Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635
Wszystkie ceny podlegają negocjacji
Napisz do nas: [email protected]
Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635

PFL22M1500 Lokalizator uszkodzeń kabli (generator udarów 8kV/16kV, wbudowany reflektometr MTDR100), Megger

KOD PRODUKTU: MEGG/PFL22M1500

140846,07brutto

114509,00 netto
Kup teraz
Producent: Megger

Inne lokalizatory:  document-1-mobilne-zestawy-do-lokalizacji-uszkodzen-kabli.pdf

document-2.pdf

Karta katalogowa:  document-3-megger-pfl22m1500.pdf

Kompaktowe lokalizatory uszkodzeń kabli PFL są rozsądnym kompromisem cenowym wypełniającym lukę między stosunkowo tanimi niskonapięciowymi metodami lokalizacji (reflektometry, trasery), a bardzo kosztownymi systemami zabudowanymi na stałe w samochodach pomiarowych. Firma Megger opracowała kolejny model kompaktowego lokalizatora uszkodzeń kabli PFL22M1500 w odpowiedzi na zapotrzebowanie przemysłu na kompaktowy system przystosowany do pracy w ciężkich warunkach terenowych, ale oferujący najnowsze technologie lokalizacji uszkodzeń. PFL22M1500 zapewnienia szybką, efektywną, dokładną i bezpieczną lokalizację uszkodzeń, redukując czas przestoju sytemu kablowego. Przyrząd jest umieszczony w solidnej i mobilnej obudowie. Klasa szczelności obudowy IP64 umożliwia użycie nawet w najbardziej nieprzyjaznych warunkach środowiskowych.

PFL22M1500 umożliwia: diagnostykę kabli i uszkodzeń, wstępną lokalizację miejsc uszkodzeń, kondycjonowanie uszkodzenia oraz punktową lokalizację miejsca uszkodzenia przy użyciu metod akustycznych. Ergonomiczna konstrukcja panelu sterowania zdecydowania skraca czas wymagany do nauki obsługi. Zastosowano ręczne elementy sterowania wyboru trybu i metody pomiarowej. Obserwowany w ostatnich latach trend do łączenia wszystkich elementów sterowania poprzez TDR często powodował zakłopotanie obsługi i utrudniał używanie przyrządu. Wysoka częstotliwość powtarzania udarów o energii 1500J ułatwia szybkie punktowe lokalizowanie miejsca uszkodzenia, szczególnie w warunkach dużego hałasu otaczającego środowiska. Nowa, specjalna konstrukcja filtra odbicia łuku. Całkiem nowy filtr charakteryzuje się mniejszymi stratami oraz pozwala na przyłożenie większego napięcia do badanego kabla. W przypadku trudnych do odnalezienia uszkodzeń lub kabli o dużych stratach, to dodatkowe napięcie pozwoli na łatwiejsze zlokalizowanie uszkodzenia.
W modelu PFL22M1500 po raz pierwszy zastosowano nowy reflektometr MTDR100.

Funkcje:

 • Kompaktowy, mobilny system do lokalizacji uszkodzeń kabli
 • Próba wytrzymałości izolacji napięciem do 20kV dc
 • Próba wytrzymałości/dopalanie do 20kV, 115mA
 • Energia impulsu wyjściowego 1500J przy 8kV oraz przy 16kV
 • Metoda odbicia od łuku (ARM)
 • Metoda odbicia od łuku „Plus” (ARM Plus)
 • Metoda różnicowa odbicia od łuku (DART)
 • Metoda impulsu prądowego ICE (odbicie impulsu udaru)
 • Zintegrowany duży kolorowy ekran TDR
 • Opcjonalnie wbudowana przetwornica do zasilania z akumulatora

Zalety:

 • Nowoczesny reflektometr MTDR100 wbudowany w pokrywę:
  • Pojedynczy manipulator (jog-dial)
  • Duży, czytelny kolorowy wyświetlacz (XGA)
  • Automatyczna zmiana zakresów
  • Biblioteka kabli
  • Pamięć przebiegów
 • Wiele technik lokalizacji uszkodzeń
  • Lokalizacja wstępna
  • Echo impulsu
  • Odbicie od łuku
  • Odbicie od łuku Plus
  • Różnicowe odbicie od łuku
  • Impuls prądowy
 • Lokalizacja punktowa Udar z generatora udaru
 • Moduł wysokiego napięcia
  • 2-zakresowy
  • Blokady bezpieczeństwa
  • Kontrolka załączenia WN

Badanie wytrzymałości napięciem DC
Używane do identyfikacji i potwierdzenia istnienia stanu uszkodzenia kabla przy wykorzystaniu napięcia do 20kV dc. Wartość napięcia jest płynnie regulowana za pomocą pokrętła obrotowego. Analogowe mierniki wskazują aktualną wartość napięcia na badanym obiekcie oraz wartość prądu upływu. Analogowy pomiar jest preferowany, ponieważ moment przebicia jest łatwo identyfikowany. Analogowe pomiary pomagają w identyfikowaniu typu uszkodzenia, co jest zasadnicze podczas decydowania, którą metodę lokalizacji należy zastosować  Nawet po wyłączeniu zasilania przyrządu miernik napięcia pokazuje wartość napięcia pozostałego na obiekcie.

