Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635
Wszystkie ceny podlegają negocjacji
Napisz do nas: [email protected]
Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635

GSC53N Miernik instalacji elektrycznych oraz analizator i rejestrator jakości zasilania 3 fazowego, HT Italia

KOD PRODUKTU: HT/GSC53N

14320,89brutto

11643,00 netto
Kup teraz
Producent: HT Italia

Cechy szczególne:

 • Szeregowy interfejs USB do komunikacji z PC
 • Na wyposażeniu program w języku polskim TopView do transmisji danych do PC i programowania miernika
 • Bogate wyposażenie standardowe
 • Duży, czytelny wyświetlacz LCD
 • POMIARY OCHRONNE
  • Funkcje pomiarowe
   • Pomiar ciągłości prądem 200mA
   • Pomiar rezystancji izolacji (50, 100, 250, 500, 1000V)
   • Pomiar impedancji pętli (P-P, P-N, P-PE) z
    wyznaczeniem spodziewanego prądu zwarcia
   • Pomiar impedancji pętli z rozdzielczością 0,0001Ω z opcjonalną przystawką IMP57.
   • Pomiar całkowitej rezystancji pętli uziemienia Ra bez wyzwalania wyłączników RCD
   • Pełne badania wszystkich typów wyłączników różnicowoprądowych
   • Pomiary napięć AC
   • Pomiar częstotliwości
   • Wskazanie kolejności faz
   • Pomiar rezystancji uziemienia metodą techniczną
   • Pomiar rezystywności gruntu
  • Pamięć 999 zestawów wyników pomiarów
 • ANALIZA JAKOŚCI ZASILANIA 3-FAZOWEGO
  • Funkcje pomiaru i rejestracji
   • Napięć
   • Prądów
   • Mocy (czynna, bierna, pozorna)
   • Energii (czynna, pozorna)
   • cosφ
   • Harmonicznych napięć i prądów (do 49)
   • Anomalii napięciowe
  • Jednoczesna rejestracja do 64 parametrów
  • Pojemność pamięci 2MB
  • Tryby pracy:Pomiar wskaźnika THD napięć i prądów dla wszystkich faz
   • Miernik
   • Oscyloskop
   • Analizator harmonicznych
  • Pomiar wskaźnika THD napięć i prądów dla wszystkich faz
  • Pomiar prądu upływności (z przystawką HT96U)
 • POMIARY ŚRODOWISKOWE
  (przy współpracy z opcjonalnymi przystawkami)
  • Pomiar i rejestracja:
   • Temperatury i wilgotności (z przystawką HT52/05)
   • Natężenia oświetlenia (z przystawką HT53/05)

Prawdziwy kombajn pomiarowy
Przyrząd GSC (Global System Control) to prawdziwy pomiarowy kombajn. Nie dość, że wykonuje pomiary wszystkich parametrów ochronnych instalacji to również umożliwia analizę jakości zasilania trójfazowego dzięki funkcji rejestracji. Posiada tak unikatowe funkcje, jak: pomiary anomalii napięciowych, rejestrację napięć, prądów i związanych z nimi harmonicznych, czynnych i biernych mocy oraz energii. Może jednocześnie rejestrować do 64 parametrów. Z opcjonalną przystawką IMP57 pozwala na pomiar impedancji pętli prądem do 244A z rozdzielczością 0,1mΩ.

Foto IMP57
Opcjonalna przystawka IMP57 pozwala na pomiary impedancji dużym prądem

C7000
Nr. kat. C7000 (na wyposażeniu IMP57)
Zestaw przewodów (2x3m) z końcówkami krokodylkowymi Kelvina

Miernik, oscyloskop i rejestrator
Przyrząd GSC może pracować, jako: miernik, oscyloskop lub analizator harmonicznych. W trybie miernika pokazuje wyniki pomiarów w sposób cyfrowy. W trybie oscyloskopu prezentuje graficznie przebiegi napięć i prądów. W trybie analizy harmonicznej pokazuje wykres słupkowy poszczególnych harmonicznych oraz cyfrowo wartości wskazanej składowej.

