Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635
Wszystkie ceny podlegają negocjacji
Napisz do nas: [email protected]
Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635

HIOKIMR8847-01/-02/-03 Rejestrator oscyloskopowy

KOD PRODUKTU: HIOK/HIOKIMR8847-01/-02/-03

brutto

0,00 netto
Producent: Hioki

Dane i Funkcje:

• Maksymalnie 16 kanałów analogowych lub 64 kanały logiczne
• 8 slotów na opcjonalne moduły plus 4 montowane standardowo gniazda kanałów logicznych (16 kanałów logicznych)
• Przykłady konfiguracji:
8 modułów analogowych (dwukanałowych), co daje 16 kanałów analogowych i 16 logicznych (gniazda)
5 modułów analogowych (dwukanałowych) plus 3 moduły logiczne, co daje w sumie: 10 kanałów analogowych plus 64 kanały logiczne
• Izolowane układy wejściowe wszystkich kanałów pomiarowych, niezwykle wytrzymała mechanicznie konstrukcja na wstrząsy, wibracje i upadki (wytrzymuje test upadku z 50 cm)
• Ergonomiczne pokrętła i przyciski pokryte specjalną powłoką, wystarczy wytrzeć ślady tłuszczu i innych pozostałości
• Funkcje pomiarowo-rejestracyjne: MEMORY rejetracja z dużą szybkością), RECORDER (rejestracja i drukowanie w czasie rzeczywistym), X-Y RECORDER (rejestracja w czasie rzeczywistym)i FFT (analiza widmowa)
• Maksymalna szybkość próbkowania: 20 MSa/s (okres próbkowania 50 ns, wszystkie kanały próbkowane jednocześnie)
• Próbkowanie zewnętrzne: maksymalna szybkość próbkowania 10 MSa/s, okres próbkowania 100 ns)
• Pamięć wewnętrzna:
MR8847-01: maksymalna pojemność 64 Megasłów
MR8847-02: maksymalna pojemność 256 Megasłów
MR8847-03: maksymalna pojemność 512 Megasłów
• Pamięć zewnętrzna: karty CF (do 2 GB), dysk twardy (moduł 9664, 80 MB – opcja)
• Podtrzymanie: zegar i nastawy parametrów, przez co najmniej 10 lat
• Gniazda zewnętrznego sterowania: wejście zewnętrznego wyzwalania, wyjście wyzwalania, wejście zewnętrznego próbkowania, dwa wyjścia oceny komparatora (typu przechodzi/nie przechodzi), trzy wejścia zewnętrznego sterowania (start, stop, wejście drukowania)
• Interfejsy: LAN (funkcje DHCP, DNS, serwer FTP, serwer HTTP), USB 2.0,; gniazdo RJ-45, Ethernet 100BASE-TX
• Program Wave Viewer (w wyposażeniu standardowym), funkcje:
– proste wyświetlanie przebiegu,
– konwersja tekstu: plików binarnych na format tekstowy, oraz na CSV (z wyborem spacji lub speratorów tablicowych, funkcja kompresji (ścieśniania)
– ustawianie formatu wyświetlania: funkcje przewijania, powiększania/zmniejszania obrazu), konfigurowanie wyświetlania kanału
– inne funkcje: funkcja śladu wartości napięcia, funkcja przeskoku do pozycji oznaczonej kursorem/ miejsca wyzwalania
– pracuje pod: MS Windows 2000/XP/Vista (32 bit) oraz Windows 7 (32 bit/64 bit)
• Zasilanie: od 100 do 240 V a.c. (50/60 Hz), lub od 10 do 28 V d.c. (z modułu zasilacza d.c. 9784 – opcja instalowana wyłącznie fabrycznie)
