Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635
Wszystkie ceny podlegają negocjacji
Napisz do nas: [email protected]
Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635

ME440 Przenośny trójfazowy miernik mocy, energii, THD, do współpracy z 4 cewkami Rogowskiego.

KOD PRODUKTU: TOMT/ME440

4193,07brutto

3409,00 netto
Kup teraz

ME440 to unikatowy przyrząd na rynku.

Jest trójfazowym miernikiem mocy, który do pomiaru prądu wykorzystuje 4 sztuki cewek Rogowskiego. Przyrząd mierzy napięcia i prądy oraz dodatkowo oblicza współczynnik mocy, moc czynną, bierną i pozorną, asymetrię napięć i prądów oraz wiele innych parametrów.

ME440 jest przyrządem przenośnym i może być zasilany z akumulatora.

Cechy szczególne:

 • ME440 jest przenośnym, trójfazowym, wielofunkcyjnym miernikiem mocy umożliwiającym współpracę z 4 sztukami cewek Rogowskiego
 • Zakres pomiaru prądu zależny jest od wybranej opcji cewek Rogowskiego.
  Dostępne są następujące opcje:

  • 600A
  • 3000A
  • 6000A
 • Wielkości prezentowane na wyświetlaczu:
  • Napięcie (L-L, L-N, średnie dla 3 faz, N-PE
  • Prąd (fazowe i neutralny, średni dla 3 faz)
  • Moc czynną, bierną i pozorną (całkowitą i dla fazy)
  • Współczynnik mocy
  • THD
  • Energia
  • Kąt napięcia i prądu
  • Asymetria prądu
  • Asymetria napięcia
 • Wspiera systemy 3PH4W, 3PH3W, 1PH2W (L-N), 1PH2W (L-L), 1PH3W (L-L-N).
 • Wyświetlacz 3,5″ typu TFT
 • Szybkość próbkowania 8k próbek na sekundę
 • Harmoniczne do 51 składowej.
 • Wewnętrzna pamięć 16GB.
 • Obsługa pamięci USB (do przenoszenia wyników rejestracji na PC).
 • Zasilanie z akumulatora Li-Ion (czas pracy ok. 10 godzin) lub z będącego na wyposażeniu 5V zasilacza sieciowego.

Wartości minimalne/maksymalne

Ciekawą funkcją przyrządu jest rejestrowanie co jedną sekundę wartości MIN i MAX w swojej pamięci nieulotnej.
Następnie możemy:

 • Przeglądać wszystkie wartości min i max od ostatniego resetu oraz datę i czas resetu
 • Zresetować zarejestrowane wartości min i max

Wszystkie zarejestrowane wartości min i max posiadają znacznik czasowy.

Odczyty zapotrzebowania

Przyrząd posiada funkcję wyznaczanie wartości zapotrzebowania prądu, mocy czynnej, biernej i pozornej.

Zapotrzebowanie na moc jest energią zakumulowaną podczas określonego czasu podzieloną przez długość czasu tego okresu. Zapotrzebowanie na prąd jest obliczane przez całkowanie wartości skutecznych podczas okresu czasu, dzielone przez długość okresu. W jaki sposób przyrząd wykona to obliczenie zależy od wybranej metody. Aby być zgodnym z wymaganiami zakładów energetycznych, przyrząd zapewnia odpowiedni interwał do obliczeń zapotrzebowania na moc/prąd.

Szczyt zapotrzebowania

W pamięci nieulotnej, przyrząd przechowuje wartość maksymalną nazywaną zapotrzebowaniem szczytowym. Wartość szczytowa jest największą wartością (absolutną) dla każdego z odczytów od czasu ostatniego resetu. Możemy resetować wartość szczytową. Powinniśmy resetować wartość szczytową po zmianach w podstawowych ustawieniach przyrządu lub w konfiguracji systemu energetycznego.