Reflektometr MTDR100 Widok przebiegu na MTDR100
Widok reflektometru MTDR100 wbudowanego w pokrywę Przykładowy przebieg

Wstępna lokalizacja uszkodzenia
Po potwierdzeniu istnienia uszkodzenia, musimy dokonać wstępnej lokalizacja miejsca (pozycji) uszkodzenia. Wbudowany MTDR100 pozwala na wyznaczenie miejsca uszkodzenia przy użyciu następujących metod:

 • Odbicie impulsów niskonapięciowych reflektometru (TDR).
  W trybie reflektometru (TDR) na ekranie prezentowane są odbicia niskonapięciowych impulsów wysyłanych przez reflektometr. Odbicia występują w miejscu uszkodzenia kabla. Znając szybkość propagacji impulsów w kablu oraz czas od wysłania impulsów do powrotu odbić MTDR100 automatycznie określa odległość do uszkodzenia.
  Przebieg aktualny może być wyświetlany na kolorowym wyświetlaczu, jednocześnie z przebiegiem zapisanym wcześniej, pozwalając na porównanie i określenie różnic w przebiegach.
  MTDR100 charakteryzuje się automatyczną zmianą zakresów, automatycznym wyznaczeniem odległości do uszkodzenia oraz funkcją pomocy operatora, która prowadzi operatora poprzez proces lokalizacji uszkodzenia.
 • Odbicie impulsów niskonapięciowych od łuku (A.R.M.)
  W sytuacjach, gdzie charakter uszkodzenia nie pozwala na zastosowanie metody reflektometru można zastosować metodę odbicia od łuku (Arc Reflection Method). W metodzie tej najpierw jest wysyłany z generatora PFL/CFL impuls o dużej energii, który powoduje zapalenie łuku w miejscu uszkodzenia. Dopiero wtedy wysyłane są przez reflektometr niskonapięciowe impulsy. Impulsy te obijają się od palącego się łuku. Dalsza analiza jest identyczna jak w metodzie TDR.
 • Odbicie impulsów niskonapięciowych od łuku Plus (A.R.M. Plus)
  Dostarcza operatorowi dodatkową zaletę umożliwiając widok i analizę do 1024 przebiegów (zależnie od zakresu) uzyskanych podczas okresu trwania łuku. Opatentowana metoda ARM Plus jest spotykana wyłącznie w systemach firmy Megger.
 • Różnicowe odbicie impulsów niskonapięciowych od łuku (DART)
  W trybie różnicowego odbicia impulsów od łuku niechciane i mylące odbicia są usuwane pozostawiając czysty przebieg tylko z miejscem uszkodzenia, punkt jest wyświetlany jako impuls dodatni. Metoda ta jest szczególnie przydatna przy lokalizowaniu uszkodzeń o wysokiej rezystancji w złożonych systemach kablowych. Opatentowana metoda DART jest spotykana wyłącznie w systemach firmy Megger.
 • Odbicie impulsu prądowego/prąd udarowy (Surge IC).
  W sytuacjach, gdzie rezystancja łuku przekracza 200Ω zastosowanie metody odbicia od łuku staje się nieefektywne. W takich przypadkach można zastosować metodę impulsu prądowego. Tak, jak w poprzednich metodach PFL generuje impuls o dużej energii powodujący zapalenie się łuku w miejscu uszkodzenia, natomiast obserwowane są stany nieustalone (gasnące oscylacje) przebiegu prądu. W obwód włączany jest sprzęg pełniący rolę bocznika. Sygnał z bocznika jest rejestrowany przez MTDR. Podobnie, jak w poprzednich metodach MTDR pozwala na obliczenie odległości do uszkodzenia.
Widok zacisków do podłączenia zewnętrznej baterii akumulatorów Widok zacisku do podłączenia uziemienia
Widok zacisków do podłączenia
zewnętrznej baterii akumulatorów
dla wersji z wbudowaną przetwornicą 12VDC na 230VAC
Widok zacisku do podłączenia uziemienia

Kondycjonowanie uszkodzenia
Kondycjonowanie uszkodzenia jest używane do stabilizacji niestabilnych miejsc przebicia lub uszkodzeń o dużej rezystancji uszkodzenia. Po dopaleniu możliwe jest zastosowanie wstępnej lokalizacji standardową metodą reflektometryczną.  PFL22M1500 łączy oba tryby dopalania i odbicia od łuku.
Dopalanie (Cable Burn Down)
W przypadku napotkania uszkodzenia, które nie pozwala na utworzenie stabilnego łuku stosuje się kondycjonowanie miejsca uszkodzenia. Kondycjonowanie uszkodzenia ma na celu obniżenie rezystancji miejsca uszkodzenia. W tym celu wykorzystuje się tryb dopalania systemu PFL. W trybie tym doprowadza się napięcie powodujące przebicie i zapalenie się łuku i następnie podtrzymuje się przepływ stałego prądu, który wydzielając duże ilości energii cieplnej, powoduje utworzenie ścieżek węglowych oraz metalu na ściankach uszkodzenia.