• Pobór mocy: 130 VA maks., 220 VA maks. (przy drukowaniu)
• Bezpieczeństwo: EN61610
• Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC): EN61326, EN61000-3-2, EN61000-3-3
• Zakres temperatur pracy: od -10 do 40°C
• Zakres wilgotności względnych pracy: od 20 do 80%
• Wymiary: 351x261x140 [mm]
• Masa: 7,6 kg (tylko urządzenie bazowe)
• Wewnętrzna drukarka: papier termiczny 216 mm na 30 mm, szerokość drukowania 200 mm, 20 działek przy pełnej skali, 1 dz. = 1 mm, 80 punktów, szybkość 50 mm/s maks., gęstość 10 wierszy na mm
Wyświetlanie
• Wyświetlacz: LCD-TFT-SVGA, kolorowy, 10,4 cali, 800 na 600 punktów
• Funkcje rozciągu (zoom) i kompresji: oś czasu od x10 do x2 oraz x1, x1/2, x 1/20000; oś napięcia: od x100 do x2 oraz od x1/2 do x1/10
• Skalowanie: od 10:1 do 1000:1, skalowanie automatyczne dla wielu sond
• Wprowadzanie komentarzy
• Wyświetlanie przebiegów logicznych
• Podział ekranu: maksymalnie 8 części
• Funkcja monitora: poziomu wejściowego, wartości liczbowych
• Inne funkcje: inwersja, pomiar kursorowy (A, B, 2 kursory, dla wszystkich kanałów), noniusz (dokładne ustawianie amplitudy, zoom (przebieg rozciągnięty widoczny w dolnej części ekranu), 16 kolorów przebiegu – do wyboru, przesuwanie położenia zerowego (ze skokiem 1% dla przebiegu analogowego), ogólne zerowanie dla wszystkich kanałów i podzakresów
Wyzwalanie
• Tryby wyzwalania:
– MEMORY, FFT: jednorazowe, powtarzane, automatyczne
– RECORDER: jednorazowe, powtarzane
• Źródło wyzwalania: kanały analogowe od 1 do 16, standardowych 16 kanałów logicznych + kanały modułu logicznego (maks. 3 moduły czyli 48 kanałów), zewnętrzne, timerem, ręczne, źródła sygnału logicznego AND/OR
• Typy wyzwalania:
poziomem, spadkiem napięcia, oknem, okresem, zakóceniami (glitch), zdarzeniami (liczbą zdarzeń), wzorcem logicznym
• Filtr wyzwalania
• Wyjście sygnału wyzwalania
• Priorytet wyzwalania (wł./wył.)
• Pre-trigger, post-trigger
• Wyświetlanie poziomu wyzwalania w trakcie czuwania wyzwalania
• Wyzwalanie start/stop przy rejestracji w czasie rzeczywistym
Funkcje inne
– porównanie „obszarowe” z obszarem przebiegu w domenie czasowej, przebiegu X-Y, przebiegu będącego wynikiem analizy FFT
– porównanie obliczonej wartości parametru z wartością odniesienia
– wyjście: decyzji komparatora GO/NG, typu OC 5 V
Funkcja MEMORY (rejestracja z dużą szybkością do pamięci)
• Podstawa czasu: od 5 µs/dz do 5 min/dz (100 punktów/dz), 26 podzakresów
• Szybkość próbkowania: 1/100 podzakresu osi czasu (min. 50ns na okres)
• Długość rejestracji:
MR8847-01: tryb 16-kanałowy: 25-20000 działek, tryb 2-kanałowy: 25-200000 działek (wbudowane ustawienia wstępne) lub ustawianie własne ze skokiem 1 dz. (maks 320000 działek)
MR8847-02: tryb 16-kanałowy: 25-100000 działek, tryb 2-kanałowy: 25-1000000 działek (wbudowane ustawienia wstępne) lub ustawianie własne ze skokiem 1 dz. (maks 1280000 działek)