Odczyty energii

Przyrząd oblicza i rejestruje wartości energii dla faz oraz całkowitej dla energii czynnej, biernej i pozornej. Wartości energii możemy przeglądać na wyświetlaczu. Rozdzielczość energii jest zmieniana automatycznie od kWh do MWh i GWh (kVAh do MVARh i GWh).

Specyfikacja:

Dokładności pomiarów
Prąd znamionowy (do wyboru jeden z 3 poziomów) 600A (0,5% od 6A do 720A)
3000A (0,5% od 10A do 3600A)
6000A (0,5% od 20A do 7200A)
Ustawienia dla podłączenia cewek Rogowskiego 600A MRC-36
3000A NRC-150
6000A NRC-200
Ustawienie przekładni prądowych Strona pierwotna od 1A do 999999A
Strona wtórna od 0,001mV do 333mV
Napięcie 0,2% od 5V do 600V
Współczynnik mocy ±0,005
Moc czynna/pozorna IEC62053-22 Klasa 0,5
Moc bierna IEC62053-21 Klasa 2
Częstotliwość 0,01% od 45 do 65Hz
Energia czynna IEC62053-22 Klasa 0,5s
Energia bierna IEC62053-21 Klasa 2
Charakterystyki prądu wejściowego
Zakres prądu wejściowego 600A 0,5A ÷ 720A
3kA 0,5A ÷ 3600A
6kA 0,5A ÷ 7200A
Mierzony zakres wejściowy 1/225mV-707mV
Dopuszczalne przeciążenie 2V przez 10s/godzinę
Zasilanie
Zasilanie 2 szt. akumulatorów litowych PANASONIC
Czas pracy: około 7 godzin
Czas ładowania: 8 godzin
zasilacz 5V DC sieciowy (na wyposażeniu)
Pobór mocy
Ekran podświetlony 2000mW
Ekran nie podświetlony 1800mW
Zaciski wejściowe
Wejście prądu złącze BNC
Wejście napięcia Gniazdo pod bananek
Zasilacz DC gniazdo pod wtyczkę DC 5,5×2,1mm
Specyfikacja cd.
Typ przyrząd ręczny, trójfazowy, miernik mocy
Wsparcie dla systemów 3PH4W, 3PH3W
1PH2W (L-N); 1PH2W(L-L); 1PH3W(L-L-N)
Opis przyrządu Analiza mocy
miernik energii
Typ wejścia Zewnętrzne cewki Rogowskiego
zewnętrzny przekładnik (tylko 333mV)
Wyświetlacz 3,5 cala ekran TFT
Szybkość próbkowania 8k próbek na sekundę
Harmoniczne max 51 składowa
Charakterystyka mechaniczna
Waga 850g (bez akcesoriów)
Wymiary 215x130x60mm

Miernik mocy mierzy wartości skuteczne napięć i prądów dla wszystkich 3 faz. Dodatkowo przyrząd oblicza współczynnik mocy, moc czynną, moc bierną i wiele innych wielkości.

Pomiar w czasie rzeczywistym

Tabela poniżej prezentuje mierzone wielkości w czasie rzeczywistym

Parametr Opis
Prąd Na fazę, neutralny i średnia z 3 faz
Napięcie L-L, L-N, i średnia z 3 faz
Częstotliwość 45 … 65Hz
Moc czynna Całkowita i na fazę
Moc bierna Całkowita i na fazę
Moc pozorna Całkowita i na fazę
Współczynnik mocy Całkowity i na fazę
0,0000 do 1
Przesunięcie fazowe Kąt napięcia, kąt prądu
Asymetria prądu Na fazę, najbardziej niesymetryczna faza
Asymetria napięcia Najbardziej niesymetryczna

Wartości minimalne i maksymalne

Gdy którykolwiek z co sekundowych odczytów w czasie rzeczywistym osiągnie swoją największą lub najmniejszą wartość, wtedy przyrząd zapisuje minimalne i maksymalne wartości w swojej nieulotnej pamięci.

