Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635
Wszystkie ceny podlegają negocjacji
Napisz do nas: [email protected]
Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635

PowerDB Program do tworzenia i zarządzania protokołami z badań Megger

KOD PRODUKTU: MEGG/PowerDB

20159,70brutto

16390,00 netto
Kup teraz
Producent: Megger

Cechy szczególne:

 • Dostarczany z ponad 200 formularzami badań według norm przemysłowych
 • Analiza trendów wyników umożliwiająca przewidywanie uszkodzeń
 • Wbudowana obróbka informacji: równania przeliczeniowe, współczynniki korekcji temperaturowej i wykresy
 • Tworzenie nowych formularzy lub dostosowywanie istniejących
 • Generowanie w jednym kroku pakietu dokumentacji z badań
 • Import wyników z innych źródeł
 • Sterowanie przyrządami i przechwytywanie wyników

Formularz badania przekładni transformatora trójfazowego
Formularz badania przekładni transformatora trójfazowego

PowerDB jest potężnym pakietem programowym zapewniającym zarządzanie wynikami pomiarów dotyczących wszelkich badań akceptacyjnych oraz badań okresowych. Klient oraz informacje o umowie są szybko sortowane i wyszukiwane. Otwarcie konkretnego rekordu powoduje pokazanie szczegółowej informacji o usłudze, to znaczy typie pomiaru, dacie zamówienia, danych adresowych oraz fakturze. Informacja o usłudze i związane wyniki pomiarów mogą być przesyłane pomiędzy bazą danych w terenie i główną bazą danych. Usługa i raport z pracochłonności śledzą czas spędzony na badania, który pomaga w wycenie następnych prac, jak również w ocenie personelu.

Formularze pomiarowe

Zaprojektowany od podstaw PowerDB wykorzystuje ponad 200 formularzy pomiarów zgodnych z normami przemysłowymi. Formularze te są rozwijane i używane od ponad 20 lat przez specjalistów w przemyśle. Ekrany wprowadzania wyników pomiarów i drukowane formularze są identyczne co pozwala na intuicyjną obsługę. To co widzimy na ekranie – jest dokładnie tym samym, co jest drukowane z raportów. Cały pakiet dokumentacji z usługi pomiarowej składa się z protokołu pomiarowego, podsumowania z komentarzami i opisem niedociągnięć, tabeli z wynikami i raportem obsługi w terenie są tworzone w jednym etapie. Raz utworzone, protokoły mogą być dostarczane elektronicznie poprzez email, CD-ROM, serwer WEB lub w formacie Adobe® Acrobat®.

Formularze pomiarowe są przeznaczone dla większości aparatów elektrycznych spotykanych obecnie na rynku. PowerDB aktualnie wspiera następujące aparaty:

 • Akumulatory
 • Kable
 • Wyłączniki
 • Odłączniki
 • Generatory
 • Testery zwarć doziemnych
 • Transformatory pomiarowe (prądowe i napięciowe)
 • Transformatory energetyczne
 • Ciecze elektroizolacyjne
 • Silniki
 • Badanie tangensa delta
 • Przekaźniki ochronne
 • Rozdzielnie
 • Watomierze
 • Transduktory

Oprogramowanie wykonuje obszerną obróbkę informacji obejmującą obliczenie równań, współczynników korekcji temperaturowej oraz tworzenie wykresów. Analiza trendu wyników dla przewidywania uszkodzeń jest dokonywane przez tworzenie wykresów uwzględniających wcześniejsze wyniki, zapisane w PowerDB lub zaimportowane z baz danych innych producentów dla dowolnego aparatu. 

Wprowadzanie danych i automatyczne sterowanie DELTA-2000

Rys. 1. Wprowadzanie danych i automatyczne sterowanie DELTA-2000

PowerDB dostarcza potężny edytor do tworzenia lub dostosowania formularzy. Nie jest wymagana wiedza o bazach danych. Po prostu należy przeciągnąć i upuścić tabele, pola tekstowe, obrazki, wykresy itd. do formularza. VBScript® może być użyty do zdefiniowania obliczeń, użycia skojarzonych tabel oraz nawet interfejsów do innych aplikacji. Sekcje wspólne dla wielu formularzy, takie, jak logo, nagłówki i stopki, mogą być definiowane raz i zawarte w wielu formularzach. Również, jedna zmiana uaktualnia wszystkie formularze gdzie zostały użyte.