MR8847-03: tryb 16-kanałowy: 25-200000 działek, tryb 2-kanałowy: 25-2000000 działek (wbudowane ustawienia wstępne) lub ustawianie własne ze skokiem 1 dz. (maks 2560000 działek)
• Funkcja pre-trigger
• Obliczenia numeryczne: jednoczesne obliczanie w dwóch kanałach wartości: średniej, skutecznej (rms), międzyszczytowej, maksymalnej, czasu do maksimum, minimalnej, czasu do minimum, okresu, częstotliwości, czasu narastania, czasu opadania, odchylenia standardowego, obszaru X-Y, czasu wyspecyfikowanego poziomu, szerokości impulsu, współczynnika wypełnienia, liczby impulsów, cztery operacje arytmetyczne, różnica czasu, różnica faz, poziom wysoki i poziom niski, obliczanie wyniku oceny komparatora (przechodzi/nie przechodzi); automatyczne zapisywanie wyników obliczeń
• Przetwarzanie przebiegu: 4 operacje arytmetyczne, wartość bezwzględna, funkcja wykladnicza, logarytm naturalny, pierwiastek kwadratowy, średnia ruchoma, obliczanie pochodnej (pierwsza, druga), całkowanie (pierwsza, druga), przesunięcie równoleglw wzdłuż osi czasu, funkcje trygonometryczne, funkcje trygonometryczne odwrotne
• Segmantacja pamięci: maksymalnie 1024 bloków, zapis sekwencyjny, zapis wielo-blokowy
• Inne funkcje: No logging, synteza przebiegu X-Y (1 ekran, 4 ekrany), nakładanie (przebiegów), drukowanie raportów, drukowanie automatyczne/w zakresie zaznaczonym kursorami A-B/automatyczne/ręczne
Funkcja RECORDER (rejestracja w czasie rzeczywistym)
• Podstawa czasu: od 10 ms/dz do 1 h/dz 19 podzakresów, rozdzielczość osi czasu: 100 punktów/dz;
• Szybkość próbkowania: 1/10/100 µs 1/10/100 ms;
• Drukowanie w czasie rzeczywistym
• Długość rejestracji:
MR8847-01: wbudowane ustawienia wstępne z zakresu 25-20000 działek lub ciągłe ze skokiem 1 dz. (maks. 20000 działek)
MR8847-02: wbudowane ustawienia wstępne z zakresu 25-50000 działek lub ciągłe ze skokiem 1 dz. (maks. 80000 działek)
MR8847-03: wbudowane ustawienia wstępne z zakresu 25-100000 działek lub ciągłe ze skokiem 1 dz. (maks. 160000 działek)
• Dodatkowa rejestracja: obsługiwana rejestracja przywracana bez nadpisywania poprzednich danych
• Pamięć przebiegu:
MR8847-01: zapis w pamięci danych dotyczących ostatnich 20000 działek
MR8847-02: zapis w pamięci danych dotyczących ostatnich 80000 działek
MR8847-03: zapis w pamięci danych dotyczących ostatnich 160000 działek
• Automatyczny zapis (po zakończeniu pomiaru): na kartę CF, pamięć USB lub wewnętrzy dysk twardy
• Inne funkcje: No logging, rejestracja zdarzeń, drukowania raportu, ręczne, w zakresie zaznaczonym kursorami A-B
Rejestrator X-Y (rejestracja X-Y w czasie rzeczywistym)
• Szybkość próbkowania: 1/10/100 ms (punkt), 10/100 ms (linia)
• Długość rejestracji: rejestracja ciągła
• Ekran, Drukowanie: ekran podzielony (1 lub 4), tylko drukowanie ręczne
• Liczba wykresów X-Y: od 1 do 8
