Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635
Wszystkie ceny podlegają negocjacji
Napisz do nas: [email protected]
Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635

PAT806 Miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego i urządzeń spawalniczych, Sonel

KOD PRODUKTU: SONE/PAT806

6863,40brutto

5580,00 netto
Kup teraz
Producent: Sonel

PAT800, PAT805, PAT806, PAT85 i PAT86 zostały wycofane z produkcji i zastąpione nowszymi modelami tj.

 • PAT10 Miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, Sonel
 • PAT2 Miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, Sonel
 • PAT2E Miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, Sonel
 • PAT96 Miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, Sonel

Karta katalogowa:  document-1-pat806.pdf

Cyfrowy miernik PAT-806 przeznaczony jest do pomiarów parametrów przenośnych urządzeń elektrycznych (elektronarzędzia, sprzęt AGD itp.) decydujących o ich bezpieczeństwie: rezystancji przewodów ochronnych, rezystancji izolacji, ciągłości połączeń, prądów upływu, mocy.

W szczególności miernik jest dedykowany do pomiaru urządzeń spawalniczych.

Przyrząd przeznaczony jest do badań sprzętu wykonywanego zgodnie z normami:

 • PN-EN 60974-4: Sprzęt do spawania łukowego – Część 4: Kontrola okresowa i badanie.
 • PN-EN 60745-1: Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne.
 • PN-EN 61029: Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym. Wymagania ogólne.
 • PN-EN 60335-1: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne.
 • PN-EN 60950: Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej.
 • VDE 0404-1: Prüf- und Messeinrichtungen zum Prüfen der elektrischen Sicherheit von elektrischen Geräten. Teil 1: Allgemeine Anforderungen.
 • VDE 0404-2: Prüf- und Messeinrichtungen zum Prüfen der elektrischen Sicherheit von elektrischen Geräten. Teil 2: Prüfeinrichtungen für Prüfungen nach Instandsetzung, Änderung oder für Wiederholungsprüfungen.
 • VDE 0701-0702 Prüfung nach Instandsetzung, Änderung elektrischer Geräte. Wiederholungsprüfung elektrischer Geräte. Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherhei.

Podstawowe funkcje przyrządu:

 • pomiar parametrów urządzeń do spawania łukowego wg PN-EN 60974-4:
  • pomiar znamionowego napięcia urządzeń spawalniczych w stanie bez obciążenia
  • pomiar prądu upływu obwodu spawania IL
  • pomiar pierwotnego prądu upływu,
 • pomiar rezystancji przewodu ochronnego prądem: 200 mA, 10 A, 25 A (I klasa ochronności),
 • automatyczny trzypunktowy pomiar rezystancji izolacji – trzy napięcia pomiarowe: 100 V, 250 V i 500 V,
 • pomiar zastępczego prądu upływu,
 • pomiar prądu upływu PE,
 • pomiar różnicowego prądu upływu,
 • pomiar dotykowego prądu upływu,
 • pomiar mocy,
 • pomiar poboru prądu,
 • test przewodu IEC,
 • sprawdzenie bezpiecznika,
 • sprawdzenie rezystancji obwodu L-N,
 • pomiar napięcia i częstotliwości sieci.

Dodatkowo:

 • automatyczny wybór zakresu pomiarowego,
 • 990 komórek pamięci wyników pomiaru z możliwością ich przesłania do komputera PC, przez łącze USB lub wydrukowania,
 • profesjonalne oprogramowanie do obróbki danych i tworzenia raportów,
 • współpraca z czytnikiem kodu kreskowego i drukarką,
 • współpraca z pamięcią przenośną pendrive,
 • duży, czytelny wyświetlacz z możliwością podświetlenia,
 • ergonomiczna obsługa.
Pomiar rezystancji przewodu uziemienia I=200mA (I klasa ochronności)
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…0,99Ω 0,01Ω ±(4% w.m. + 2 cyfr)
1,00…19,99Ω ±(4% w.m. + 3 cyfr)

