry) CAT II 300V
0,05A ÷ 0,99A 0,01A
1,0A ÷ 10,0A 0,1A
Zasilanie: 195V ÷ 253V AC
Zakres częstotliwości: 40Hz ÷ 100kHz
Wartość graniczna: 0,25mA ÷ 10,00mA wybierana
Prąd pobierany na gnieździe pomiarowym
Zakres (A) Rozdzielczość (A) Dokładność Wytrzymałość
0,00 ÷ 0,99 0,01 ±(3,0% odczytu + 3 cyfry) CAT II 300V
1,0 ÷ 20,0 0,1
Zasilanie: 195V ÷ 253V AC
Zakres częstotliwości: 15Hz ÷ 753Hz
Moc czynna/pozorna na gnieździe pomiarowym
Zakres (W/VA) Rozdzielczość (W/VA) Dokładność Wytrzymałość
0,0 ÷ 99,9 0,1 ±(5,0% odczytu + 10 cyfry) CAT II 300V
100 ÷ 999 1 ±(5,0% odczytu + 3 cyfry)
1,00k ÷ 5,06k 10
Zasilanie: 195V ÷ 253V AC
Zakres częstotliwości: 15Hz ÷ 753Hz
Timer: 5s ÷ 60min (rozdzielczość 1s)
Wartość graniczna mocy pozornej: 6VA ÷ 5,06kVA
Współczynnik mocy
Zakres Rozdzielczość Dokładność Wytrzymałość
0,00 ÷ 1,00 0,01 patrz Moc CAT II 300V
Prąd upływowy za pomocą zewnętrznej przystawki cęgowej HT96U
Wybierany
zakres
Zakres
pomiarowy
Rozdzielczość Dokładność (*) Ochrona
1A 0,0 ÷ 99,9mA 0,1mA ±(3,0% odczytu + 3 cyfry) Przewód pomiarowy 
podłączony do ziemi
100mA ÷ 1000mA 1mA
100A 0,00A ÷ 9,99A 0,01A
10,0A ÷ 100,0A 0,1A
1000A 0,0A ÷ 99,9A
100A ÷ 1000A 1A
(*) Dokładność przyrządu bez cęgów
Typ cęgów: HT96U (dostępne zakresy 1A, 100A, 1000A)
Napięcie wejściowe z przystawki: 0 ÷ 1V AC
Impedancja wejściowa: 1MΩ
Zakres częstotliwości: 40Hz ÷ 100kHz
Badanie wyłączników RCD
Nominalne prądy do wyboru: 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA, 650mA, 1000mA
Typy RCD: AC, A, B, standardowe, selektywne, zwłoczne
Tryby pomiarowe: x1/2, x1, x2, xK (K=4 dla typu B, k-5 dla typu AC i A), narastający (Rampa), auto (sekwencja: x1/2, x1, xK), Ut
Zakres napięcia/częstotliwości: 100V ÷ 265V / (50Hz/60Hz) ±0,5Hz
Granice napięcia dotykowego: 25V, 50V wybierane
Biegunowość prądu pomiarowego: 0°, 180° wybierane

