Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635
Wszystkie ceny podlegają negocjacji
Napisz do nas: [email protected]
Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635

PQM701 Analizator jakości zasilania Sonel

KOD PRODUKTU: SONE/PQM701

8690,00brutto

7065,04 netto
Kup teraz
Producent: Sonel

Karta katalogowa: document-1-pqm701.pdf

Instrukcja:  document-2-instrukcja-obslugi-pqm701.pdf

Do każdego zakupionego Analizatora jakości zasilania PQM-701 oferujemy bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi, w siedzibie firmy SONEL S.A.
Każdy uczestnik szkolenia będzie mógł zapoznać się z przyrządem oraz z programem SonelAnaliza, który jest niezbędnym narzędziem do analizy zarejestrowanych pomiarów. Miernik jest adresowany do bardzo szerokiego grona użytkowników, którzy potrzebują kontrolować jakość energii elektrycznej przy użyciu urządzenia przenośnego. Przeznaczony jest do wykorzystania praktycznie we wszystkich rodzajach sieci od 110V do 690V w sposób bezpośredni lub innych, poprzez przekładniki. Może on pracować w sieciach jednofazowych, dwufazowych ze wspólnym N, trójfazowych gwiazdowych z i bez N lub trójfazowych o układzie trójkąta. Tak więc PQM 701 jest przyrządem, który może znaleźć zastosowanie zarówno w obszarze energetyki zawodowej, służb utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych jak również wśród osób prowadzących działalność usługową w zakresie analizy sieci, audytów energetycznych itp.

Dostępne wersje:

 • PQM701 (wyposażenie standardowe) wraz ze Świadectwem Wzorcowania w cenie katalogowej za 8850,00 netto + 23% VAT,   posiada stałe zasilanie z fazy L i przeznaczony jest do wykorzystania praktycznie we wszystkich rodzajach sieci od 110V do 690V w sposób bezpośredni, ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów na słupachniskiego napięcia, ze względu na łatwośc podłączenia
 • PQM701Z (wyposażenie standardowe) wraz ze Świadectwem Wzorcowania w cenie katalogowej za 8940,00 netto + 23% VAT, posiada niezależne zasilanie, dlatego szczególnie nadaje się do pomiarów za przekładnikami napięciowymi. Możan go również zastosować do pomiarów w układach stałonapięciowych.
 • PQM701Zr (wyposażenie standardowe) wraz ze Świadectwem Wzorcowania w cenie katalogowej za 9250,00 netto + 23% VAT, posiada niezależne zasilanie jak PQM701Z oraz dodatkowy interfejs RS-232 umożliwiający sterowanie modemu GPRS.
 • należy jeszcze doliczyć koszt opcjonalnych przystawek cęgowych.

DANE TECHNICZNE:

ANALIZATOR REJESTRUJE ARAMETRY SIECI ZGODNIE Z KLASĄ A NORMY EN 61000-4-30. Przyrząd przewidziany jest do pracy w sieciach o częstotliwości znamionowej 50/60Hz.

Przyrząd przewidziany jest do pracy w sieciach napięciach znamionowych:

 • 110/190V,
 • 115/200V,
 • 220/380V,
 • 230/400V,
 • 240/415V,
 • 400/690V.

Konfiguracja sieci ustawiana jest z poziomu rogramu komputerowego.

Układy obsługiwanych sieci:

 • jednofazowy,
 • dwufazowy ze wspólnym N,
 • trójfazowy gwiazda z i bez przewodu N,
 • trójfazowy trójkąt.

Parametry mierzone:

 • Napięcia L1, L2, L3, N-PE (pięć wejść pomiarowych, spełnione wymogi EN 61000-4-30klasa A)
  • wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe w zakresie do 690V, możliwość współpracy z przekładnikami napięciowymi,
 • Prądy L1, L2, L3, N (cztery wejścia pomiarowe)
  • wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe, pomiar prądu w zakresie do 3kA (w zależności od użytych cęgów prądowych), możliwość współpracy  z przekładnikami prądowymi,
 • Współczynniki szczytu dla prądu (CFI) i napięcia (CFU),
 • Częstotliwość w zakresie 40Hz – 70Hz (spełnione wymogi EN 61000-4-30 klasa A),
 • Moc czynna (P), bierna (Q), odkształcenia (D), pozorna (S) wraz z określeniem charakteru mocy biernej (pojemnościowa, indukcyjna),
 • Rejestracja mocy:
  • Metoda Budeanu,   
  • IEEE 1459,
 • Energia czynna (EP), bierna (Eq), pozorna (ES),
 • Współczynnik mocy (Power Factor), cosφ, tgφ,
 • Współczynnik K (przeciążenie transformatora spowodowane harmonicznymi),
 • Harmoniczne do 50-tej w napięciu i prądzie (spełnione wymogi EN 61000-4-7 klasa I),
 • Współczynnik zniekształceń harmonicznych THD dla prądu i napięcia,
 • Wskaznik krótkookresowego (PST) oraz długookresowego (PLT) migotania światła (spełnione wymogi EN 61000-4-15 klasa A),
 • Asymetria napięć (spełnione wymogi EN 61000-4-30klasa A) i prądów,
 • Rejestracja przepięć, zapadów i przerw napięcia wraz z oscylogramami (spełnione wymogi EN 61000-4-30  klasa A),
 • Rejestracja zdarzeń dla prądu wraz z oscylogramami,
 • Rejestracja oscylogramów prądu i napięcia po każdym okresie uśredniania.
Parametr Zakres pomiarowy Maks. rozdzielczość Błąd podstawowy
Napięcie
przemienne
(TRMS)
0,0…690,0V 0,01 % Un ±0,1% Un
Współczynnik
szczytu (Crest Factor)
 Napięcie 1,00…10,00 (≤1,65 dla napięcia 690V) 0,01  ±5%
Prąd 1,00…10,00 (≤3,6 Inom) 0,01 ± 5% w.m.
Prąd przemienny TRMS  – w zależności od cęgów* 0,01 % zakresu
nominalnego
 ±0,1% zakresu nominalnego
(błąd nie uwzględnia błędu cęgów)
Częstotliwość  –  40,00…70,00 Hz 0,01Hz  ±0,01 Hz
 Moc czynna,
bierna, pozorna
i odkształcenia
w zależności od konfiguracji
(przekładniki, cęgi)
do czterech
miejsc po przecinku
w zależności od konfiguracji
(przekładniki, cęgi)
 Energia czynna,
bierna i pozorna
w zależności od konfiguracji
(przekładniki, cęgi)
 do czterech
miejsc po przecinku
jak błąd mocy
Cosφ
i współczynnik mocy (PF)
0,00…1,00 0,01 ±0,03
Tgφ  –  0,00…10,00  0,01 zależy od błędu mocy czynnej i biernej
Harmoniczne Napięcie taki sam jak napięcia przemiennego True RMS taka sama jak napięcia
przemiennego True RMS
 ±5% Uh dla Uh ≥ 1% Un
±0,05% Un dla Uh < 1% Un

Prąd taki sam jak prądu przemiennego True RMS taka sama jak prądu
przemiennego True RMS
± 5% Ih dla Ih ≥ 3% In
± 0,15% In dla Ih < 3% In
THD Napięcie 0,0..100,0%
(względem wartości skutecznej)
 0,1%  ±5%
Prąd ±5%
Moc czynna i bierna
harmonicznych
 –  w zależności od konfiguracji
(przekładniki, cęgi)
zależna od wartości
minimalnych prądu i napięcia
Kąt pomiędzy
harmonicznymi prądu i napięcia
 – -180,0…+180,0o  0,1o ±(h x 1o)
Współczynnik K
(K-Factor)
1,0…50,0  0,1 ±10%
 Wskaźnik migotania
światła (flicker)
0,20…10,00  0,01 ±5%
Asymetria napięcia  Napięcie oraz
prąd
 0,0…20,0%  0,1% ±0,15%
(błąd bezwzględny)

*Cęgi F-1/F-2/F-3:0..3000A (10000Ap-p) *Cęgi C-4: 0..1000A (3600Ap-p)*Cęgi C-5: 0..1000A (3600Ap-p)*Cęgi C-6: 0..10A (36Ap-p) (bez przekładników pradowych) 

Program „SONEL Analiza” jest aplikacją niezbędną do pracy z analizatorem PQM-701. Umożliwia on:

 • konfigurację analizatora,
 • odczyt danych z rejestratora,
 • podgląd sieci w czasie rzeczywistym,
 • kasowanie danych w analizatorze,
 • przedstawianie danych w formie tabel,
 • przedstawianie danych w formie wykresów,
 • analizowanie danych pod kątem normy EN 50160 (raporty) i innych zdefiniowanych przez użytkownika warunków odniesienia,
 • niezależną obsługę wielu urządzeń,
 • aktualizację do nowszych wersji dostępnych poprzez stronę WWW.

Konfiguracja analizatora

Program umożliwia konfigurację wszystkich najważniejszych parametrów analizatora. Konfigurację przeprowadza się na komputerze, a następnie przesyła do analizatora.  Konfiguracje można również zapisywać na twardym dysku lub innych nośnikach danych, celem późniejszego wykorzystania. Program umożliwia konfigurację między innymi:

 • wybór Punktów Pomiarowych oraz dowolne przydzielenie pamięci dla poszczególnych Punktów Pomiarowych,
 • ustawienie czasu analizatora,
 • włączenie blokady przycisków,
 • zabezpieczenia kodem PIN przed niepowołanym dostępem osób postronnych,
 • ustawienie czasu uśredniania,
 • wybór przekładników prądowych i napięciowych,
 • wybór trybu wyzwalania (natychmiastowy, po wystąpieniu zdarzenia lub wg ustawionego harmonogramu czasowego),
 • wybór typu cęgów, określenie czy analizator ma rejestrować dodatkowe parametry w kanałach N i PE,
 • wybór typu sieci, dla której analizator będzie rejestrował wszystkie ustawione parametry.

