Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635
Wszystkie ceny podlegają negocjacji
Napisz do nas: [email protected]
Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635

mTDR010 Miernik długości kabla, Nanotronix

KOD PRODUKTU: NANO/mTDR010

1586,70brutto

1290,00 netto
Kup teraz
Producent: Nanotronix

Miernik został wycofany z produkcji, jako zamienniki, proponujemy:

 • FINEST901TDR Miernik długości kabla za 875,00 netto + 23% VAT
 • CENTER361 Miernik rezystancji izolacji z pomiarem długości kabla za 1500,00 netto + 23% VAT
 • TDR500/3 Reflektometr, lokalizator uszkodzeń kabli, Megger za 2624,00 netto + 23% VAT
 • ST612 Reflektometr, automatyczny lokalizator uszkodzeń kabli do 8km za 3127,00 netto + 23% VAT
 • TDR1000/3 Reflektometr, lokalizator uszkodzeń kabli, Megger za 4199,00 netto + 23% VAT


mTDR010 jest przeznaczony do
automatycznego pomiaru długości kabli w energetyce, telefonii, telewizji kablowej oraz kabli LAN i odległości kabla do zwarcia lub rozwarcia, 

Tester mTDR-010 sprawdza kable używane w energetyce, telefonii, telewizji kablowej, instalacjach okablowania strukturalnego LAN itd. Mogą to być kable telefoniczne (wykonane w postaci skrętki), koncentryczne, ekranowane i nieekranowane. Testowany kabel może być nawinięty na szpuli, ułożony pod ziemią, na lub pod tynkiem. Warunkiem poprawnego wykonania pomiaru jest jednak obecność w kablu przynajmniej dwóch żył metalicznych. Rolę jednej z tych żył może spełniać osłona ekranująca kabla. Tester mTDR-010 ma wbudowane układy elektroniczne, które automatycznie dopasowują impedancję wyjściową przyrządu do impedancji charakterystycznej dołączonego do niego kabla (25, 50, 75, 100, 125 i 500 ), sterują zakresem pomiaru, ustawiają czułość pomiaru i zerują. Testowany kabel łączy się z przyrządem za pośrednictwem złącza typu BNC. Gdy kabel ma inne zakończenie, to do połączenia można użyć przejściówki w postaci krótkiego odcinka kabla długości 20 cm, zakończonego z jednej strony wtykiem BNC, a drugiej dwoma chwytakami krokodylowymi. Przed dołączeniem przyrządu do testowanego kabla, trzeba odłączyć od tego kabla zewnętrzne napięcia i dołączone do niego urządzenia. W przeciwnym razie przyrząd może ulec uszkodzeniu. Należy jednak zaznaczyć, że jest on zabezpieczony przed typowymi napięciami występującymi w liniach telefonicznych. 

Pomiar długości kabla

Podstawową funkcją testera mTDR-010 jest pomiar długości kabla z wykorzystaniem do tego techniki refl ektometrycznej (TDR) i mikroprocesorowej. Generator refl ektometru wysyła w badany kabel sygnał elektryczny, poczym mierzy czas tprop, który potrzebuje ten sygnał do przebycia drogi od początku do końca kabla, odbicia się od końca kabla i powrotu do odbiornika testera. Tester biorąc pod uwagę zmierzony czas przejścia sygnału tprop i prędkość propagacji sygnału w danym kablu oblicza w metrach długość kabla l ze wzoru: l = tprop(3*108*VOP) w którym prędkość propagacji jest iloczynem prędkości światła równej 3·108 (w m/s) i współczynnika propagacji VOP (w procentach). Współczynnik VOP zależy od typu i impedancji charakterystycznej kabla oraz własności izolacji użytej do jego budowy. Użytkownik testera wprowadza przed pomiarem wartość współczynnika propagacji VOP testowanego kabla. Zakres ustawiania wynosi od 1 do 99%. 

