Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635
Wszystkie ceny podlegają negocjacji
Napisz do nas: [email protected]
Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635

HIOKI3541 Milioomomierz

KOD PRODUKTU: HIOK/3541

brutto

0,00 netto
Producent: Hioki

Dane i Funkcje:

 • 11 podzakresów pomiarowych: od 20 mΩ do 100 MΩ
 • Czas pomiaru 0,6 ms
 • Dokładność 70 ppm (w zakresie od 2 kΩ do 110 kΩ)
 • Maksymalna rozdzielczość 0,1 µΩ
 • Osobna funkcja pomiaru rezystancji małym prądem
 • 4 podzakresy pomiarowe małym prądem: od 2 Ω do 2 kΩ z maksymalną rozdzielczością 10 µΩ
 • 4 szybkości próbkowania (do wyboru)
 • Czas odpowiedzi 1 ms (na podzakresie 200 Ω. – Czteroprzewodowy pomiar rezystancji
 • Pomiar temperatury (Pt) od -10,0 do 99,9oC
 • Dwa typy korekcji temperaturowej: za pomocą czujnika Pt i termometru HIOKI z wyjściem analogowym.
 • Tryb konwersji temperaturowej wskazania
 • Automatyczna lub ręczna zmiania podzakresu pomiarowego
 • Zerowanie dla każdego podzakresu pomiarowego (1,000 cyfry)
 • Korekcja napięcia offsetu – minimalizacja wpływu siły termoelektromotorycznej
 • Wyzwalanie ręczne i zewnętrzne
 • Interfejsy standardowe: RS-232C, GPIB i EXT I/O
 • Pamięć 30 warunków pomiaru
 • Bezpośrednie drukowanie danych pomiarowych za pomocą drukarki (model 9670 – opcja)
 • Inne funkcje: kalibracja własna, wykrywanie błędów pomiaru (monitorowanie stanu styków przy pomiarze czteroprzewodowym), sygnalizacja przekroczenia podzakresu, uśrednianie, obliczenia statystyczne, blokada przycisków, pamięć danych pomiarowych, komparator, funkcja BIN;
 • Sondy pomiarowe oferowane jako opcja.

