Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635
Wszystkie ceny podlegają negocjacji
Napisz do nas: [email protected]
Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635

DLRO®10 i DLRO®10X Cyfrowe mierniki małych rezystancji Megger

KOD PRODUKTU: MEGG/DLRO®10 i DLRO®10X

16482,00brutto

13400,00 netto
Kup teraz
Producent: Megger

Cyfrowy miernik małych rezystancji DLRO10X – jak DLRO10 plus pamięć i transmisja danych.

Cyfrowe mierniki małych rezystancji DUCTER® DLRO®10 oraz DUCTER® DLRO®10X wprowadzają nowy standard do pomiarów rezystancji o małych wartościach. Oba przyrządy zostały umieszczony w mocnej, lekkiej obudowie. Mogą być w równym stopniu stosowane w terenie co w laboratorium. Są wystarczająco lekkie, aby być noszone na szyi. Są również wystarczająco małe, aby być zabieranymi do tych miejsc, które były wcześniej niedostępne ze względu na gabaryty mierników małych rezystancji. 

DLRO10 i DLRO10X automatycznie wybierają najbardziej odpowiedni prąd pomiarowy, do 10A d.c.. Mierzą rezystancje od 0,1μΩ do 2000Ω, posiadają siedem podzakresów. Pomiary są dokonywane z prądem płynącym w obu kierunkach, w celu wyeliminowania efektów od jakichkolwiek istniejących napięć na badanym obiekcie, a następnie wartość średnia jest wyświetlana w przeciągi 3 sekund z podstawową dokładnością 0,2%. Dla użytkowników, którzy pragną większej kontroli procesu pomiarowego, DLRO10X wykorzystuje menu sterowane dwoma przyciskami w celu umożliwienia ręcznego wyboru prądu pomiarowego. DLRO10X posiada dodatkowo funkcję transmisji wyników w czasie rzeczywistym lub rejestrację danych w wbudowanej pomięci do późniejszego przesłania ich do PC.

DLRO10 posiada duży, jasny 4 1/2 cyfrowy wyświetlacz LED natomiast DLRO10X ma duży wyświetlacz LCD z podświetleniem.

Normalnie pomiary są wykonywane z przepływem prądu w obu kierunkach w celu wyeliminowania wpływu napięć występujących na badanym obiekcie. Wartość średnia jest następnie wyświetlana w przeciągu trzech sekund z podstawową dokładnością 0,2%. DLRO10X wyświetla obie wartości, dla obu kierunków przepływu prądu, jak również wartość średnią z obu pomiarów. DLRO10X umożliwia użytkownikowi ustawienie granic akceptacji górnej i dolnej, umożliwiając łatwe badanie selekcji wyrobów. Miernik sprawdza również obecność szumów w czasie pomiarów. Jeżeli wykryje ich nadmierny poziom ostrzega użytkownika i zmienia rozdzielczość do poziomu gdzie wpływ szumu nie pogarsza dokładności pomiaru. Wątpliwe cyfry pulsują – wskazując swoją niewiarygodność.

DLRO10X jest wyposażony w gniazdo komunikacji RS232, które umożliwia transmisję danych do PC. Wyniki pomiarów mogą być również zapamiętywane w wewnętrznej pamięci miernika w celu późniejszego przesłania ich do PC. Wyniki mogą być zapamiętywane łącznie z 200 znakami, które mogą być dopisane przy użyciu klawiatury miernika.

