Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635
Wszystkie ceny podlegają negocjacji
Napisz do nas: [email protected]
Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635

SOLAR I-Ve Analizator jednofazowych instalacji solarnych oraz miernik charakterystyk modułów fotoogniw, HT Italia

KOD PRODUKTU: HTIT/SOLAR I-IVe

24231,00brutto

19700,00 netto
Kup teraz
Producent: HT Italia

SOLAR I-V został tak skonstruowany, aby spełniać wszystkie wymagania dotyczące mierników instalacji fotowoltaicznych. Oprócz zapewnienia możliwości badania i pomiarów sprawności jednofazowych systemów fotoogniw, mierzy charakterystykę pojedynczych modułów oraz gałęzi modułów. Dzięki SOLAR I-V, operator może badać systemy fotowoltaiczne i jeżeli otrzyma wynik negatywny, może natychmiast zidentyfikować problemy w systemie w celu niezwłocznego ich rozwiązania. SOLAR I-V jest dostarczany łącznie z rejestratorem SOLAR-02 do pomiarów strumienia promieniowania słonecznego oraz temperatury. Synchronizacja między przyrządem głównym oraz oddalonym rejestratorem SOLAR-02 dokonywana jest poprzez radiową łączność bezprzewodową (RF), gwarantującą konieczną jednoczesność pomiarów. SOLAR I-V zarządza również bazą danych modułów PV, która może być aktualizowana w dowolnym czasie.
Na pomiar charakterystyk I-V nie ma wpływu rezystancja przewodów pomiarowych, ponieważ jest dokonywana metodą 4-zaciskową. Zmierzone wartości, korygowane do wzorcowych warunków pomiaru, są natychmiast porównywane z wartościami deklarowanymi przez producenta w celu uzyskania odpowiedzi TAK/NIE, czy wyniki są prawidłowe. Operator nie musi wykonywać żadnych obliczeń, przyrząd wykonuje porównanie szybko i automatycznie

Funkcje:

 • Napięcie AC/DC TRMS
 • Prąd AC/DC TRMS
 • Moc DC
 • Moc czynną AC dla systemów jednofazowych
 • Strumień promieniowania słonecznego [W/m2] za pomocą wzorcowego ogniwa
 • Temperaturę otoczenia oraz modułu za pomocą sondy PT1000
 • Synchronizacja z odległym rejestratorem SOLAR-02
 • Wyświetlanie na żywo promieniowania i temperatury
 • Użycie zależności w celu maksymalizacji sprawności DC
 • Rejestracja parametrów z programowanym czasem uśredniania IP (5s – 60min)
 • Wewnętrzna pamięć do przechowywania wyników
 • Wywoływanie wyników na wyświetlacz
 • Port optyczny/USB do podłączenia do PC
 • Pomoc na żywo na wyświetlaczu
 • Pomiar napięcia wyjściowego z modułu/gałęzi do 1000V DC
 • Pomiar prądu wyjściowego z modułu/gałęzi do 10A DC
 • Pomiar temperatury automatyczne lub za pomocą sondy PT1000
 • Pomiar wyjścia DC oraz mocy nominalnej z modułu/gałęzi
 • Test krzywej I-V z bezpośrednim pomiarem parametrów Irr/Temp
 • Test krzywej I-V poprzez użycie zespołu SOLAR-02
 • Pomiar rezystancji modułów fotowoltaicznych
 • Mechaniczny inklinometr do wykrywania prawidłowej pozycji promieniowania
 • 4-zaciskowa metoda pomiaru
 • Przeliczenie do warunków wzorcowych (STC 1000 W/2, 25°C)
 • Ocena wyniku pomiaru: TAK/NIE
 • Baza danych modułów do 30 typów modułów PV

Główne cechy:

Schemat podłączenia
SOLAR I-V: używany, jako certyfikator PV
 SOLAR I-V wykonuje wszystkie pomiary w instalacjach jednofazowych plantacji PV, poprzez użycie oddalonego rejestratora SOLAR-02, po wstępnej synchronizacji, zapisuje w pamięci własnej, wartości promieniowania i temperatury. Dopiero po zakończeniu pomiarów oddalony rejestrator wymaga bezprzewodowego podłączenia RF z miernikiem głównym w celu przesłania zarejestrowanych danych. 
 Układ pomiarowy
SOLAR I-V: używany do sprawdzenia charakterystyki I-V
 SOLAR I-V pozwala na pomiar w terenie charakterystyki I-V, jak również głównych parametrów pojedynczego modułu oraz całego systemu fotowoltaicznego, aż do maksymalnie 1000V i 10A.
SOLAR-02
Na oddalonym rejestratorze SOLAR-02 wartości zmierzonego strumienia promieniowania słonecznego oraz temperatury są pokazywane na wyświetlaczu w trybie pracy samodzielnej (idealne rozwiązanie podczas badań wstępnych), natomiast przy współpracy z SOLAR I-V wyniki mogą być rejestrowane.
HT304N
Ogniwo wzorcowe HT204N pozwala na wykonanie pomiarów promieniowania słonecznego dla obu typów modułów monokrystalicznych i polikrystalicznych.