PowerDB zapewnia sterowanie przyrządami pomiarowymi (jeżeli mają taką funkcję), jak również akwizycję danych, współpracuje z wieloma popularnymi przyrządami Meggera:

 • mierniki tangensa delta DELTA 2000, DELTA 3000
 • mierniki przekładni transformatorów TTR300, TTR310, TTR320, TTR330
 • miernik przekaźników ochronnych MPRT
 • mierniki rezystancji izolacji BM25, MIT520, MIT1020, S1-552, S1-1052, S1-554, S1-1054
 • mierniki małych rezystancji DLRO-200

Dokumentacja pomiarowa

Dokumentacja pomiarowa w PowerDB jest wykonywana na trzy sposoby:

 • Ręczne wprowadzanie danych
 • Import danych z innych źródeł
 • Akwizycja danych z przyrządów pomiarowych

Ręczne wprowadzanie danych jest wykonywane na ekranach identycznych co do wyglądu, jak drukowane formularze z wynikami pomiarów. Importowanie danych może być wykonywane z plików zaprojektowanych dla PowerDB przez producenta przyrządu. Formularze pomiarowe mogą być również zaprojektowane do współdziałania z innymi aplikacjami pomiarowymi takimi, jak AVTS Meggera. Współdziałanie pozwala na wypełnianie formularzy w PowerDB, gdy pomiary są wykonywane przez inną aplikację. Ostatecznie, pola danych mogą być wypełniane przez bezpośrednią komunikację z popularnymi przyrządami Meggera, jak również innych marek producentów.

Tendencje zmian

Rysunek 2. Tendencje zmian

Tendencje zmian

PowerDB pozwala na obserwację tendencji w dowolnym punkcie pomiaru. Wcześniejsze wartości dla danego aparatu są pokazane na niebiesko z łączącymi liniami. Wszystkie wartości dla podobnego sprzętu są pokazane na czerwono. Pasmo 2-sigma jest pokazane na zielono. Tabela powyżego wykresu tendencji zmian pokazuje wszystkie wartości, wyników oraz lokalizacji aparatu. Dowolny rekord z tej listy może być wybrany do otwarcia skojarzonego z nim formularza ze szczegółowymi wynikami pomiarów. Może być to użyte do identyfikacji odbiegających wyników pomiarów i przeglądu formularza pomiaru w celu zobaczenia, jaka akcja korygująca była podjęta.

PowerDB może również importować wcześniejsze wyniki dla danego aparatu z bazy danych należącej do oprogramowania innego producenta, pozwalając na bezstratną transformację między pakietami programowymi i/lub sprzętem pomiarowym.

Porządkowanie wyników i drukowanie

Rysunek 3. Porządkowanie wyników i drukowanie

Generowanie protokołów

Generacja protokołów w PowerDB dla grupy badanych aparatów jest wykonywana w jednym prostym kroku. Dostosowanie sortowania pozwala użytkownikowi na ustawienie porządku formularzy pomiarowych. Formularze mogą być redukowane i numeracja stron może być ustawiana. Wparcie protokołów takie, jak komentarze i podsumowania niedociągnięć, mogą być również wybrane do drukowania w tym samym czasie. Wszystkie formularze pomiarów i podsumowania protokołów są wysyłane do drukarki, jako jedno zadanie wydruku. Rysunek 3 pokazuje porządkowanie wyników i okno dialogowe wydruku.

Komentarz i podsumowanie niedociągnięć raportów zapewniają szybki dostęp do informacji zgromadzonej w odniesieniu do całego badanego sprzętu dla danej usługi. Pozwala to również na przeglądanie prac bez oglądania setek stron arkuszy pomiarowych. Przykład podsumowania niedociągnięć jest pokazany na rysunku 4.

Raport podsumowujący niedociągnięcia

Rysunek 4. Raport podsumowujący niedociągnięcia

Oprócz generowania protokołów bezpośrednio z PowerDB, dostępny jest funkcja WEB Server, która pozwala użytkownikom na przeglądanie protokołów na żądanie, niezależnie od miejsca pobytu. Jedynie informacja przynależna do indywidualnego dostępu użytkownika jest pokazywana „on-line”.

Wsparcie systemów komputerowego zarządzania CMMS

Wiele firm zainwestowało w wyrafinowane systemy CMMS takie, jak „Digital Inspection’s Cascade” i „MRO Software’s MAXIMO”. Jednakże, z powodu specyficznych pakietów programów przyrządów pomiarowych i ręcznego wpisywania wyników pomiarów, firmy te często zmagają się z uzyskiwaniem danych do swoich systemów. Jedna z firm nawet określiła wprowadzanie danych do CMMS, jako „karmienie potwora”. PowerDB jest specjalnie przystosowany do „karmienia potwora”.

PowerDB pozwala na łatwe połączenie z systemem CMMS tak, więc system może wstępnie wypełnić bazę danych aparatów w PowerDB, wysłać do PowerDB wszystkie zamówienia na usługę, dodać formularze oparte na planach prac i nawet zwrócić punkty pomiarowe, uzyskane z mnóstwa zestawów pomiarów, z powrotem do systemu CMMS.

Co więcej, Megger będzie współpracował bezpośrednio z personelem CMMS w celu integracji danych z systemami CMMS.