• Ustawianie kanału X-Y: na osi X i Y można wybrać odpowiednio dowolnych 8 kanałów z 16
• Rozdzielczość osi X-Y: 25 punktów/działka (ekran), 80 punktów (w poziomie) x 80 punktów (w pionie)/działka (drukarka)
• Pamięć przebiegu: zapisywane w pamięci próbkowane dane dla ostatnich 4000000 punktów
• Przesuwanie pióra w dół/w górę: jednocześnie dla wszystkich zjawisk
• Zewnętrzne sterowanie piórem: możliwe przez zewnętrzne gniazdo wejściowe (jednocześnie w górę w dół dla wszystkich zjawisk)
Funkcja FFT
• Tryby analizy: przebieg zapisany, widmo liniowe, widmo wartości skutecznej (RMS), widmo mocy, gęstość widam mocy, widmo mocy przejściowej, funkcja auto-korelacji, histogram, funkcja transferu, funkcja korelacji skrośnej, odpowiedź impulsowa, funkcja koherencji, analiza oktawowa 1/1, analiza oktawowa 1/3, analiza LPC, widmo fazy
• Kanały analizy: wybierane ze wszystkich kanałów analogowych
• Zakres częstotliwości: od 133 mHz do 8 MHz, zewnętrzne, (rozdzielczość 1/400, 1/800, 1/2000, 1/4000)
• Liczba punktów próbkowania: 1000, 2000, 5000, 10000
• Funkcje okienkowe analizy: prostokątne, Hanning, Hamming, Blackman, Blackman-Harris, Flattop, wykładnicze
• Format wyświetlania: pojedynczy, podwójny, Nyquist, widmo biegnące
• Funkcje uśredniania: uśrednianie proste osi czasu/osi częstotliwości, uśrednianie wykładnicze, zamrażanie wartości szczytowej (oś częstotliwości); liczba uśrednień: od 2 do 10000
• Funkcje drukowania: takie jak w trybie MEMORY (drukowanie częściowe niedostępne)
Moduły wejściowe (oferowane jako opcja)
• Moduł analogowy 8966
– liczba kanałów 2, do pomiaru napięcia
– izolowane gniazda BNC, maks. napięcie do ziemi: 300 V d.c./a.c.br> – zakres pomiaru: od 5 mV/dz do 20 V/dz, 12 podzakresów, pełna skala: 20 działek
– rozdzielczość pomiaru: 1/100 zakresu pomiarowego
– największa szybkość próbkowania: 20 MS/s (jednoczesne próbkowanie w 2 kanałach)
– dokładność pomiaru: ±0,5% pełnej skali
– pasmo: d.c. – 5 MHz – 3 dB przy ustawionym sygnale wejściowym przemiennym: od 7 Hz do 5 MHz – 3 dB
– typ sygnału wejściowego: AC/DC/GND
– maksymalne dopuszczalne napięcie wejściowe: 400 V d.c.
• Moduł temperatury 8967
– 2 kanały, akceptuje sondy termoparowe typu: K, J, E, T, N, R, S, W, B
• Moduł wysokiej rozdzielczości 8968
– 2 kanały, izolowane BNC, 300 V d.c. (do ziemi), od 5 mV/dz do 20 V/dz, 12 podzakresów, pełna skala: 20 dz, AC/DC/GND, pasmo DC-100 kHz – 3 DB, dla sygnału AC: 7 MHz – 5 MHz -3 dB, maks. napięcie wejściowe: 400 V d.c.
• Moduł częstotliwości 8970: 2 kanały, tryby pomiarowe: częstotliwości (DC-100 kHz), prędkości obrotowej, częstotliwości zasilania, całki, współczynnika wypełnienia impulsu, szerokości impulsu
• Moduł prądowy 8971 2 kanały, współpracuje z cęgami)
• Moduł tensometryczny 8969 (2 kanały)
• Moduł DC/RMS 8959 (2 kanały)
• Moduł logiczny 8973 (16 kanałów)