Pomiar czasu do wyzwolenia [ms] – systemy TT/TN (rozdzielczość: 1ms, Dokładność: ±(3,0% odczytu + 2ms)
    x 1/2 x1 x2 xK AUTO Rampa
    G S R G S R G S R G S R G S R G S R
10mA
30mA
100mA
AC 1000 1000 1000 1000 1000 1000 200 250   50 150   + +   320    
A 1000 1000 1000 1000 1000 1000 200 250   50 150   + +   320    
B 1000 1000 1000 1000 1000 1000       200 250   + +   320    
300mA AC 1000 1000 1000 1000 1000 1000 200 250   50 150   + +   320    
A 1000 1000 1000 1000 1000 1000 200 250   50 150   + +   320    
B 1000 1000 1000 1000 1000 1000                   320    
500mA AC 1000 1000 1000 1000 1000 1000 200 250   50 150   + +   320    
A 1000 1000 1000 1000 1000 1000 200 250               320    
B 1000 1000 1000                         320    
650mA AC 1000 1000 1000 1000 1000 1000 200 250   50 150   + +   320    
A 1000 1000 1000 1000 1000 1000 200 250               320    
B                                    
1000mA AC 1000 1000 1000 1000 1000 1000 200 250               320    
A 1000 1000 1000 1000 1000 1000                     320    
B                                    
Impedancja pętli P-P, P-N, P-PE
Zakres (Ω) Rozdzielczość (Ω) Dokładność Wytrzymałość
0,000 ÷ 2,000 (*) 0,1m ±(3,0% odczytu + 3 cyfry) CAT III 300V
0,00 ÷ 9,99 0,01
10,0 ÷ 99,9 0,1
100 ÷ 199 1
(*) Tylko z opcjonalnym IMP57
Tryby pomiarowe: Pętla/Ipsc, kA, I2t, prąd wyzwolenia, Ut (bezpośredni dotyk)
Typ zabezpieczenia: MCB (magneto-termiczne) charakterystyki B, C, D, K, bezpieczniki typu gG, aM
Typy aparatów zabezpieczających: MCB (magneto-termiczne) charakterystyki B, C, D, K, Bezpieczniki typu gG, aM
Prądy znamionowe MCB: 6; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63A (charakterystyka B)
                                             0,5; 1; 1,6; 2; 4; 6; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63A (charakterystyka C)
                                             0,5; 1; 1,6; 2; 4; 6; 10; 13; 16; 20; 25; 32A (charakterystyka D oraz K)
Znamionowy prąd bezpiecznika: 2A ÷ 1250A (bezpiecznik gG); 2A ÷ 6300A (bezpiecznik aM)
Prąd wyzwolenia MCB/Bezpieczniki: 1kA ÷ 25kA wybierany
Przekrój kabla: 1 ÷ 70mm2 wybierany
Zakres długości przewodów: 0,1 ÷ 999,9m
Wybrany typ przewodnika: Miedź, Aluminium
Typ izolacji kabla: PVC, kauczuk butylowy, EPR/XLPE
Ilość równoległych kabli (test I2t): 1 ÷ 99 
Czas wyzwolenia zabezpieczeń: 0,1s; 0,2s; 0,4s; 5s 
Napięcie P-N, P-PE/P-PP: 100 ÷ 265V / 100 ÷ 460V
Częstotliwość: (50Hz/60Hz) ±0,5Hz
Spodziewany prąd zwarcia (Ipsc)  
Zakres (A) Rozdzielczość (A) Dokładność Wytrzymałość
0,05 ÷ 0,99 0,01 Zależy od dokładności
pomiaru Z
CAT III 300V
1,0 ÷ 99,9 0,1
100 ÷ 999 1
1,00k ÷ 46,00k 0,01k
Pomiar rezystancji pętli bez wyzwolenia RCD
Idn (mA) Zakres (Ω) Rozdzielczość (Ω) Dokładność Wytrzymałość
10 0 ÷ 1999 1 ±(3,0% odczytu + 1Ω) CAT III 300V
30 0,0 ÷ 99,9 0,1
100 ÷ 1999 1
100 0,0 ÷ 99,9 0,1 ±(3,0% odczytu + 3 cyfry)
100 ÷ 999 1
300 0,0 ÷ 99,9 0,1
100 ÷ 299 1
500 0,0 ÷ 99,9 0,1
100 ÷ 199 1
650 0,0 ÷ 99,9 0,1
100 ÷ 149 1
1000 0,0 ÷ 99,9 0,1
Prąd pomiarowy: Idn/2
Napięcie P-N, P-PE / P-PP: 100 ÷ 265V, 50/60Hz
Nominalne napięcie sieci: 230V lub 240V
Napięcie dotykowe
Zakres (V) Rozdzielczość (V) Dokładność Wytrzymałość
0 ÷ 100 (Utlim = 50V) 1 ±(3,0% odczytu + 3V) CAT III 300V
0 ÷ 50 (Utlim = 25V)
Test kolejności faz
Zakres (V) Częstotliwość Wytrzymałość
360 ÷ 460 50Hz/60Hz ±0,5Hz CAT III 300V
Prezentacja wyniku testu: 1.2.3 (prawidłowo), 2.1.3 (nieprawidłowo), 1.1.X (nie rozpoznano)

Specyfikacja ogólna:

 • Zasilanie
  • Napięcie sieci: 207V ÷ 253V AC – 50/60Hz ±5%
  • Prąd pobierany: max 16A
 • Dane mechaniczne
  • Wymiary: 400 x 300 x 170mm
  • Waga: 15kg
 • Pamięć oraz interfejsy wejścia/wyjścia
  • Wewnętrzna pamięć: 999 lokalizacji (struktura trzypoziomowa)
  • Interfejs PC: USB typu „B”
  • Klawiatura, drukarka, pamięć, czytnik kodów kresowych: 2 x USB typu „A”
  • Kontrolka ostrzegawcza: dla próby wytrzymałości dielektryka
  • Klawiatura do zdalnego sterowania: przyciski START/STOP/SAVE
  • Interfejs Bluetooth: połączenie z urządzeniami mobilnymi
 • Warunki środowiskowe
  • Temperatura odniesienia: 23°C ±5°C
  • Temperatura pracy: 0° ÷ 40°C
  • Wilgotność pracy: <80%RH
  • Temperatura magazynowania: -10 ÷ 60°C
  • Wilgotność magazynowania: <80%RH
 • Normy spełniane
  • Testy bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego/rozdzielnic/maszyn: IEC/EN60204-1:2006; IEC/EN61439-1; IEC/EN60335-1
  • Literatura: IEC/EN61187
  • Przyrząd: IEC/EN61557-1-2-3-4-6-13-14
 • Charakterystyki ogólne
  • Wyświetlacz: TFT, LCD, kolor 4,3″ z pojemnościowym ekranem dotykowym
  • Bezpieczeństwo przyrządu: IEC/EN61010-1
  • Izolacja: podwójna
  • Stopień zapylenia: 2
  • Kategoria pomiarowa: CAT II 300V (I, Upływ, moc), CAT III 300V (pozostałe testy)
  • Max wysokość użytkowania: 2000m
  • Szczelność obudowy: IP40
  • Zabezpieczenie wejścia: bezpieczniki T16/250V, FF12,5A/500V, F20A/500V

Przyrząd jest zgodny z wymaganiami europejskich dyrektyw niskonapięciowej 2006/95/EEC LVD oraz elektromagnetycznej 2004/108/EEC EMC

Akcesoria na wyposażeniu:

 • Kabel zasilania sieciowego

 • Przewód pomiarowy, czerwony, 3m, szt. 2
 • Przewód pomiarowy, niebieski, 3m, szt. 1
 • Przewód pomiarowy, zielony, 3m, szt. 1
 • C2033X Przewód 3-żyłowy z wtyczką Shuko
 • Kabel do prób 5kV, szt. 2
 • Przewody pomiarowe CAT III, szt. 3
 • Przewody pomiarowe CAT II, szt. 3
 • Chwytaki krokodylkowe, szt. 3
 • TOPVIEW 2007  Oprogramowanie + interfejs USB (kabel C2007)
 • Torba transportowa na akcesoria
 • Certyfikat kalibracji producenta ISO9000
 • Certyfikat kalibracji producenta
 • Instrukcja obsługi PL
 • Gwarancja

Akcesoria opcjonalne (za dopłatą):

 • FT3BARCR Czytnik kodów kreskowych typu voyager

 • FT3BRSN Torba na akcesoria 
 • FT3HVPRB WN przewód pomiarowy 2m, zakończony krokodylkiem
 • FT3KBDEN Klucz USB wersja angielska
 • FT3REDLP Czerwona lampa ostrzegawcza z 7m kablem 
 • FT3RMTCT Adapter sterowania na odległość, 7m
 • FT3SFTSW Wyłącznik bezpieczeństwa z 7m kablem
 • IMP57 Przystawka do pomiaru impedancji pętli dużym prądem z rozdzielczością 0,0001ohm
 • HT96U Przystawka do prądów upływności 1000-100-1A/1V, średnica 54mm, kabel 2m, wtyk Hypertac

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Recenzje klientów

Nie ma jeszcze żadnych recenzji.

Bądź pierwszy, który napisze recenzję na temat „FULLTEST3 profesjonalny miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego oraz rozdzielnic, HT Italia”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szukaj produktów

Powrót do góry
Produkt został dodany do koszyka