Dane techniczne:

Dokładności są obliczane, jako ±[% odczytu + (ilość cyfr) * rozdzielczość] przy 23°C ±5°C, wilgotność względna

Certyfikator jednofazowej instalacji PV

Napięcie DC

Zakres (V)

Rozdzielczość (V)

Dokładność

15,0 ÷ 999,9

0,1

±(0,5%odczytu + 2 cyfry)

 

Napięcie AC TRMS

Zakres (V)

Rozdzielczość (V)

Dokładność

50,0 ÷ 265,0

0,1

±(0,5%odczytu + 2 cyfry)

Maksymalny współczynnik szczytu: 1,5

 

Prąd DC (za pomocą zewnętrznych cęgów)

Zakres (mV)

Rozdzielczość (mV)

Dokładność

-1100 ÷ -5

0,1

±(0,5%odczytu + 0,6mV)

5 ÷ 1100

Wartość prądu jest ZAWSZE wyświetlana ze znakiem dodatnim; Wartość sygnału napięcia przystawki prądowej mniejsza niż 5mV jest zerowana.

 

Prąd AC TRMS (za pomocą zewnętrznych cęgów)

Zakres (mV)

Rozdzielczość (mV)

Częstotliwość (Hz)

Dokładność

1 ÷ 1200

0,1

47,5 ÷ 63,0

±(0,5%odczytu + 2 cyfry)

Max współczynnik szczytu: 2,0;
Wartość sygnału napięcia przystawki prądowej mniejsza niż 5mV jest zerowana.

 

Pełna skala
cęgów DC i AC (A)

Rozdzielczość (A)

Wartość min odczytu (A)

DC

AC

1 < FS < 10

0,001

0,05

0,01

10 < FS < 100

0,01

0,5

0,1

100 < FS < 1000

0,1

5

1

 

Moc DC (Vzmierzone > 150V)

Zakres cęgów (A)

Zakres (W)

Rozdzielczość (W)

Dokładność

1 < FS < 10

0,000k ÷ 9,999k
10,00k ÷ 99,99k

0,001k
0,01k

±(0,7%odczytu + 3 cyfry)
(Izmierz < 10%FS)

±0,7%odczytu
(Izmierz > 10%FS)

10 < FS < 100

0,000k ÷ 9,999k
10,00 ÷ 99,99k

0,001k
0,01k

100 < FS < 1000

0,00k ÷ 99,99k
100,0 ÷ 999,9k

0,01k
0,1k

Vzmierz = napięcie odpowiadające zmierzonej mocy

 

Moc AC jednofazowa (przy PF=1, Vzmierzone > 200V)

Zakres cęgów (A)

Zakres (W)

Rozdzielczość (W)

Dokładność

1 < FS < 10

0,000k ÷ 9,999k
10,00k ÷ 99,99k

0,001k
0,01k

±(0,7%odczytu + 3 cyfry)
(Izmierz < 10%FS)

±0,7%odczytu
(Izmierz > 10%FS)

10 < FS < 100

0,000k ÷ 9,999k
10,00 ÷ 99,99k

0,001k
0,01k

100 < FS < 1000

0,00k ÷ 99,99k
100,0 ÷ 999,9k

0,01k
0,1k

Vzmierz = napięcie odpowiadające zmierzonej mocy

 

Częstotliwość

Zakres (Hz)

Rozdzielczość (Hz)

Dokładność

47,5 ÷ 63,0

0,1

±(0,2%odczytu + 1 cyfra)

 

Strumień promieniowania słonecznego (poprzez wzorcowe fotoogniwo)

Zakres (mV)

Rozdzielczość (mV)

Dokładność

1,0 ÷ 100,0

0,1

±(1,0%odczytu + 5 cyfr)

 

Temperatura (poprzez zewnętrzną sondę PT1000)

Zakres (°C)

Rozdzielczość (°C)

Dokładność

-20,0 ÷ 100,0

0,1

±(1,0%odczytu + 1°C)

Pomiar charakterystyki I-V

Napięcie VDC przy OPC

Zakres (V) (***)

Rozdzielczość (V)

Dokładność

5,0 ÷ 999,9

0,1

±(1,0%odczytu + 2 cyfry)

(***) Pomiary krzywej I-V oraz Rs zaczynają się dla VDC > 15V i dokładność jest definiowana dla VDC > 20V

 

Prąd IDC  przy OPC

Zakres (A)

Rozdzielczość (A)

