Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635
Wszystkie ceny podlegają negocjacji
Napisz do nas: [email protected]
Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635

ME435 Przenośny trójfazowy miernik mocy, energii, THD, do współpracy z 3 cewkami Rogowskiego

KOD PRODUKTU: TOMT/ME435

3859,74brutto

3138,00 netto
Kup teraz

ME435 jest trójfazowym miernikiem mocy, który do pomiaru prądu wykorzystuje 3 sztuki cewek Rogowskiego. Przyrząd mierzy napięcia i prądy oraz dodatkowo oblicza współczynnik mocy, moc czynną, bierną i pozorną, asymetrię napięć i prądów oraz wiele innych parametrów. ME435 jest przyrządem przenośnym i może być zasilany z baterii.

Dane i Funkcje:

 • ME435 jest przenośnym, trójfazowym, wielofunkcyjnym miernikiem mocy umożliwiającym współpracę z 3 sztukami cewek Rogowskiego
 • Zakres pomiaru prądu zależny jest od wybranej opcji cewek Rogowskiego.
  Dostępne są następujące opcje:

  • 100A
  • 600A
  • 1000A
  • 3000A
  • 6000A
 • Wielkości prezentowane na wyświetlaczu:
  • Napięcie
  • Prąd
  • Moc
  • Współczynnik mocy
  • THD
  • Energia
 • Wspiera systemy 3PH4W, 3PH3W, 1PH2W (L-N), 1PH2W (L-L), 1PH3W (L-L-N)
 • Wyświetlacz 3,5″ typu TFT
 • Szybkość próbkowania 8k próbek na sekundę
 • Harmoniczne do 52 składowej.
 • Zastosowanie karty pamięci micro SD umożliwia rejestrację wszystkich mierzonych parametrów.
 • Zasilanie bateryjne lub z będącego na wyposażeniu zasilacza sieciowego.

Wartości minimalne/maksymalne

Ciekawą funkcją przyrządu jest rejestrowanie co jedną sekundę wartości MIN i MAX w swojej pamięci nieulotnej.
Następnie możemy:

 • Przeglądać wszystkie wartości min i max od ostatniego resetu oraz datę i czas resetu
 • Zresetować zarejestrowane wartości min i max

Wszystkie zarejestrowane wartości min i max posiadają znacznik czasowy.

Odczyty zapotrzebowania

Przyrząd posiada funkcję wyznaczanie wartości zapotrzebowania prądu, mocy czynnej, biernej i pozornej.

Zapotrzebowanie na moc jest energią zakumulowaną podczas określonego czasu podzieloną przez długość czasu tego okresu. Zapotrzebowanie na prąd jest obliczane przez całkowanie wartości skutecznych podczas okresu czasu, dzielone przez długość okresu. W jaki sposób przyrząd wykona to obliczenie zależy od wybranej metody. Aby być zgodnym z wymaganiami zakładów energetycznych, przyrząd zapewnia odpowiedni interwał do obliczeń zapotrzebowania na moc/prąd.

Szczyt zapotrzebowania

W pamięci nieulotnej, przyrząd przechowuje wartość maksymalną nazywaną zapotrzebowaniem szczytowym. Wartość szczytowa jest największą wartością (absolutną) dla każdego z odczytów od czasu ostatniego resetu. Możemy resetować wartość szczytową. Powinniśmy resetować wartość szczytową po zmianach w podstawowych ustawieniach przyrządu lub w konfiguracji systemu energetycznego.

Odczyty energii

Przyrząd oblicza i rejestruje wartości energii dla faz oraz całkowitej dla energii czynnej, biernej i pozornej.
Wartości energii możemy przeglądać na wyświetlaczu. Rozdzielczość energii jest zmieniana automatycznie od kWh do MWh i GWh (kVAh do MVARh i GWh).

