Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635
Wszystkie ceny podlegają negocjacji
Napisz do nas: [email protected]
Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635

Escort328C Diagnoskop samochodowy

KOD PRODUKTU: ESCO/328C

4858,50brutto

3950,00 netto
Kup teraz
Producent: Escort

ESCORT328C został wycofany z produkcji, jako zamienniki proponujemy: 

 • FINEST1005 Diagnoskop samochodowy za 2950,00 netto
 • FINEST1006 Diagnoskop samochodowy za 3250,00 netto 

Uwaga: Diagnoskopy 1005 i 1006 różnią się tylko czytnikiem kodów usterek OBDII (EOBD) tzn. diagnoskop 1006 ma tę funkcję, a 1005 nie.

Link do strony:  http://www.centrummiernictwa.pl/attributes/129/finest


Diagnoskop Escort 328C produkcji firmy Escort Instruments Corporation zawiera w jednej obudowie: konwencjonalny, dwukanałowy oscyloskop cyfrowy; oscyloskop cyfrowy z funkcjami samochodowymi; częstościomierz oraz cyfrowy multimetr. Diagnoskop jest przeznaczony przede wszystkim do sprawdzania elektronicznych podzespołów samochodu takich jak: czujniki, zawory, przepływomierze, układy zapłonowe, wtryskiwacz, alternator, akumulator i innych. Diagnoskop Escort 328C łączy się w celu pomiaru przewodami pomiarowymi bezpośrednio z wyjściem sygnałowym testowanego podzespołu samochodowego. Przy pomiarach z użyciem sekcji oscyloskopu korzysta się z gniazd BNC, a z użyciem sekcji multimetru z gniazd banankowych. Na podstawie kształtu wyświetlonego przebiegu oraz uzyskanych wyników pomiarów, użytkownik diagnoskopu interpretuje otrzymane dane i ustala, czy badany podzespół jest dobry, czy zły i dlaczego.
Wyświetlanie
Diagnoskop wyposażono w duży ekran ciekłokrystaliczny o wymiarach użytecznych 96 na 72 mm, podświetlany lampą fluorescencyjną z zimną katodą (CCFL). Obsługę diagnoskopu prowadzi się za pomocą menu ekranowego (są w nim dostępne różne wersje językowe, w tym polska), w którym wybiera się odpowiednią funkcję pomiarową (np. typ czujnika). Przyrząd automatycznie dobiera parametry oscyloskopu do sygnału wyjściowego tzn. typ sygnału wejściowego, czułość (liczbę woltów na działkę), przesunięcie w pionie, podstawę czasu (liczbę mikrosekund lub milisekund na działkę), poziom, szybkość i rodzaj wyzwalania tak, aby przebieg cały zmieścił się w przeznaczonym dla niego obszarze ekranu. Na pozostałej części ekranu (wyświetlacza) pojawiają się wtedy: z lewej strony, wartości nastaw oscyloskopu (czułość, podstawa czasu, numer wybranego kanału oraz wybrany tryb wyzwalania), a w górnej jego części wyniki pomiarów wybranych parametrów, zależnych od realizowanej funkcji pomiarowej. I tak na przykład przy testowaniu wtryskiwacza w górnej części ekranu jest wyświetlana: szerokość impulsu na wtryskiwaczu (w milisekundach) oraz wartość maksymalna i minimalna amplitudy tego impulsu.
Pamięć
Specjalna pamięć umożliwia zmagazynowanie w niej maksymalnie 20 przebiegów i porównanie ich w odpowiedniej chwili z przebiegiem aktualnie mierzonym. Aby ułatwić sobie porównywanie, przebieg bieżący wyświetla się w jednym kanale, a przebieg z pamięci – w drugim. W drugiej pamięci magazynuje się zestawy ustawień konfiguracyjnych (maksymalnie 10). Oznacza to, że w razie potrzeby można zrezygnować z ustawiania automatycznego i skonfigurować przyrząd ręcznie zapisując nastawy w pamięci. Z danych tych będzie można szybko korzystać później, bez potrzeby pracochłonnego konfigurowania.
Oscyloskop cyfrowy
Diagnoskop może też być wykorzystywany jak typowy, cyfrowy oscyloskop dwukanałowy, umożliwiający obserwację przebiegów elektrycznych o częstotliwościach do 20 MHz przetwarzanych z szybkością próbkowania 20 MSa/s. Czułość oscyloskopu można ustawiać w zakresie od 5 mV/dz do 10 V/dz, a podstawę czasu od 1 µs/dz do 20 s/dz. Użytkownik ma do dyspozycji szereg funkcji wyzwalania, w tym wyzwalanie zewnętrzne, do którego służy osobne gniazdo BNC. Może on regulować samodzielnie poziom wyzwalania (w zakresie ±12,8 działek), czułość, a ponadto wybierać źródło, typ wyzwalania (normalny, automatyczny, jednorazowy), miejsce i zbocze wyzwalania (narastające lub opadające). Inne, ważne funkcje oscyloskopu to praca X-Y, przewijanie przebiegu (roll mode), czyli nieskończona podstawa czasu oraz pomiar parametrów sygnału za pomocą kursorów. Nasuwając dwa kursory (przesuwane niezależnie) na odpowiednie punkty wyświetlonego przebiegu można uzyskać wyświetlenie w postaci liczbowej: przyrostu napięcia (ΔV), przyrostu czasu (ΔT), odwrotności przyrostu czasu 1/ΔT (czyli czę-stotliwości), stosunku Vmaks/Vmin oraz wartości międzyszczytowej napięcia Vpp.
Samochodowe funkcje pomiarowe
Osobną funkcją diagnoskopu jest automatyczny pomiar parametrów sygnału doprowadzanego do jego wejścia w trakcie realizacji danej funkcji samochodowej. Wyniki wybranych parametrów uzyskane za pomocą tego pomiaru są wyświetlane nad przebiegiem sygnału pochodzącego z np. wyjścia czujnika samochodowego. Zestaw mierzonych parametrów samochodowych zawiera: współczynnik wypełnienia impulsu, liczbę obrotów na minutę, szerokość impulsu (od 1 µs do 1000 ms), kąt zwarcia styków przerywacza (z wyborem liczby suwów) oraz parametry układu zapłonowego bezrozdzielaczowego (DIS). Z kolei z bogatego zestawu specjalizowanych funkcji samochodowych można wybrać: Test czujników elektromagnetycznych, optycznych (współpracujących z układami cyfrowymi), wykorzystujących zjawisko Halla i polegający na obserwacji przebiegów sygnałów występujących w tych podzespołach:

 • ABS SEN – czujnik systemu antypoślizgowego,
 • CAM (CMP) – czujnik na wałku rozrządu,
 • CRANK (CKP) – czujnik położenia wału korbowego,
 • KNOCK SEN – czujnik spalania detonacyjnego,
 • MAF – czujnik przepływu w kolektorze ssącym,
 • MAP – czujnik podciśnienia w kolektorze ssącym,
 • O2 SEN – czujnik tlenu (tzw. sonda lambda),
 • TP SENSOR – czujnik położenia przepustnicy,
 • TEMP SEN – czujnik temperatury (możliwość wyboru czujnika temperatury płynu chodzącego ECT lub czujnika temperatury powietrza IAT),
 • VEHICLE SPD – czujnik szybkości pojazdu.br Test zaworów różnego typu: – EEC – zawór odpowietrzania zbiornika paliwa,
 • EGR – zawór recylkulacji spalin,
 • IDLE SP CTR – zawór sterowania wolnymi obrotami.

Osobne funkcje służą do sprawdzania podzespołów takich jak:

 • alternator: pomiar prądu alternatora, tętnień, test diod alternatora;
 • akumulator: pomiar prądów rozruchowego i ładowania z użyciem przystawki cęgowej ECT-670, pomiar napięcia i sprawdzenie jakości połączenia akumulatora z masą;
 • rozdzielacz zapłonu;
 • obrotomierz: pomiar liczby obrotów silnika czterosuwowego i dwusuwowego z jednoczesną rejestracją wartości minimalnej i maksymalnej;
 • wtryskiwacz:
  • funkcja INJECTOR umożliwia oglądanie kształtu impulsu na wtryskiwaczu,
  • funkcja TIME mierzy i zapamiętuje maksymalną i minimalną szerokość impulsu na wtryskiwaczu;
 • układ zapłonowy, w trybie tym są dostępne następujące funkcje:
  • IGN-PRI – sygnał obserwowany na ekranie diagnoskopu jest zbierany z uzwojenia pierwotnego cewki zapłonowej (dostępne opcje to: Single Wave – pojedynczy impuls zapłonowy, DIS – zapłon bezrozdzielaczowy, SNGL-SPK COIL – pojedyncza cewka zapłonowa, DWELL – układ zapłonowy z rozdzielaczem);
  • IGN-SEC – sygnał obserwowany na ekranie diagnoskopu jest zbierany z uzwojenia wtórnego cewki zapłonowej, a ściślej z przewodu łączącego cewkę zapłonową z rozdzielaczem (dostępne opcje Single Wave i DIS);
  • PRI-SEC – obserwacja kształtu sygnału jednocześnie na obu wyprowadzeniach cewki zapłonowej.
 • Inne przydatne funkcje to:
  • kompresja względna (RELCMPR) – pomiar kompresji względnej w każdym cylindrze za pośrednictwem opcjonalnej przystawki ECT-670;
  • PARADE – sprawdzanie warunków zapłonu dla każdego cylindra i wykrywanie w ten sposób przyczyn utrudniających zapłon; przy pomiarze korzysta się jednocześnie z dwóch sond pojemnościowej i indukcyjnej oraz specjalnej przejściówki (jest w wyposażeniu); na ekranie diagnoskopu jest wyświetlany wykres słupkowy, na którym dla każdego cylindra jest podana wartość wysokiego napięcia w kilowoltach.

Multimetr cyfrowy