Z poziomu wyświetlacza miernika można:

 • przeglądać wszystkie max/min wartości od ostatniego resetu oraz datę i czas resetu
 • resetować wartości min/max

Wszystkie pojawiające się wartości min/max są wartościami arytmetycznymi minimalnymi i maksymalnymi. Na przykład, minimalne napięcie fazy A-N jest najmniejszą wartością w zakresie od 0 do 999,9GV jaka wystąpiła od ostatniego resetu wartości min/max. Przyrząd zapewnia znaczniki czasu dla wszystkich wartości min/max.
Tabela poniżej pokazuje wartości minimalne i maksymalne zapisane w pamięci miernika.

Parametr Opis
Prąd na fazę i średni
Napięcie na fazę i średnie
Moc czynna na fazę i całkowita
Moc bierna na fazę i całkowita
Moc pozorna na fazę i całkowita

Odczyty zapotrzebowania

Przyrząd zapewnia następujące odczyty zapotrzebowania

Parametr Opis
Prąd na fazę i średni
Moc czynna, bierna i pozorna na fazę i całkowita
Szczytowe wartości zapotrzebowania
Prąd na fazę i średni
Moc czynna, bierna i pozorna na fazę i całkowita

Metody obliczenia zapotrzebowania

Zapotrzebowanie mocy jest energią zakumulowaną podczas określonego okresu czasu podzielonego przez długość tego okresu. Zapotrzebowanie na prąd jest obliczane przy użyciu całkowania wartości skutecznych prądu podczas okresu czasu, podzielone przez długość tego okresu. Sposób w jaki przyrząd wykonuje te obliczenia zależy od wybranej metody. Aby być zgodny z wymaganiami zakładu energetycznego, przyrząd zapewnia żądane interwały do obliczeń.

Przyrząd używa różne tryby obsługiwania interwałów zapotrzebowania.

 • Blok stały (fixed) – Wybiera się interwał od 1 do 60 minut (z krokiem 1 minuty). Przyrząd oblicza i uaktualnia zapotrzebowanie na koniec każdego interwału.
 • Blok przesuwany (sliding) – Wybiera się interwał od 1 do 60 minut (z krokiem 1 minuty). Dla interwałów zapotrzebowania mniejszych niż 15 minut, wartość jest uaktualniana co 15 sekund. Dla interwałów zapotrzebowania 15 minut i dłuższych, wartość zapotrzebowania jest uaktualniana co 60 sekund. Przyrząd wyświetla wartość zapotrzebowania dla ostatniego kompletnego interwału.

Zapotrzebowania szczytowe

W nieulotnej pamięci, przyrząd utrzymuje maksymalną wartość zapotrzebowania na moc zwaną zapotrzebowaniem szczytowym. Szczyt jest największą wartością dla wszystkich odczytów od ostatniego resetu. Możemy resetować zapotrzebowanie szczytowe z poziomu wyświetlacza przyrządu. Powinno się resetować zapotrzebowanie szczytowe po zmianach ustawień podstawowych miernika oraz po zmianach konfiguracji systemu energetycznego.

Odczyty energii

Przyrząd oblicza i zapisuje w pamięci energię czynną, bierną i pozorną na fazę oraz całkowitą. Można przeglądać wartości energii na wyświetlaczu. Rozdzielczość wartości energii zmienia się automatycznie od kWh do MWh i GWh (kVA do MVAh i GVAh). Wartość energii resetuje się automatycznie do 0, gdy przekroczy wartość graniczną 999,9GWh, 999,9GVAh lub 999,9GVARh