Punktowe lokalizowanie miejsca uszkodzenia w terenie
Impuls prądowy w trybie ciągłym (Surge IC)
Dokładne akustyczne punktowe lokalizowanie miejsca uszkodzenia w terenie jest uzyskiwane za pomocą silnego generatora udarów 8/16kV 1500J. W miejscu przebicia generowany jest silny, powtarzalny udar akustyczny oraz impuls elektromagnetyczny. Szybsze i dokładniejsze lokalizowanie może być uzyskane przez zastosowanie detektora udarów akustycznych i elektromagnetycznych Meggera typu MPP2000, który pokazuje kierunek i odległość do uszkodzenia.

Dane techniczne:

 • Pomiary
  • Wyjście:
   • 0 – 20kV (ujemny w stosunku do ziemi)
   • 0 – 10kV, 115mA ciągły
   • 0 – 20kV, 58mA ciągły
  • Rozdzielczość 5mA
  • Pomiary Miernik analogowy napięcia i prądu
 • Wstępna lokalizacja niskonapięciowa MTDR100
  • Zakres: 50m – 55km
  • Szerokość impulsu: 50, 100, 200, 500ns, 1, 2, 5, 10µs i auto
  • Amplituda impulsu: 25V na 50Ω
  • Szybkość próbkowania: 100MHz
  • Dokładność podstawy czasu: 200ppm
  • Rozdzielczość (Vp=55%): 0,82m
  • Wyświetlacz: 26,4mm, pełne XGA, 1024 x 768, kolorowy wyświetlacz
  • Kursory: podwójne, sterowane niezależnie
  • Wzmocnienie: zakres 60dB z krokiem 5dB
  • Wejście: impedancja 50Ω
  • Wejścia: 1 x TDR/ARC, 1x impuls prądowy
  • Porty: 1 x drukarka/pamięć USB
  • Oprogramowanie: CASI (program do analizy kabli)
 • Wstępna lokalizacja wysokonapięciowa
  • Odbicie od łuku (ARM): 0-8 i 0-16kV, 1500J
  • Odbicie od łuku Plus (ARM Plus): 0-8 i 0-16kV, 1500J 1024 – 16 przebiegów zależnie od zakresu
  • Różnicowe odbicie od łuku (ARM): 0-8 i 0-16kV, 1500J
  • Impuls prądowy: 0-8kV i 0-16kV, 1500J
 • Kondycjonowanie uszkodzenia
  • Dopalanie:
   • 0-20kV, 58mA
   • 0-10kV, 115mA
 • Punktowa lokalizacja miejsca uszkodzenia
  • Udar: 0 – 8kV i 0 – 16kV przy 1500J
  • Sekwencja impulsu:
   • regulowane 5 – 30 sekund
   • pojedynczy udar
 • Kable
  • WN: odłączany 15m, elastyczny, jednofazowy, ekranowany, z chwytakami WN
  • Zasilanie: kabel zasilający
  • Uziemiający: 15m, 8mm², elastyczny zakończony uchwytem typu klema
 • Bezpieczeństwo
  • Dobrze widoczna belka statusu
  • Przycisk bezpieczeństwa STOP
  • Obwód wewnętrznej blokady
  • Obwód sygnalizatora zewnętrznego
 • Zasilanie
  • Uniwersalne dwuzakresowe: 108 – 132V ac i 208 – 265V ac, 47 – 63Hz
  • Przetwornica: 11,5 – 14V dc (opcjonalna)
 • Warunki środowiskowe
  • Temperatura pracy: -20°C do +50°C
  • Temperatura magazynowania: -20°C do +55°C
  • Wysokość: 1600m
  • Wilgotność: 5 do 95% RH bez kondensacji
 • Szczelność obudowy IP64 (przy zamkniętej pokrywie)
 • Waga 131kg
 • Wymiary 965mm x 536mm x 503mm


Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Recenzje klientów

Nie ma jeszcze żadnych recenzji.

Bądź pierwszy, który napisze recenzję na temat „PFL22M1500 Lokalizator uszkodzeń kabli (generator udarów 8kV/16kV, wbudowany reflektometr MTDR100), Megger”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szukaj produktów

Powrót do góry
Produkt został dodany do koszyka