Analizator posiada cztery niezależne od siebie Punkty Pomiarowe. Każdy Punkt Pomiarowy można skonfigurować osobno, aby później przeprowadzać cztery różne rejestracje bez potrzeby każdorazowego przeprogramowywania analizatora.

W każdym Punkcie Pomiarowym można skonfigurować:

 • czy analizator ma przeprowadzać rejestrację na zgodność z normą EN 50160 (oraz Rozporządzeniem Ministra w sprawie standardów jakościowych zasilania) lub wg dowolnych parametrów określonych przez użytkownika,
 • dla rejestracji dowolnej użytkownik może określić, które parametry analizator ma rejestrować (włączać lub wyłączać),
 • dla poszczególnych parametrów użytkownik może określić czy rejestrator ma zapisywać wartości chwilowe, średnie, maksymalne czy minimalne,
 • prawie dla wszystkich parametrów można określić limity, po przekroczeniu których analizator zarejestruje zdarzenie. 

Odczyt danych bieżących   
Program Sonel Analiza umożliwia odczyt wybranych parametrów oraz ich prezentację graficzną na ekranie komputera w czasie rzeczywistym. Parametry te mierzone są niezależnie od rejestracji zapisywanej na kartę pamięci. Użytkownik może zobaczyć:

 • wykresy przebiegów napięcia i prądu (oscyloskop),
 • wykresy napięcia i prądu w czasie,
 • wykres wskazowy,
 • pomiary wielu parametrów,
 • harmoniczne i moce harmonicznych. 

Analiza danych. Przy pomocy programu Użytkownik może odczytać dane zapisane na karcie pamięci oraz dokonać analizy odczytanych danych z rejestracji. Odczytane dane z analizatora można również zapisać na dysku twardym komputera w celu późniejszej obróbki. Dzięki temu możliwa jest archiwizacja danych z kolejnych rejestracji. 

Po odczycie danych Użytkownik może dokonać analizy. Do wyboru są trzy ekrany: 

 • Ogólne – pokazywane są wszystkie dane poszczególnych typów w postaci kropek (Pomiary, Zdarzenia i Oscylogramy),
 • Pomiary – pokazywane są w postaci kropek wszystkie typy pomiarów zarejestrowanych wg czasu uśredniania (napięcie, częstotliwość itd.),
 • Zdarzenia – pokazywane są w postaci kropek wszystkie rodzaje wykrytych zdarzeń (zapady, przepięcia, przerwy itd.)

Akcesoria standardowe:  

 • Przewód 2.2m czarny zakończony wtykami bananowymi (WAPRZ2X2BLBB)
 • Przewód 2.2m czarny zakończony wtykami bananowymi (WAPRZ2X2BLBB)
 • Przewód 2.2m czarny zakończony wtykami bananowymi (WAPRZ2X2BLBB)
 • Przewód 2,2m żółty zakończony wtykami bananowymi (WAPRZ2X2YEBB)
 • Przewód 2,2m niebieski zakończony wtykami bananowymi (WAPRZ2X2BUBB)
 • Przewód do transmisji danych USB (WAPRZUSB)
 • Krokodylek czarny K01 (WAKROBL20K01)
 • Krokodylek czarny K01 (WAKROBL20K01)
 • Krokodylek czarny K01 (WAKROBL20K01)
 • Krokodylek niebieski K02 (WAKROBU20K02)
 • Krokodylek żółty K02 (WAKROYE20K02)
 • AZ-1 Wtyk do podłączenia analizatorado gniazda sieciowego (WAADAAZ1)
 • Twarda walizka (WAWALXL1)
 • Odbiornik – interfejs do transmisji radiowej OR1 (USB) (WAADAUSBOR1)
 • Rozdzielacz fazy AC-16 (WAADAAC16)
 • Zaczepy do mocowania miernika na szynie DIN (ISO) (WAPOZUCH2)
 • Opaska do mocowania na słupie (komplet) (WAPOZOPAKPL)
 • Programy do tworzenia dokumentacji (WAPROANALIZA)

Akcesoria dodatkowe:    

 • Cęgi elastyczne (WACEGF1OKR)
 • Cęgi elastyczne (WACEGF2OKR)
 • Cęgi elastyczne (WACEGF3OKR)
 • Cęgi pomiarowe (WACEGC4OKR)
 • Cęgi pomiarowe (WACEGC5OKR)
 • Cęgi pomiarowe (WACEGC6OKR)
 • Twarda walizka na cęgi (WAWALL2)

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Recenzje klientów

Nie ma jeszcze żadnych recenzji.

Bądź pierwszy, który napisze recenzję na temat „PQM701 Analizator jakości zasilania Sonel”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szukaj produktów

Powrót do góry
Produkt został dodany do koszyka