• napięcie na nieobciążonym wyjsciu 4…12 V AC,
• prąd pomiarowy: ≥200mA dla R= 0,2…1,99Ω
• ustawialny limit górny w zakresie: 10mΩ …1,99Ω z rozdzielczością 0,01Ω
• regulowany czas pomiaru 1…60s z rozdzielczością 1si pozycją CONT (pomiar ciągły)

Pomiar rezystancji przewodu uziemienia I=10A (tylko I klasa ochronności)

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0…999mΩ 1mΩ ±(3% w.m. + 4 cyfry)
±(3% w.m. + 40 cyfry)*
1,00…1,99Ω 0,01Ω

*dla pomiaru dwuprzewodowego
• napięcie na nieobciążonym wyjściu
• metoda techniczna pomiaru zapewniająca wysoką dokładność otrzymanych wyników
• prąd pomiarowy: ≥10A dla R≤0,5Ω
• ustawialny limit górny w zakresie: 10mΩ …1,99Ω z rozdzielczością 0,01Ω
• regulowany czas pomiaru 1…60s z rozdzielczością 1s

Pomiar rezystancji przewodu uziemienia I=25A (I klasa ochronności)

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0…999mΩ 1mΩ ±(3% w.m. + 4 cyfry)

±(3% w.m. + 40 cyfry)*

1,00…1,99Ω 0,01Ω

*dla pomiaru dwuprzewodowego
• napięcie na nieobciążonym wyjściu
• metoda techniczna pomiaru zapewniająca wysoką dokładność otrzymanych wyników
prąd pomiarowy: ≥25A dla R≤0,2Ω
• ustawialny limit górny w zakresie: 10mΩ …1,99Ω z rozdzielczością 0,01Ω
• regulowany czas pomiaru 1…60s z rozdzielczością 1s

Pomiar rezystancji obwodu L-N

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0…999mΩ 1mΩ ±(5% w.m. + 5 cyfry)
1,00…4,99Ω 0,01Ω

• napięcie pomiaru: 4…8V AC
• prąd zwarcia: max. 5mA

Pomiar rezystancji izlolacji
Zakres pomiarowy wg IEC 61557-2 dla:
UN=100V: 100kΩ…99,9MΩ (tylko PAT-805)
UN=250V: 250kΩ…199,9MΩ (tylko PAT-805)
UN=500V: 500kΩ…599,9MΩ

UN Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
100V 0…1999kΩ 1kΩ ±(5% w.m. + 8 cyfry)
2,0…19,99MΩ 0,01MΩ
20,0…99,9MΩ 0,1MΩ
250V 0…1999kΩ 1kΩ
2,00…19,99MΩ 0,01MΩ
20,0…199,9MΩ 0,1MΩ
500V 0…1999kΩ 1kΩ
2…19,99MΩ 0,01MΩ
20,0…599,9MΩ 0,1MΩ

• ustawialny limit pomiaru w zakresie: 0,01…9,9MΩ z rozdzielczością 0,1MΩ
• regulowany czas pomiaru: pomiar ciągły (Cont) lub od 4s do 3min z rozdzielczością 1s
• samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru
• zabezpieczenie przed pomiarem obiektów pod napięciem
• prąd wyjściowy max. 1,4mA

Pomiar prądu upływu PE oraz różnicowego prądu upływu:

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…3,99mA 0,01mA ±(5% w.m. + 2 cyfry)
4,0…19,9mA 0,1mA

• ustawialny limit pomiaru w zakresie: 0,01…9,9mA z rozdzielczością 0,01mA/0,1mA
• regulowany czas pomiaru: pomiar ciągły (Cont) lub 1…60s z rozdzielczością 1s
• w połowie czasu pomiaru miernik automatycznie zamienia biegunowość na pomiarowym
gnieździe sieciowym i wyświetla wartość większą
• pasmo pomiaru prądu 40 Hz…100 kHz (dla prądu upływu PE) lub 20 Hz…100 kHz (dla prądu różnicowego)

Pomiar zastępczego prądu upływu:

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…3,99 mA 0,01 mA ±(5% w.m. + 2 cyfry)
4,0…19,9 mA 0,1mA