Osobnym urządzeniem diagnoskopu jest multimetr cyfrowy, z automatyczną lub ręczną (do wyboru) zmianą podzakresów po-miarowych (maksymalne wskazanie 4000), wyświetlający wyniki pomiaru na ekranie diagnoskopu. Multimetr wyposażono w funkcje pomiarowe napięcia stałego i przemiennego na podzakresach 400 mV/4 V/40 V/300 V, prądu stałego i przemien-nego na podzakresach 400 µA/4 mA/40 mA/400 mA, rezystancji na podzakresach 400 Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ, a ponadto testy ciągłości obwodu (z sygnalizacją dźwiękową tego stanu) i diody. Oprócz wskazania cyfrowego odświeżanego 4 razy na sekundę jest wyświetlany bargraf (zastępujący wskazówkę miernika analogowego) zbudowany z 40 segmentów i charakteryzujący się dużą szybkością odświeżania wynoszącą 20 razy na sekundę. W trybie multimetru można też korzystać z funkcji MAX/MIN – przyrząd zapamiętuje i wyświetla wartość maksymalną z serii wyników pomiarów, poczynając od momentu włączenia tej funkcji, REL – pomiar względny, przyrząd wyświetla wynik będący różnicą wyniku bieżącego i zapamiętanego wcze-śniej jako wartość odniesienia oraz HOLD – zamrażanie wskazania wyświetlacza. Przy pomiarach za pomocą multimetru korzysta się z trzech gniazd banankowych umieszczonych na płycie przedniej dia-gnoskopu (producent dostarcza wraz z diagnoskopem standardowo komplet przewodów pomiarowych).
Pomiar prądu
Jeśli zaistnieje potrzeba pomiaru dużych prądów (do 1000 A) to można użyć do tego przystawki cęgowej ECT-670 znajdującej się w wyposażeniu opcjonalnym diagnoskopu. Aby móc mierzyć prąd, wystarczy dołączyć przystawkę z gniazdami banankowymi multimetru diagnoskopu i wybrać funkcję pomiarową napięcia, a następnie podzakres 400 mV. Na wyjściu przystawki panuje napięcie wprost proporcjonalne do wartości prądu, np. 1 mV odpowiada 1 A, oznacza to że wynik pomiaru w miliwoltach trzeba przeliczać na ampery. Ponadto, jeśli banankowe gniazda pomiarowe przystawki połączy się za pomocą opcjonalnego przewodu zakończonego wtykiem BNC (np. typu XLAM 414, długość 1 m lub 2 m) z wejściem wybranego kanału diagnoskopu, to na ekranie tego diagnoskopu będzie można obserwować przebieg zmian prądu w funkcji czasu. Przystawka ECT-670 jest rekomendowana przez producenta do pomiaru prądów ładowania akumulatora i rozruchowego oraz do sprawdzania kompresji względnej. Przy pomiarze prądów małych (mniejszych od 60 A), lecz metodą nieinwazyjną można posłużyć się opcjonalną przystawką CA113 OS/AT specjalnie zaprojektowaną do pomiarów oscyloskopowych, zintegrowaną z przewodem zakończonym wtykiem BNC. W komplecie jest też specjalna przejściówka z BNC na bananki umożliwiająca współpracę przystawki z multimetrem.
Częstościomierz Osobna sekcja diagnoskopu służy do pomiaru częstotliwości do 20 MHz, przy czym na jego ekranie są wyświetlane 4 cyfry wyniku. Użytkownik może wybrać ręczną lub automatyczną zmianę podzakresu pomiarowego.
Współpraca z komputerem
Wszystkie przebiegi, zarówno z pamięci jak i na bieżąco wyświetlane na ekranie, wraz z towarzyszącymi im danymi mogą być, w celu dalszej ich obróbki, przekazywane do komputera za pośrednictwem interfejsu szeregowego RS-232C (z izolacją optyczną). Producent diagnoskopów dostarcza jako opcję.