Artykuł
Miliomomierz HIOKI 3541
Miliomomierz 3541 jest następcą produkowanego od prawie dziesięciu lat modelu 3227. W porównaniu ze swoich poprzednikiem charakteryzuje się większą liczbą standardowych interfejsów oraz lepszymi parametrami. Dzięki szerokiemu zakresowi pomiarowemu rozciągającemu od 0,1 μΩ aż do 110 MΩ zasługuje on również na miano megaomomierza. Przewiduje się, że miliomomierz 3541 znajdzie szerokie zastosowanie zarówno na liniach produkcyjnych, gdzie krytycznym parametrem jest szybkość pomiaru, jak i w placówkach naukowo-badawczych.
 Zakres, dokładność, rozdzielczość i szybkość pomiaru
Miliomomierz 3541 wyposażono w potrójny wyświetlacz o maksymalnym wskazaniu 200000 (5 i ½ cyfry). Użytkownik ma do dyspozycji 11 podzakresów pomiarowych od 20 mΩ do 100 MΩ, przy maksymalnej rozdzielczości wskazania na dolnym podzakresie równej 0,1 mΩ. Tak dużą rozdzielczość na podzakresie 20 m Ω uzyskano stosując funkcję korekcji napięcia offsetu oraz prąd pomiarowy stały (DC) równy 1 A. Niezależnie od tego na każdym podzakresie można wybrać jedną z czterech szybkości pomiaru, a co się z tym wiąże rozdzielczości wskazania i dokładności pomiaru.
Ogromną zaletą przyrządu jest duża dokładność pomiaru wynosząca np. na podzakresie od 2 kΩ do 110 kΩ 70 ppm (0,0070%) co pozwala na stosowanie miliomomierza do kontroli rezystorów o tolerancji 0,1%. Drugim atutem przyrządu wykorzystywanym na liniach produkcyjnych jest bardzo krótki czas pomiaru ok. 0,6 ms.
Pomiar małym prądem
Inną nie mniej przydatną funkcją wykorzystywaną m.in. na podzakresie 2 Ω np. do testowania rezystancji scalonych indukcyjności oraz złącz jest pomiar zmniejszonym prądem stałym (Low Power Measurement) równym 10 mA tj. dziesięciokrotnie mniejszym od znamionowego prądu tego podzakresu.
Wejścia pomiarowe
Tak jak większość profesjonalnych miliomomierzy 3541 wykorzystuje do pomiaru metodę czteroprzewodową, przy czym do połączenia testowanego podzespołu z przyrządem można użyć wejście A będące typowym złączem banankowym lub wejście B wyposażone w specjalne, szczelnie zaekranowane złącze wielobiegunowe o małej sile termoelektromotorycznej odznaczające się bardzo dużą odpornością na zakłócenia – szczególnie przydatne przy pomiarach małym prądem i testowaniu dużych rezystancji.
Monitorowanie połączenia pomiarowego
Nawet w trakcie pomiaru przyrząd nieustannie sprawdza stan połączenia przyrząd – sonda pomiarowa – testowany obiekt oraz stałość prądu pomiarowego. W razie wykrycia błędu połączenia informacja o tym jest wysyłana do interfejsu we/wy. Funkcja ta niedostępna dotąd w miliomomierzach HIOKI ta ma zasadniczy wpływ na niezawodność pomiaru.
Korekcja temperaturowa
Nowością w porównaniu z testerem 3227 są też dwa rodzaje korekcji temperaturowej: prowadzonej bezpośrednio za pomocą sondy rezystancyjnej typu Pt (dotykającej powierzchni badanego podzespołu – pomiar w zakresie od –10,0 do 99,9˚C) lub za pośrednictwem zewnętrznego miernika temperatury 3444 lub 3445 wykorzystując do tego jego wyjście analogowe.
Konwersja temperaturowa
Inną nową funkcją jest konwersja temperaturowa stosowana głównie do oceny rezystancji uzwojeń silników i cewek. Funkcja ta pozwala na szybkie określenie zmian rezystancji badanego podzespołu w funkcji wzrostu temperatury otoczenia.
Funkcja BIN
Funkcję BIN zastosowaną po raz pierwszy przez firmę HIOKI w jej flagowym mierniku impedancji 3535 wykorzystuje się przede wszystkim na liniach produkcyjnych przy selekcji bezpieczników i rezystorów. Pozwala ona na sklasyfikowanie badanego elementu biorąc pod uwagę maksymalnie aż 10 parametrów.
Interfejsy
Nowy miliomomierz wyposażono standardowo w szereg interfejsów, które w dotychczas produkowanych przyrządach tego typu były montowane jako opcja lub w ogóle nie były dostępne tj. interfejsy: szeregowy RS-232C (z możliwością zdalnego sterowania wszystkimi funkcjami miliomomierza z wyjątkiem wyłączania oraz do bezpośredniego połączenia z opcjonalną drukarką 9670), GPIB, analogowy (0-2 V) we/wy.
Inne funkcje
Z innych przydatnych funkcji miliomomierza 3541 warto wymienić: komparator z pamięcią 30 nastaw, zerowanie wskazania na każdym podzakresie pomiarowym (w zakresie 1000 cyfr), automatyczny lub ręczny wybór podzakresu pomiarowego, wyzwalanie zewnętrzne lub wewnętrzne, kalibrację własną, uśrednianie, obliczenia statystyczne oraz blokadę elementów manipulacyjnych płyty czołowej.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Recenzje klientów

Nie ma jeszcze żadnych recenzji.

Bądź pierwszy, który napisze recenzję na temat „HIOKI3541 Milioomomierz”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szukaj produktów

Powrót do góry
Produkt został dodany do koszyka