Analiza harmonicznych
Analiza harmonicznych napięć i prądów do 49 włącznie, pozwala na rozwiązanie problemów związanych z ich obecnością: przegrzewanie się silników, przewodu neutralnego itd.

Pamięć wyników pomiarów
Po wykonaniu pomiarów ochronnych operator może zapisać wyniki w wewnętrznej pamięci GSC. Wyniki są zapisywane z unikatowym rosnącym numerem obwodu oraz z określanym przez operatora dodatkowym numerem lokalizacji. Przyrząd może zgromadzić do 999 zestawów wyników. Wyniki pomiarów bezpieczeństwa mogą być wywołane na wyświetlacz lub transmitowane do PC.
W trybie analizy jakości zasilania wyniki są rejestrowane w 2MB pamięci. Przyrząd pozwala na podgląd dat i czasów trwania wykonanych rejestracji oraz ich objętość. Oblicza i podaje w jednostkach czasu ilość dostępnej do rejestracji pamięci. Wyniki pomiarów mogą być wyświetlane jedynie po przesłaniu ich do PC.

Inteligentny system bezpieczeństwa
Ponieważ przyrząd wykonuje pomiary na instalacji będącej pod napięciem, został wyposażony w wiele rozbudowanych algorytmów weryfikujących układ pomiarowy. Przyrząd zawsze dokonuje analizy prawidłowości układu przed rozpoczęciem każdego typu pomiaru. Wykrywa i informuje o nieprawidłowościach oraz podpowiada, jak usunąć błędy!
Inteligentny system bezpieczeństwa chroni nie tylko użytkownika przed zagrożeniami powodowanymi przez energię sieci, ale również przyrząd przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Anomalie napięciowe
Funkcja rejestracji anomalii napięciowych umożliwia rozwiązanie problemów powodowanych przez krótkotrwałe spadki i wzrosty napięć poza ustalone granice, np. podczas rozruchów ciężkich maszyn.

Imponujące możliwości pomiaru izolacji
Przyrząd GSC posiada niespotykane, w tej klasie przyrządów, możliwości pomiaru rezystancji izolacji. Oferuje aż pięć napięć probierczych: 50V, 100V, 250V, 500V i 1000V! Napięcia 50 i 100V mogą być wykorzystywane przy badaniach izolacji np. systemów telekomunikacyjnych. Ręczny tryb pomiaru „MAN” trwa 10s lub tak długo, jak wciśnięty jest przycisk START. Tryb stopera „TIMER” umożliwia programowanie czasu trwania pomiaru (od 10 do 999 sekund), może być stosowany, gdy wymagany jest minimalny czas trwania pomiaru.

Wyznaczenie spodziewanego prądu zwarcia
Przy pomiarach impedancji pętli „P-P”, „P-N”, „P-PE” oraz RA przyrząd GSC oblicza spodziewany prąd zwarcia przeliczony na napięcie znamionowe instalacji.

Wskazanie kolejności faz
Niezwykle użyteczną funkcją pomiarową jest wskazanie kolejności faz. Przyrząd GSC nie tylko wskazuje kolejność faz, ale również pokazuje wartości jednocześnie wszystkich napięć międzyfazowych.

Wsparcie programem
Na wyposażeniu znajduje się program w języku polskim TopView pracujący w środowisku WindowsTM. Umożliwia on wygodną transmisję wyników pomiarów parametrów ochronnych oraz wyników rejestracji analizy jakości zasilania, zgromadzonych w pamięci miernika, do PC i zapis w postaci pliku na dysku. Umożliwia późniejszą edycję plików oraz tworzenie protokołów z badań. Program daje możliwość wygodnego programowania parametrów rejestracji z poziomu PC.

Rzadka cecha – pomiar rezystywności
Wartość rezystywności gruntu w funkcji głębokości jest niezwykle użytecznym parametrem dla projektanta systemu uziemienia. Pozwala na prawidłowy dobór wielkości oraz rodzaju sond uziemiających. Przyrząd GSC umożliwia pomiar rezystywności gruntu dla programowanych odległości sond: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9 i 10m. Daje to możliwość wyznaczenia rezystywności gruntu dla głębokości odpowiednio od 1 do 10m. Pomiar może być wykonany jednokrotnie lub wielokrotnie z automatycznym obliczeniem wartości średniej.