• ustawialny limit pomiaru w zakresie: 0,01…9,9 mA z rozdzielczością 0,01 mA/0,1 mA
• regulowany czas pomiaru: pomiar ciągły (Cont) lub 4…60 s z rozdzielczością 1 s
• napięcie rozwarcia: 25…50 V

Pomiar dotykowego prądu upływu:

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…4,999 mA 0,001 mA ±(5% w.m. + 3 cyfry)

• ustawialny limit pomiaru w zakresie: 0,01…1,99mA z rozdzielczością 0,01mA
• regulowany czas pomiaru: pomiar ciągły (Cont) lub 4…60 s z rozdzielczością 1 s

Pomiar znamionowego napięcia urządzeń spawalniczych w stanie bez bciażenia:
Pomiar napięcia UR (r.m.s.):

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
5,0…170,0 V 0,01 V ±(2,5% w.m. + 5 cyfry)

• ustawialny limit górny w zakresie: 5,0…170,0 V rozdzielczość 1 V

Pomiar napięcia UP (peak):

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
5,0…240,0 V 0,1 V ±(2,5% w.m. + 5 cyfry)

• ustawialny limit górny w zakresie: 5,0…240,0 V rozdzielczość 1 V

Pomiar prądu upływu obwodu spawania IL:

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…14,99 mA 0,01 mA ±(5% w.m. + 2 cyfry)

• pasmo pomiaru prądu wynika z zastosowanego układu pomiarowego zgodnego z PN-EN 60974-4
• ustawialny limit górny w zakresie: 0,10 mA…14,90 mA rozdzielczość 0,1 mA
• ustawialny czas pomiaru w zakresie: 3 s…60 s z rozdzielczością 1 s
• użyto układ wg normy PN-EN 60974-4

Pomiar mocy S:

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0…999VA 1VA ±(5% w.m. + 3 cyfry)
1…3,99kVA 0,01kVA

• regulowany czas pomiaru: pomiar ciągły (Cont) lub 1…60s z rozdzielczością 1s

Pomiar poboru prądu:

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…15,99A 0,01A ±(2% w.m. + 3 cyfry)

• regulowany czas pomiaru: pomiar ciągły (Cont) lub 1…60s z rozdzielczością 1s

Pomiar napięcia oraz na gniezdzie pomiarowym:

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
187,0…265,0V 0,01V ±(2% w.m. + 2 cyfry)

Pomiar częstotliwości sieci:

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
45,0 Hz…55,0 Hz 0,1 Hz ±(2% w.m. + 2 cyfry)

Pomiar napięcia PE sieci:

es wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy*
0,0…59,9 V 0,1 V ±(2% w.m. + 2 cyfry)

• pomiar napięcia sieciowego pomiędzy PE i N zasilania miernika
* – dla U < 5 V niepewność nie jest specyfikowan

Sprawdzenie bezpiecznika:
• napięcie pomiaru: 4…8 V AC
• prąd próby: max. 5 mA

Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”.

Wyrób spełnia wymagania EMC wg norm PN-EN 61326-1:2009 i PN-EN 61326-2-2:2006

Bezpieczeństwo elektryczne:

 • rodzaj izolacji: zgodnie z PN-EN 61010-1 i IEC 61557
 • kategoria pomiarowa: II 300 V wg PN-EN 61010-1
 • stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP40

Pozostałe dane techniczne:

 • zasilanie miernika:187…265 V, 50 Hz
 • prąd obciążenia: max. 16 A (230 V)
 • pamięć wyników pomiarów: 990 komórek
 • transmisja danych do komputera PC: łącze USB
 • temperatura pracy: 0…+40°C
 • temperatura przechowywania:-20…+70°C
 • wilgotność: 20…80%
 • wymiary:330 x 235 x 120 mm
 • masa miernika: ok. 4,75 kg

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Recenzje klientów

Nie ma jeszcze żadnych recenzji.

Bądź pierwszy, który napisze recenzję na temat „PAT806 Miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego i urządzeń spawalniczych, Sonel”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szukaj produktów

Powrót do góry
Produkt został dodany do koszyka