Dokładność

0,10 ÷ 10,00

0,01

±(1,0%odczytu + 2 cyfry)

 

Moc max przy OPC (Vmpp > 30V, Impp > 2A)

Zakres (W) (*,**)

Rozdzielczość (W)

Dokładność

50,0 ÷ 9999

1

±(1,0%odczytu + 6 cyfr)

Vmpp = napięcie maksymalnej mocy, Impp = prąd maksymalnej mocy
(*) max mierzalna wartość Mocy musi zawierać wartość FF (~0,7) -> Pmax = 1000V x 10A x 0,7 = 7000W
(**) Pomiar jest zatrzymywany i pojawia się wiadomość „Niestabilność termiczna”,
jeżeli przyrząd wykrywa wartość napięcia > 700V i prąd I > 3A, I > -0,038*V + 37,24 – 0,5

 

Napięcie VDC (przy STC i OPC), IVCK

Zakres (V) (***)

Rozdzielczość (V)

Dokładność (*,**)

5,0 ÷ 999,9

0,1

±(4,0%odczytu + 2 cyfry)

 

Prąd IDC (przy STC i OPV), IVCK

Zakres (A)

Rozdzielczość (A)

Dokładność (**)

0,10 ÷ 10,00

0,01

±(4,0%odczytu + 2 cyfry)

 

Moc max przy STC (Vmpp > 30V, Impp > 2A)

Zakres (W) (*, **)

Rozdzielczość (W)

Całkowita dokładność (**)

50 ÷ 9999

1

±(5,0%odczytu + 1 cyfry)

Vmpp = napięcie maksymalnej mocy, Impp = prąd maksymalnej mocy
(*) Pomiary rozpoczynają się dla VDC > 15V i dokładność jest definiowana dla VDC > 20V
(**) Warunki pomiaru:
– Warunki testu: stabilne promieniowanie > 700W/m2, spektrum AM 1,5, temp. ogniw [15…65°C]
– Całkowita dokładność zawiera wpływ czujnika solarnego oraz jego obwodów pomiarowych

 

Strumień promieniowania słonecznego (z wzorcowym ogniwem)

Zakres (mV)

Rozdzielczość (mV)

Dokładność

1,0 ÷ 100

0,1

±(1,0%odczytu + 5 cyfr)

 

Temperatura modułu (z pomocniczą sondą PT1000)

Zakres (°C)

Rozdzielczość (°C)

Dokładność

-20,0 ÷ 100

0,1

±(1,0%odczytu + 1°C)

Dane ogólne:

 • Wyświetlacz i pamięć
  • Właściwości: 128×128 pikseli LCD z podświetleniem
  • Pojemność pamięci: 256kbit
  • Zapisane dane: max 99 testów w terenie, 249 charakterystyk (testów I-V), 999IVCK
 • Zasilanie
  • Zasilanie wewnętrzne SOLAR I-V: 6 x 1,5V ogniwa alkaliczne LR6, AA, AM3, MN 1500
  • Czas pracy SOLAR I-V: > 249 charakterystyk (test krzywej I-V), 999 testów IVCK, około 120 godzin (praca w terenie)
  • Zasilanie SOLAR-02: 4 x 1,5V ogniw alkalicznych typu AAA, LR03
  • Max czas rejestracji SOLAR-02 (przy IP=5sek.): około 1,5h
 • Interfejs
  • Port komunikacji z PC: optyczny/USB
  • Interfejs z SOLAR-02: bezprzewodowa komunikacja RF (mex odległość 1m)
 • Cechy mechaniczne
  • Wymiary: 235 x 165 x 75mm
  • Waga (z bateriami): 1,2kg
 • Warunki środowiskowe
  • Temperatura odniesienia: 23°C ±5°C
  • Temperatura pracy: 0 ÷ 40°C
  • Wilgotność pracy:
  • Temperatura magazynowania (bez baterii): -10° ÷ 60°C
  • Wilgotność magazynowania:
 • Spełniane normy:
  • Bezpieczeństwo: IEC/EN61010-1
  • Bezpieczeństwo akcesoriów: IEC/EN61010-031
  • Pomiar charakterystyki I-V: IEC/EN60891 (test krzywej I-V), IEC/EN60904-5 (pomiar temperatury)
  • Izolacja: podwójna
  • Stopień zapylenia: 2
  • Kategoria przepięciowa: CAT II 1000V DC, CAT III 300V AC do ziemi, max 1000V między zaciskami P1, P2, C1, C2
 • Max wysokość: 2000m

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Recenzje klientów

Nie ma jeszcze żadnych recenzji.

Bądź pierwszy, który napisze recenzję na temat „SOLAR I-Ve Analizator jednofazowych instalacji solarnych oraz miernik charakterystyk modułów fotoogniw, HT Italia”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szukaj produktów

Powrót do góry
Produkt został dodany do koszyka