Pomiar RA
Przy badaniach instalacji chronionych wyłącznikami różnicowymi RCD, prawidłowy pomiar pętli uziemienia metodą tradycyjną (dużym prądem) jest niemożliwy, ponieważ powoduje zadziałanie wyłącznika RCD. Przyrząd GSC pozwala na wyznaczenie całkowitej rezystancji pętli uziemienia RA dzięki funkcji pomiaru dokonywanego prądem 15mA. Funkcja ta może być stosowana przy ochronie instalacji wyłącznikami RCD o prądzie znamionowym 30mA lub większym.

Rzetelność pomiaru rezystancji uziemienia
Pomiar rezystancji uziemienia jest wykonywany metodą techniczną czteropunktową, dzięki czemu wartość zmierzona nie zależy od rezystancji przewodów pomiarowych. Dzięki temu nie jest wymagana kalibracja przewodów oraz można je przedłużać bez wpływu na dokładność pomiaru. Pomiar wykonywany prądem o częstotliwości 77,5Hz pozwala na uzyskanie odporności na szum interferencyjny do 30V. Miernik GSC automatycznie kontroluje poziom interferencji. Pomiar może być wykonany jednokrotnie lub wielokrotnie z automatycznym obliczeniem wartości średniej.

Wyczerpujące badania wyłączników RCD
Przyrząd GSC posiada wszystkie możliwe funkcje pomiarowe spotykane przy badaniach wyłączników RCD. Bada wyłączniki typu A, AC, standardowe i selektywne. Stosuje tryby pomiaru ręczne 1/2 I
DN, IDN, 2xIDN, 5xIDN oraz automatyczny AUTO. Wyznaczanie rzeczywistego prądu zadziałania RCD poprzez pomiar prądem narastającym schodkowo. Pomiar napięcia kontaktowego z wyznaczeniem całkowitej rezystancji pętli uziemienia Ra przy prądzie równym połowie prądu znamionowego. Wszystkie powyższe pomiary są wykonywane z prądem w fazie lub przesunięte o 180° w stosunku do napięcia.

Automatyka pomiaru
Możliwe jest wykonanie pomiarów wyłączników różnicowych (RCD) w trybie automatycznym. Oznacza to koniec problemu z ciągłym bieganiem między badanym wyłącznikiem RCD i miernikiem, który wielokrotnie powoduje zadziałanie wyłącznika w trakcie badań z wyzwoleniem.

Niespotykane standardowe wyposażenie
Przyrząd GSC posiada na wyposażeniu 3 sztuki 1000A/3000A giętkich przystawek prądowych (cewki Rogowskiego), przewody pomiarowe, izolowany optycznie kabel do PC, zestaw przewodów i sond do pomiaru rezystywności gruntu, zewnętrzny zasilacz sieciowy, program TopLink. Futerał dostarczany z miernikiem pozwala na wygodnie przenoszenie miernika oraz wszystkich akcesoriów.

HTFLEX33
Elastyczna przystawka prądowa HTFLEX33
(3 sztuki na wyposażeniu)
 

Zestaw paska z zaczepami CN0050
Nr kat. CN0050
Zestaw paska z zaczepami do noszenia miernika na karku

Dane techniczne:

Normy:

 • Bezpieczeństwo: EN61010-1 + A2(1997)
 • Izolacja: klasa 2, podwójna
 • Stopień zapylenia: 2
 • Do stosowania w pomieszczeniach
 • Kategoria przepięciowa: KAT III 300V~;KAT II 350V~(faza-ziemia)
  KAT III 600V~ (faza-faza)
 • EMC: EN61326-1(1997)+A1(1998)
 • Przyrząd jest zgodny z europejskimi wymaganiami na znak CE
 • Pomiary ochronne:
  • Ciągłość 200mA: IEC61557-4
  • MΩ: IEC61557-2
  • RCD: IEC61557-6
  • Pętle P-P, P-N, P-PE: IEC61557-3
  • Wskazanie kolejności faz: IEC61557-7
  • Uziemienie: IEC61557-5
 • Analiza zasilania:
  • Spadki i wzrosty napięć: EN50160
  • Pomiar energii czynnej: EN61036 (Klasa 2)
  • Pomiar energii biernej: IEC1268 (Klasa 3)
 • Pomiar poziomu dźwięku:
  • EN 60651:1994/A1 typ1
  • EN 60804:1994/A2 typ1