Specyfikacja:

Dokładności pomiarów
Prąd znamionowy (do wyboru jeden z 5 poziomów) 100A (0,5% od 10A do 120A)
600A (0,5% od 10A do 720A)
1000A (0,5% od 10A do 1200A)
3000A (0,5% od 30A do 3600A)
6000A (0,5% od 60A do 7200A)
Ustawienia dla podłączenia cewek Rogowskiego 100A MRC-16
600A MRC-36
1000A Y-FCT-200 lub Y-FCT-350 lub NRC-100
3000A NRC-150 lub Y-FCT-510
6000A NRC-200 or Y-FCT-800
Ustawienie przekładni prądowych Strona pierwotna od 1A do 999999A
Strona wtórna od 0,001mV do 333mV
Napięcie 0,2% od 100V do 500V
Współczynnik mocy ±0,005
Moc czynna/pozorna IEC62053-22 Klasa 0,5
Moc bierna IEC62053-21 Klasa 2
Częstotliwość 0,01% od 45 do 65Hz
Energia czynna IEC62053-22 Klasa 0,5s
Energia bierna IEC62053-21 Klasa 2
Charakterystyki prądu wejściowego
Zakres prądu wejściowego Regulowany od 0,1A do 9999A
Mierzony zakres wejściowy 1/225mV-333mV
Dopuszczalne przeciążenie 600mV przez 10s/godzinę
Zasilanie
Zasilanie baterie typu AA sztuk 4 (czas pracy: około 7 godzin)
zasilacz 5V – 9V DC (na wyposażeniu)
Pobór mocy
Ekran podświetlony 1100mW
Ekran nie podświetlony 900mW
Zaciski wejściowe
Wejście prądu złącze BNC
Wejście napięcia Gniazdo pod bananek
Zasilacz DC gniazdo pod wtyczkę DC 5,5×2,1mm
Interfejsy
Model ME435
Współpraca z sensorami zaciski BNC 333mV
zaciski BNC dla cewek Rogowskiego
Pamięć karta 1GB SD (max 6GB)
(domyślnie zapisuje z interwałem 1min)
Zasilanie baterie AA sztuk 4 (czas pracy około 7 godzin)
lub zasilacz 9V DC (na wyposażeniu)
Specyfikacja cd.
Typ przyrząd ręczny, trójfazowy, miernik mocy
Wsparcie dla systemów 3PH4W, 3PH3W
1PH2W (L-N); 1PH2W(L-L); 1PH3W(L-L-N)
Opis przyrządu Analiza mocy
miernik energii
Typ wejścia Zewnętrzne cewki Rogowskiego
zewnętrzny przekładnik (tylko 333mV)
Wyświetlacz 3,5 cala ekran TFT
Szybkość próbkowania 8k próbek na sekundę
Harmoniczne max 52 składowa
Charakterystyka mechaniczna
Waga 350g
Wymiary 215x100x35mm

Miernik mocy mierzy wartości skuteczne napięć i prądów dla wszystkich 3 faz. Dodatkowo przyrząd oblicza współczynnik mocy, moc czynną, moc bierną i wiele innych wielkości.

Pomiar w czasie rzeczywistym

Tabela poniżej prezentuje mierzone wielkości w czasie rzeczywistym

Parametr Opis
Prąd Na fazę, neutralny i średnia z 3 faz
Napięcie L-L, L-N, i średnia z 3 faz
Częstotliwość 45 … 65Hz
Moc czynna Całkowita i na fazę
Moc bierna Całkowita i na fazę
Moc pozorna Całkowita i na fazę
Współczynnik mocy Całkowity i na fazę
0,0000 do 1
Asymetria prądu Na fazę, najbardziej niesymetryczna faza
Asymetria napięcia Najbardziej niesymetryczna

Wartości minimalne i maksymalne

Gdy którykolwiek z co sekundowych odczytów w czasie rzeczywistym osiągnie swoją największą lub najmniejszą wartość, wtedy przyrząd zapisuje minimalne i maksymalne wartości w swojej nieulotnej pamięci.

Z poziomu wyświetlacza miernika można:

 • przeglądać wszystkie max/min wartości od ostatniego resetu oraz datę i czas resetu
 • resetować wartości min/max

Wszystkie pojawiające się wartości min/max są wartościami arytmetycznymi minimalnymi i maksymalnymi. Na przykład, minimalne napięcie fazy A-N jest najmniejszą wartością w zakresie od 0 do 999,9GV jaka wystąpiła od ostatniego resetu wartości min/max. Przyrząd zapewnia znaczniki czasu dla wszystkich wartości min/max.
Tabela poniżej pokazuje wartości minimalne i maksymalne zapisane w pamięci miernika.