Wady i zalety:

 • Dostarczany z ponad 200 formularzami badań zgodnych z normami przemysłowymi:
  formularze rozwijane i użytkowane przez ponad 20 lat przez specjalistów z przemysłu
 • Analiza trendów wyników umożliwiająca przewidywanie uszkodzeń:
  wykresy wcześniejszych wyników dla dowolnego aparatu
 • Wbudowana obróbka informacji:
  równania przeliczeniowe, współczynniki korekcji temperaturowej i wykresy
 • Tworzenie nowych formularzy lub dostosowywanie istniejących:
  zintegrowany silny edytor formularzy, niepotrzebna znajomość baz danych
 • Generowanie w jednym kroku całego pakietu dokumentacji z badań:
  formularze pomiarowe, podsumowania z komentarzami i niedociągnięciami, tabela z zawartością, raporty z obsługi w terenie
 • Ekrany wprowadzania danych pomiarowych i drukowane formularze są identyczne:
  to co widzimy na ekranie jest tym co jest drukowane, usprawnia to wprowadzanie danych
 • Śledzenie prac w celu organizowania informacji o kontrakcie:
  data prac pomiarowych, raporty, szybkie wyszukiwanie i sortowanie wcześniejszych pomiarów
 • Zarządzanie dystrybucją danych:
  tworzy podzestawy danych do badań w terenie, scala wyniki z innej bazy danych
 • Rozbudowane funkcje porządkowania protokołów z wyników badań:
  sortowanie według pół standardowych, sortowanie według definiowanych pól, łatwe ręczne porządkowanie stron
 • Import wyników z innych źródeł:
  Weidmann-ACTI, Doble, Oncor, TJH2b, Megger AVTS, Enoserv RTS i inne.
 • Sterowanie przyrządami i przechwytywanie wyników:
  Megger PULSAR, MPRT, DLRO200, DELTA 2000, DELTA 3000, trójfazowe TTR, 5 i 10kV mierniki izolacji Meggera, Doble F2000, tester przekaźników ochronnych SMC, Phenix, ETI-20, Fluke ScopeMeter i inne

Opcjonalne rozszerzenia

PowerDB Web Server

PowerDB Web Server pozwala na dostarczanie dokumentacji pracy do klientów poprzez własny Microsoft Web Server. Ekran wejścia dla PowerDB Web Server może również być używany do dostarczania informacji promującej usługi firmy. Web server może również przekazywać łącze web do aktualnego formularza do systemu CMMS. Pozwala to dowolnej osobie oglądającej prace w systemie CMMS na kliknięcie na łączu w celu transparentnego oglądania ich aktualnych arkuszy z wynikami.

Dowolny użytkownik może zalogować się na Web Server PowerDB przez podanie nazwy użytkownika i hasła. Mogą oni następnie obejrzeć każdą ze swoich usług, podczas gdy usługi dla innych klientów będą niedostępne. Informacja o usłudze jest prezentowana w formie drzewa hierarchicznego w podobny sposób, jak jest prezentowana w PowerDB. Protokoły ostatniego oraz wcześniejszych badań dla dowolnego aparatu mogą być oglądane indywidualnie. PowerDB Web Server pozwala również na dostarczanie innych elektronicznych dokumentów, które podporządkowane są danej usłudze, jakim jest pakiet dokumentacji.

Uaktualnienie Microsoft SQL Server

Opcja uaktualnienia SQL Server funkcjonuje identycznie do wersji Access, ale wspiera większe bazy danych i zapewnia istotne zwiększenie osiągów. PowerDB może bez problemu współdziałać z bazami danych Access oraz bazami danych SQL.

Integracja z CMMS

Za niewielką opłatą, programista PowerDB może pomóc w integrowaniu wymiany danych pomiędzy PowerDB i systemem CMMS (lub innym systemem). Obsługa ta zawiera do jednego tygodnia integracji na miejscu.

Minimalne wymagania systemu PC

 • Procesor
  minimum 300MHz klasy Pentium, zalecany 1GHz lub lepszy
 • System operacyjny
  Windows 2000 lub XP
 • Pamięć systemu
  minimum 64MB RAM, zalecane 512+ MB RAM
 • Inne napędy
  Napęd CD ROM
 • Monitor
  kolorowy o rozdzielczości 800 x 600
 • Języki
  angielski

Informacje dla zamawiających

Nazwa  nr kat.
Program Power DB licencja na 1 stanowisko  DB1001 
Program Power DB licencja na 1 stanowisko, klucz USB  DB1001S

 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Recenzje klientów

Nie ma jeszcze żadnych recenzji.

Bądź pierwszy, który napisze recenzję na temat „PowerDB Program do tworzenia i zarządzania protokołami z badań Megger”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szukaj produktów

Powrót do góry
Produkt został dodany do koszyka