Cechy szczególne:

 • Dokładne pomiary w przeciągu 3 sekund.
 • Podstawowa dokładność 0,2%
 • Niska waga, łatwość przenoszenia i prostota obsługi
 • Przeznaczony do pracy w ciężkich warunkach w terenie, jak również w laboratoriach
 • Wodoodporny wg IP54
 • Pomiar 4-przewodowy eliminuje rezystancję przewodów
 • Automatyczny pomiar ze zmianą kierunku prądu
 • Stały, bez tętnień prąd pomiarowy
 • Zabezpieczenie do 600V
 • Waga zaledwie 2,5kg
 • Nowoczesne akumulatory NiMH
 • Ograniczenie mocy do 250mW (z opcjonalnym przekroczeniem) w celu uniknięcia nagrzewania badanego obiektu
 • Automatyczna detekcja ciągłości w połączeniach napięciowych i prądowych
 • Wizualne ostrzeżenie o obecności wysokiego napięcia na zaciskach pomiarowych
 • Wizualne ostrzeżenie o przepływie prądu pomiarowego w badanym obiekcie.
 • Wiele trybów pracy, również praca w trybie w pełni automatycznym.
 • Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania informacji dotyczących pomiaru (DLRO10X)
 • Ustawiane przez użytkownika wartości graniczne górne i dolne rezystancji (DLRO10X)
 • Wybór prądu pomiarowego automatyczny lub ręczny (DLRO10X)
 • Wyjście na drukarkę oraz pamięć (DLRO10X)

Tryby pomiarów

Dostępnych jest pięć trybów pomiarów:

 • Tryb normalny jest inicjowany po naciśnięciu przycisku TEST na płycie czołowej przyrządu, po podłączeniu przewodów pomiarowych. Sprawdzana jest ciągłość czterech połączeń, następnie wymuszany jest przepływ prądu najpierw w jednym, a potem w przeciwnym kierunku. Wartość średnia rezystancji jest wyświetlana przez 10 sekund lub krócej, gdy wcześniej ponownie zostanie naciśnięty przycisk TEST.
 • Tryb automatyczny umożliwia łatwe wykonanie pomiarów prądem w obu kierunkach zakończone wyświetlaniem wartości średniej z pomiarów. Pomiar jest inicjowany po dotknięciu wszystkich czterech sond pomiarowych. Tryb ten jest idealny przy pracy z końcówkami ostrzowymi. Za każdym razem, gdy sondy są odsuwane, a następnie dotykane do obciążenia, jest wykonywany nowy pomiar bez potrzeby naciskania przycisku TEST na przyrządzie.
 • Tryb ciągły umożliwia powtarzanie pomiarów na tym samym obiekcie. Należy podłączyć przewody pomiarowe, nacisnąć przycisk testu na mierniku i wtedy przyrząd będzie powtarzał pomiary aktualizując wynik na wyświetlaczu co około 3 sekundy dopóki nie zostanie przerwany obwód pomiarowy.
 • Tryb wysokiej mocy jest przeznaczony do stosowania, gdy pomiary są wykonywane na obciążeniach indukcyjnych. W tym trybie przekraczany jest limit mocy 250mW umożliwiając dołożenie wyższego napięcia do badanego obiektu, zwiększając w ten sposób szybkość ładowania obiektu indukcyjnego. Wynik zostaje wyświetlony po ustabilizowaniu się prądu. Umożliwia pomiar obiektów indukcyjnych do 10H.
 • Tryb jednokierunkowy, tylko DLRO10X, pozwala na przepływ prądu tylko w jednym kierunku.  Nie można wtedy uwzględnić napięć SEM, ale skraca to proces pomiaru.

DLRO10 wyświetla tylko średnią z obu pomiarów, podczas gdy DLRO10X wyświetla wyniki dla obu kierunków prądu oraz wartość średnią.