Dane ogólne

 • Wymiary: 225x165x105mm,
 • Waga: 1,2kg

 • Zasilanie:

 • Typ baterii: 6 x 1,5V – LR6 – AA alkaliczne
 • Czas pracy baterii:
 • LowΩ: 800 pomiarów
 • MW: 500 pomiarów
 • RCD, pętle P-P, P-N, P-PE, Ra, kolejności faz: 1000 pomiarów
 • pomocnicze (rejestracja): 20h
 • analizator (rejestracja): 20h
 • Zewnętrzny zasilacz: nr kat. A0050

 • Wyświetlacz: LCD, 73x73mm

 • Pamięć:
  • 999 pomiarów ochronnych

  • 2MB (analizator)

  • Czas rejestracji 63 parametrów co 15min: powyżej 30 dni

 • Interfejs szeregowy:  RS232 z izolacją optyczną
 • Warunki środowiskowe:
  • Temperatura odniesienia: 23°C ±1°C

  • Temperatura pracy: 0 ÷ 40°C przy <80%RH

  • Temperatura magazynowania: -10°C ÷ 60°C przy <70%RH

Pomiary ochronne

  • LOWΩ: Pomiar ciągłości
    • Prąd pomiarowy: >200mA do 5Ω (łącznie z rezystancją kalibracji przewodów pomiarowych)

    • Tryby pracy: AUTO, R+T, R-T

    • Zakres: 0,01 ÷ 20,0Ω, ±(2% + 2)

    • Napięcie rozwarcia: 4V<V0<24V

  • MΩ: Pomiar rezystancji izolacji
    • Tryby pomiarów: ręczny, ze stoperem
    • Zakresy pomiarowe:
     • 0,01÷99,9MΩ przy 50V
     • 0,01÷199,9MΩ przy 100V
     • 0,01÷499MΩ przy 250V

     • 0,01÷999MΩ przy 500V

     • 0,01÷1999MΩ przy 1000V

  • Napięcie rozwarcia: < 1,3 x nap. znam.

  • Prąd zwarcia:

  • Prąd pomiaru:

   • >2,2mA dla 500V przy 230kΩ

   • >1mA przy 1kΩxVZN (500V)

  • RCD: Pomiary wyłączników różnicowo-prądowych
  • Prądy znam. wyzwoleń (IΔN): 10, 30, 100, 300, 500mA
  • Badane typy: AC, A, standard. i selektywne
  • Zakres napięcia faza-ziemia: 100 ÷ 250V 50Hz ±0,5Hz
  • Pomiary czasów zadziałania (tΔN)
   • 1/2IΔN, IΔN: 1÷999ms
   • 2IΔN:
    • 1÷200ms standardowe,

    • 1÷250ms selektywne

   • 5IΔN:
    • 1÷50ms standardowe, 

    • 1÷160ms selektywne

  • Pomiar napięcia dotykowego (UL)
   • Zakres pomiarowy: 0,1÷2Utlim, -0% +(5% + 3)

   • Ut lim (UL): 25V lub 50V

  • Pomiar pętli uziemienia RA bez wyzwolenia RCD Prąd pomiarowy: ustawiany 0,5IΔN
   • Zakres pomiarowy: 1÷

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Recenzje klientów

Nie ma jeszcze żadnych recenzji.

Bądź pierwszy, który napisze recenzję na temat „GSC53N Miernik instalacji elektrycznych oraz analizator i rejestrator jakości zasilania 3 fazowego, HT Italia”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szukaj produktów

Powrót do góry
Produkt został dodany do koszyka