Rejestracja danych
Parametr Opis
Interwał rejestracji 1s do 9999s (domyślnie 1 min.)
Format zapisu csv
Pojemność rejestracji pamięć 16GB
zajmuje około 2,5 K bitów danych na raz
czas rejestracji 12 lat (interwał 1min.)
Rejestrowane dane plik „harmoniczne prądu” ITHD(%), IHD2(%), IHD3(%) … IHD51(%) (każda faza)
plik „harmoniczne napięcia” UTHD(%), UHD2(%), UHD3(%) … UHD51(%) (każda faza)
plik „DataSheet” Moc czynna(W); Moc bierna(Var); Moc pozorna(VA)
Energia czynna(Wh); Energia bierna(VARh); Energia pozorna(VAh)
(Każda faza i suma)
Całkowite zapotrzebowanie na moc czynną (W)
Pik całkowitego zapotrzebowania na moc czynną (W) i data
Całkowite zapotrzebowanie na moc bierną (VAR)
Pik całkowitego zapotrzebowania na moc bierną (VAR) i data
Całkowite zapotrzebowanie na moc pozorną (VA)
Pik całkowitego zapotrzebowania na moc pozorną (VA) i data

MODBUS-TCP

 • Komunikacja
  • Tryb transmisji: port RJ45
  • Protokół transmisji: MODBUS TCP
 • Ustawienia:
  • Adres IP: konfigurowany (domyślny 192.168.1.5)
  • Nr portu: 502

Funkcja Download

W trakcie rejestracji wyniki pomiarów są zapisywane w wewnętrznej pamięci przyrządu, w plikach, w formacie CSV. Po zakończeniu rejestracji, pliki CSV zapisane w pamięci przyrządu można przenieść na PC. W tym celu należy podłączyć do przyrządu pamięć USB i uruchomić funkcję Download.

Warunki środowiskowe:

 • Temperatura pracy: -25°C ÷ 55°C
 • Temperatura magazynowania: -40°C ÷ 85°C
 • Zakres wilgotności: 5 ÷ 95% RH przy 50°C (bez kondensacji)
 • Stopień zapylenia: 2
 • Kategoria przepięciowa: III dla systemów dystrybucji do 277/480VAC
 • Wytrzymałość dielektryczna: wg IEC61010-1, podwójna izolacja panelu czołowego
 • Max wysokość: 3000m
 • Szczelność obudowy: IP20 wg IEC 60629

Wyposażenie standardowe:

 • Do pomiaru napięcia zestaw: 5 przewodów 1,5mm2 długość 2m, końcówki typu bananek, 5 krokodylków
 • Akumulator litowy typu 18650, szt. 2
 • Zasilacz sieciowy/ładowarka: AC 85÷265 AC na 5V DC
 • Kabel Ethernet
 • Instrukcja obsługi w języku polskim

Uwaga: cewki Rogowskiego nie są na wyposażeniu

Wyposażenie dodatkowe, jako opcja, dodatkowo płatne:

 • ME435/ME440/MI550 FUTERAŁ K2 – Walizka BOX-435 na przyrząd i akcesoria, wymiary 465x355x133mm, materiał ABS, waga 3,1kg, szczelność IP67,  za 121,00 netto + 23% VAT
 • MRC-36-4 ZESTAW 4SZT 600A – Zestaw 4 sztuk cewek Rogowskiego MRC-36 z końcówkami BNC, do współpracy z ME440. Średnica okna cewki 36mm. Umożliwia pomiar prądu na zakresie 600A. za 1259,00 netto + 23% VAT
 • NRC-150-4 ZESTAW 4SZT 3KA – Zestaw 4 sztuk cewek Rogowskiego NRC-150 z końcówkami BNC, do współpracy z ME440/Mi550. Średnica okna cewki 150mm. Umożliwia pomiar prądu na zakrese 3kA. za 1625,00 netto + 23% VAT
 • NRC-200-4 ZESTAW 4SZT 6KA – Zestaw 4 sztuk cewek Rogowskiego NRC-200 z końcówkami BNC, do współpracy z ME440/Mi550. Średnica okna cewki 200mm. Umożliwia pomiar prądu na zakresie 6kA, za 1766,00 netto + 23% VAT

 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Recenzje klientów

Nie ma jeszcze żadnych recenzji.

Bądź pierwszy, który napisze recenzję na temat „ME440 Przenośny trójfazowy miernik mocy, energii, THD, do współpracy z 4 cewkami Rogowskiego.”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szukaj produktów

Powrót do góry
Produkt został dodany do koszyka