Zasilanie
Przyrząd można zasilać z sieci, a przy braku przy braku takiego zasilania (np. przy pracy w terenie) z pakietu akumulatorów. Ze względu na ograniczony maksymalny czas pracy akumulatorów (w przybliżeniu 2 godziny) zaleca się używanie opcjonalnego zasilacza łączonego z akumulatorem samochodu za pomocą chwytaków krokodylowych. Warto mieć wtedy też w zapasie naładowany dodatkowy zestaw akumulatorów.
Wymiary i masa
Diagnoskop ma wymiary 284 x 152 x 82 mm a jego masa wynosi 2 kg.program AutoViewer pracujący pod nadzorem systemu operacyjnego MS Windows 95/98/XP oraz osobno specjalny przewód połączeniowy.

Wyposażenie standardowe: Diagnoskop jest sprzedawany z bogatym wyposażeniem zawierającym: neseser z tworzywa (mieszczący oprócz przyrządu także wyposażenie), gumową osłonę chroniącą diagnoskop przed narażeniami mechanicznymi, pakiet akumulatorów, sondy indukcyjną (pomiaru do obrotów) i pojemnościową (do funkcji wysokonapięciowych), komplet przewodów pomiarowych do multimetru, zasilacz sieciowy (służący też do ładowania akumulatorów), zestaw akcesoriów pomiarowych (w tym wysokonapięciowe przewody pomiarowe, zaciski krokodylowe i sondy igłowe), filtr pomiarowy (tłumiący sygnały zakłócające) oraz przejściówkę do funkcji PARADE, instrukcja, gwarancja.

Wyposażenie opcjonalne (za dodatkową opłatą):

 • FD-328 – oprogramowanie AutoViewer,
 • RC-320 – przewód RS/UB z izolacją optyczną – do połączenia diagnoskopu z komputerem,
 • ECT-670 – przystawka cęgowa pomiaru prądów stałych/przemiennych do 1000 A,
 • DP-37 – zasilacz łączony chwytakami krokodylowymi z akumulatorem samochodowym,
 • Komplet (2 szt.) przewodów pomiarowych zakończonych kątowymi wtykami banankowymi (30A-25623-1/2)
 • BT-320 – dodatkowy pakiet akumulatorów Ni-Cd (4,8 V/2,8 Ah)
 • KLEPS 2700 (TH-02) – specjalny chwytak pomiarowy krokodylowy z wysuwaną igłą przebijającą izolację

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Recenzje klientów

Nie ma jeszcze żadnych recenzji.

Bądź pierwszy, który napisze recenzję na temat „Escort328C Diagnoskop samochodowy”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szukaj produktów

Powrót do góry
Produkt został dodany do koszyka