Uwaga: Rejestrator nie może pracować samodzielnie (może tylko rejestrować sygnały cyfrowe), trzeba go wyposażyć w opcjonalne moduły. Podana cena dotyczy tylko jednostki bazowej (bez modułów)

Wyposażenie opcjonalne (za dodatkową opłatą):

 • 8966 – moduł analogowy (rekomendowany)
 • 8967 – moduł temperaturowy
 • 8968 – moduł wysokiej rozdzielczości
 • 8969 – moduł tensometryczny
 • 9769 – kabel do modułu tensometrycznego
 • 8970 – moduł częstotliwości
 • 8971 – moduł prądowy (+ 2 przejściówki 9318 do połączenia z cęgami prądowymi)
 • 8972 – moduł DC/RMS
 • 8973 – moduł logiczny (16 kanałów)
 • 9198 – przewód pomiarowy napięcia (do 300 V, 1,7 m)
 • 9197 – przewód pomiarowy napięcia (do 600 V, 1,8 m)
 • 9655 – sonda oscyloskopowa 10:1
 • 9666 – sonda oscyloskopowa 100:1
 • 9322 – sonda różnicowa (do 2 kV d.c. lub 1 kV a.c.)
 • 9418-15 – zasilacz do sondy różnicowej
 • 9335 – oprogramowanie „Wave Processor”
 • 9320-01 – sonda logiczna (4 kanały)
 • MR9321-01 – sonda logiczna (4 kanały, izolowana)(rekomendowana)
 • 9327 – sonda logiczna (4 kanały)
 • 9664 – moduł dysku twardego 80 GB
 • L9217 – przewód polączeniowy BNC-BNC (1,7 m)
 • 9790 – przewód połączeniowy BNC-bananki(kat. II, 300 V, 2,8 m) (rekomendowany)
 • 9199 – przejściówka BNC-bananek
 • 9642 – kabel LAN (prosty, 5 m)
 • 9784 – zasilacz 10-28 V d.c. (Uwaga: instalowany fabrycznie)
 • 9727 – karta PC (CF), 256 MB
 • 9728 – karta PC (CF), 512 MB
 • 9729 – karta PC (CF), 1 GB
 • 9830 – karta PC (CF), 2 GB
 • 9321 – papier rejestracyjny (A4, szerokość 216 mm, długość 30 m, liczba rolek w komplecie: 6)
 • 9783 – waliza (na kółkach)

Cęgi prądowe łączone bezpośrednio z wejściem modułu analogowego

 • 3273-50 – d.c. – 50 MHz, 30 A
 • 3274 – d.c. – 10 MHz, 150 A
 • 3275 – d.c. – 2 MHz, 500 A
 • 3276 – d.c. – 100 MHz, 30 A
 • 9018-50 – a.c., 40 Hz – 3 kHz, wejście zakres 10 – 500 A, wyjście zakres 0,2 V a.c.
 • 9132-50 – a.c., 40 Hz – 1 kHz, wejście: zakres 20 – 1000 A, wyjście: zakres 0,2 V a.c.
 • 3272 – zasilacz do 3273-50…3276, do 1 kpl. cęgów, współpracuje z modułami z wejściem napięciowym
 • 3269 – zasilacz do 3273-50…3276, do maks. 4 kpl. cęgów, współpracuje z modułami z wejściem napięciowym

Cęgi prądowe do współpracy z modułem prądowym 8971:

 • CT 6863 – czujnik prądowy d.c./a.c., od d.c. do 500 kHz, wejście 200 A/wyjście 2 V a.c.
 • CT 6862 – czujnik prądowy d.c./a.c., od d.c. do 1 MHz, wejście 50 A/wyjście 2 V a.c.
 • CT 9277 – uniwersalne, d.c. – 100 kHz, True RMS, wejście 20 A/wyjście 2 V
 • CT 9278 – uniwersalne, d.c – 100 kHz, True RMS, wejście 20 A/wyjście 2 V
 • CT 9279 – uniwersalne, d.c. – 20 kHz, True RMS, wejście 500 A/wyjście 2 V
 • 9272-10 – a.c., 1 Hz – 100 kHz, wejście 200/20 A, wyjście 2 V
 • 9318 – kabel przejściowy: do połączenia dostarczany z modułem 8971
 • 9555-10 moduł czujnika: niezbędny do zasilania cęgów od 9272 do 9279
 • L9217 – przewód BNC-BNC do połączenia 9555-10 z modułem wejściowym rejestratora MR8847-01/-02/-03


Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Recenzje klientów

Nie ma jeszcze żadnych recenzji.

Bądź pierwszy, który napisze recenzję na temat „HIOKIMR8847-01/-02/-03 Rejestrator oscyloskopowy”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szukaj produktów

Powrót do góry
Produkt został dodany do koszyka