Sondy pomiarowe
W celu wzmocnienia bezpieczeństwa i prostoty użycia, DLRO10 jest wyposażony w parę końcówek pomiarowych z podwójnymi ostrzami (duplex) o długości 1,2m. 
Jedna z końcówek pomiarowych jest wyposażona w sygnalizatory LED, które dublują wskazania na przyrządzie informując, czy wszystkie cztery styki zostały dokonane, obecność wysokiego napięcia na badanym obiekcie i obecność prądu pomiarowego w czasie rozładowania obiektu po pomiarze. Jeżeli są ustawione wartości graniczne na DLRO10X, wskaźniki te informują o akceptacji lub nie wyniku pomiaru.
Dostępny jest szeroki zakres przewodów pomiarowych.
Rozbudowany moduł akumulatora
DLRO10 jest zasilany z akumulatora NiMH. Akumulatory NiMH w przeciwieństwie do tradycyjnych akumulatorów NiCd są pozbawione tzw. efektu pamięci – nie ma potrzeby pełnego rozładowania akumulatora NiMH przed ładowaniem. Zestaw akumulatora jest odłączalny dzięki czemu rozładowany akumulator może być ładowany przy użyciu zewnętrznej ładowarki podczas, gdy w tym czasie pomiary mogą być dokonywane przy użyciu zapasowego zestawu akumulatora. Standardowe ładowanie umożliwia naładowanie akumulatora do 90% pojemności w ciągu 2 i 1/2 godziny z 12V akumulatora samochodowego  lub standardowej, będącej na wyposażeniu, ładowarki 120/230V ac. Ładowarka chroni akumulator przed przeładowaniem. Zestaw akumulatora zawiera własny wskaźnik stanu akumulatora, który umożliwia monitorowanie stanu naładowania, nawet bez podłączenia do przyrządu.

Zastosowania:

Potrzeby dokładnych pomiarów małej rezystancji są dobrze znane i bardzo różnorodne. Typowe zastosowania pomiarów rezystancji prądem d.c.:

 • Rezystancje styku wyłączników i styczników
 • Miejsca łączeń kabli i szyn
 • Integralność połączeń spawanych
 • Wewnętrzne połączenia w systemach akumulatorowych do 600V
 • Kontrola jakości rezystorów
 • Rezystancje uzwojeń małych transformatorów i silników
 • Rezystancje bezpieczników
 • Elektrody grafitowe i inne elementy
 • Rezystancje kabli

Dane techniczne

 • Zakresy pomiarowe:

Pełen zakres

Rozdzielczość

Dokładność

Napięcie
(pełen zakres)