Parametr Opis
Prąd na fazę i średni
Napięcie na fazę i średnie
Moc czynna na fazę i całkowita
Moc bierna na fazę i całkowita
Moc pozorna na fazę i całkowita

Odczyty zapotrzebowania

Przyrząd zapewnia następujące odczyty zapotrzebowania

Parametr Opis
Prąd na fazę i średni
Moc czynna, bierna i pozorna na fazę i całkowita
Szczytowe wartości zapotrzebowania
Prąd na fazę i średni
Moc czynna, bierna i pozorna na fazę i całkowita

Metody obliczenia zapotrzebowania

Zapotrzebowanie mocy jest energią zakumulowaną podczas określonego okresu czasu podzielonego przez długość tego okresu. Zapotrzebowanie na prąd jest obliczane przy użyciu całkowania wartości skutecznych prądu podczas okresu czasu, podzielone przez długość tego okresu. Sposób w jaki przyrząd wykonuje te obliczenia zależy od wybranej metody. Aby być zgodny z wymaganiami zakładu energetycznego, przyrząd zapewnia żądane interwały do obliczeń.

Przyrząd używa różne tryby obsługiwania interwałów zapotrzebowania.

 • Blok stały (fixed) – Wybiera się interwał od 1 do 60 minut (z krokiem 1 minuty). Przyrząd oblicza i uaktualnia zapotrzebowanie na koniec każdego interwału.
 • Blok przesuwany (sliding) – Wybiera się interwał od 1 do 60 minut (z krokiem 1 minuty). Dla interwałów zapotrzebowania mniejszych niż 15 minut, wartość jest uaktualniana co 15 sekund. Dla interwałów zapotrzebowania 15 minut i dłuższych, wartość zapotrzebowania jest uaktualniana co 60 sekund. Przyrząd wyświetla wartość zapotrzebowania dla ostatniego kompletnego interwału.

Zapotrzebowania szczytowe

W nieulotnej pamięci, przyrząd utrzymuje maksymalną wartość zapotrzebowania na moc zwaną zapotrzebowaniem szczytowym. Szczyt jest największą wartością dla wszystkich odczytów od ostatniego resetu. Możemy resetować zapotrzebowanie szczytowe z poziomu wyświetlacza przyrządu. Powinno się resetować zapotrzebowanie szczytowe po zmianach ustawień podstawowych miernika oraz po zmianach konfiguracji systemu energetycznego.

Odczyty energii

Przyrząd oblicza i zapisuje w pamięci energię czynną, bierną i pozorną na fazę oraz całkowitą. Można przeglądać wartości energii na wyświetlaczu. Rozdzielczość wartości energii zmienia się automatycznie od kWh do MWh i GWh (kVA do MVAh i GVAh). Wartość energii resetuje się automatycznie do 0, gdy przekroczy wartość graniczną 999,9GWh, 999,9GVAh lub 999,9GVARh

Wyposażenie standardowe: 

 • Do pomiaru napięcia zestaw: 4 przewody 1,5mm2 długość 2m, 4 krokodylki, końcówki typu bananek
 • Zasilacz sieciowy: AC 85÷265 AC na 9V DC
 • Karta SD 1GB
 • Instrukcja obsługi w języku polskim
 • Gwarancja

Wyposażeniu opcjonalne: 

 • MRC-36 Zestaw 3 sztuk cewek Rogowskiego z końcówkami BNC, do współpracy z ME435. Umożliwia pomiar prądu na zakresach 100A i 600A
 • NRC-150 Zestaw 3 sztuk cewek Rogowskiego z końcówkami BNC, do współpracy z ME435. Umożliwia pomiar prądu na zakresach 1kA i 3kA
 • NRC-200 Zestaw 3 sztuk cewek Rogowskiego z końcówkami BNC, do współpracy z ME435. Umożliwia pomiar prądu na zakresie 6kA
 • BOX-435  Walizka na przyrząd i akcesoria, wymiary 465x355x133mm, materiał ABS, waga 3,1kg, szczelność IP67

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Recenzje klientów

Nie ma jeszcze żadnych recenzji.

Bądź pierwszy, który napisze recenzję na temat „ME435 Przenośny trójfazowy miernik mocy, energii, THD, do współpracy z 3 cewkami Rogowskiego”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szukaj produktów

Powrót do góry
Produkt został dodany do koszyka