Prąd pomiarowy

1,9999mΩ

0,1μΩ

±0,2% ±0,2μΩ

20mV

10A

19,999mΩ

1μΩ

±0,2% ±2μΩ

20mV

1A

199,99mΩ

10μΩ

±0,2% ±20μΩ

20mV

100mA

1,9999Ω

100μΩ

±0,2% ±0,2mΩ

20mV

10mA

19,999Ω

1mΩ

±0,2% ±2mΩ

20mV

1mA

199,99Ω

10mΩ

±0,2% ±20mΩ

20mV

100mA

1999,9Ω

100mΩ

±0,2% ±0,2Ω

200mV

100mA

 • Dokładność prądu pomiarowego: ±10%
 • Stabilizacja prądu wyjściowego
  • lepsza niż 10ppm na sekundę przy prądzie 10mA lub niższym
  • lepszy niż 100ppm na sekundę przy prądzie powyżej 10mA
 • Impedancja wejściowa woltomierza: powyżej 200kΩ
 • Odporność na przydźwięk: mniej niż 1% + 20 cyfr dodatkowego błędu dla piku 100mV. 50/60Hz na przewodach napięciowych
  Jeżeli przekroczony jest powyższy poziom, pojawia się ostrzeżenie na płycie czołowej miernika
 • Szybkość pomiaru: Poniżej 3 sekund pomiar prądem w obu kierunkach i wyświetlenie średniej
 • Wyświetlacz
  • Pomiar:  
   • DLRO10: 4 1/2 cyfry na siedmiosegmentowym LED, wysokość cyfr 20mm
   • DLRO10X: duży podświetlany wyświetlacz LCD
  • Zakresy i bezpieczeństwo: wskaźniki LED
 • Dane (tylko DLRO10X)
  • Transmisja: w czasie rzeczywistym lub zawartość pamięci poprzez RS232
  • Pojemność pamięci: 700 wyników
  • Pole uwag: do 200 znaków na jeden pomiar. Wprowadzane z klawiatury.
 • Akumulator
  • Pojemność: 7Ah NiMH
  • Ładowanie: z zewnętrznej ładowarki zasilanej z 115/230V 50/60Hz lub z 12V akumulatora samochodowego
  • Ładowanie
   • Standardowe: 2 1/2 godziny do 90% pojemności przy 20°C
   • Temperatura:
    • ładowanie wolne: 0°C do +45°C
    • ładowanie standardowe: +10°C do +45°C
 • Czas pracy akumulatora: typowo 1000 x 10A pomiarów
 • Zakres temperaturowy
  • Pracy:
   • +5°C do +45°C zgodnie ze specyfikacją
   • –10°C do +50°C przy pogorszonej dokładności
  • Temperatura kalibracji: 20°C
  • Współczynnik temperaturowy:
  • Magazynowanie: -20°C do +70°C
 • Wilgotność (max): 90% RH przy 40°C bez kondensacji
 • Wysokość (max): do 2000m pełna zgodność ze specyfikacją
 • Bezpieczeństwo: Zgodność z EN61010-1 600 Kategoria III
 • EMC: Przyrząd spełnia IEC 61326
 • Wymiary: 220x100x237mm
 • Waga: 2,6kg z akumulatorem

Informacje dla zamawiających:

Nazwa Nr. kat.
Cyfrowy miernik małych rezystancji DLRO10 6111-428
Cyfrowy miernik małych rezystancji DUCTER DLRO10X 6111-429
Akcesoria na wyposażeniu
Moduł akumulatora 7Ah NiMH 6340-101
Przewody ze sprężystymi końcówkami ostrzowymi DH4 Duplex (2 szt.),
jeden przewód z optycznym wskaźnikiem, dł. 1,2m
6111-503
Ładowarka zasilana z 115/230V 50/60Hz 6280-333
Ładowarka z gniazda zapalniczki samochodowej 6280-332
Instrukcja obsługi 6172-473
Świadectwo sprawdzenia producenta (certyfikat kalibracji)
Akcesoria opcjonalne (za dopłatą)
Futerał dla DLRO10 i standardowych akcesoriów 6380-138
DH5, przewody pomiarowe jak DH4, (2 szt.), dł. 2,5m 6111-517
DH6, przewody pomiarowe jak DH4, (2 szt.), 600V 6111-518
Zamienne końcówki dla DH4 ostrzowe (1 szt.) 25940-012
Zamienne końcówki dla DH4 karbowane (1 szt.) 25940-014
DH1, przewody Duplex (2 szt.) z obrotowymi, sprężystymi
końcówkami ostrzowymi, dł. 2,5m
6111-022
DH2, przewody Duplex (1 szt.) z obrotowymi, sprężystymi
końcówkami ostrzowymi
, dł. 6m
6111-023
DH3, przewody Duplex (1 szt.) z obrotowymi, sprężystymi
końcówkami ostrzowymi
, dł. 9m
6111-024
Przewód, czarny, 1,8m, końcówki: hak i bezpieczny bananek, 1szt. 6220-090
Para końcówek ostrzowych (do przewodu nr kat. 6220-090 6220-499
Para wydłużonych chwytaków (czerwony + czarny), do przewodu nr kat. 6220-090 6220-007
Chwytak typu buldog (do przewodu nr kat. 6220-090), 1 szt. 6120-003
Adapter USB-RS232 1001-653

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Recenzje klientów

Nie ma jeszcze żadnych recenzji.

Bądź pierwszy, który napisze recenzję na temat „DLRO®10 i DLRO®10X Cyfrowe mierniki małych rezystancji Megger”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szukaj produktów

Powrót do góry
Produkt został dodany do koszyka