Wykrywanie uszkodzeń kabla

Gdy żyły badanego kabla są zwarte lub przerwane, to sygnał wysyłany przez refl ektometr nie odbija się od jego końca, lecz w miejscu zwarcia lub przerwy, a wynik pomiaru długości jest wtedy równy odległości od początku kabla do miejsca uszkodzenia. W ten sposób można łatwo lokalizować miejsce uszkodzenia testowanego kabla.  

Uzyskiwanie wartości współczynnika propagacji VOP

Wartość współczynnika VOP danego kabla można uzyskać różnymi sposobami, wyznaczając ją ze wzoru uwzględniającego względną przenikalność dielektryczną materiału izolacyjnego badanego kabla (jako wartość teoretyczną), korzystając z danych zamieszczonych w wewnętrznej bibliotece kabli testera mTDR-010 (jako wartość przybliżoną) lub testując odcinek badanego kabla o znanej długości (jako wartość rzeczywistą). Z tego ostatniego sposobu zaleca się korzystać, gdy znajomość dokładnej wartości współczynnika VOP jest niezbędna lub, gdy testowanego kabla nie ma w bibliotece. Różnicę między rzeczywistą wartością współczynnika VOP, a uzyskaną teoretycznie lub z biblioteki przyrządu może powodować m.in. niedokładne wypełnianie przestrzeni w kablu przez dielektryk. Z kolei w przypadku skrętki telefonicznej występuje różna gęstość upakowania zwojów, co powoduje różnice w prędkości propagacji dla poszczególnych par, wynoszące np. w kablu typu CAT 5 do ±2%. Należy też pamiętać, że VOP fabrycznych partii kabla może mieć rozrzut dochodzący nawet do 20%. 

Wewnętrzna pamięć współczynników propagacji VOP

Aby ułatwić użytkownikowi testera wykonywanie pomiarów producent testera mTDR-010 wyposażył go wewnętrzną pamięć, w której zapisał na stałe bibliotekę współczynników VOP 39 typów kabli najczęściej używanych w technice. Użytkownik korzystając z danych zamieszczonych w bibliotece może uzyskać wynik pomiaru o dokładności wystarczającej do większości zastosowań. 

Konfigurowanie przyrządu przed pomiarem

Użytkownik konfigurując wstępnie przyrząd posługuje się menu ekranowym. Procedura konfigurowania polega przede wszystkim na wprowadzeniu wartości współczynnika VOP testowanego kabla. Najprostszym sposobem jest wybór współczynnika z biblioteki. Drugim, umożliwiającym uzyskanie największej dokładności jest pomiar przez tester czasu propagacji na próbce testowanego kabla o ściśle określonej długości, lecz nie większej niż 10 m. Po wykonaniu próbki testowanego kabla, wprowadza się jej długość, a przyrząd już sam oblicza współczynnik VOP. Zapisując otrzymaną wartość VOP w tzw. pamięci użytkownika można wykorzystywać ją do kolejnych pomiarów długości tego kabla. Pojemność pamięci użytkownika wynosi 20 wartości długości, przy czym dane w niej przechowywane nie ulegają skasowaniu w wyniku wyłączenia zasilania przyrządu lub wyjęcia z niego baterii. 

Wyświetlanie

Operator konfigurując przyrząd i odczytując wyniki pomiarów posługuje się informacjami wyświetlanymi na czterosekcyjnym ekranie ciekłokrystalicznym oraz czterema przyciskami funkcyjnymi o zmiennym przyporządkowaniu. Wykonywanie pomiarów przy niewystarczającym oświetleniu zewnętrznym ułatwia podświetlenie ekranu, które włącza się automatycznie po 1 minucie braku aktywności operatora 

Zakres i dokładność pomiaru

Tester mTDR-010 mierzy długość kabla w zakresie do 3000 m (przy wartości współczynnika VOP równej 66%), automatycznie sterując zakresem pomiaru. Rozdzielczość wskazania wynosi 0,5 m, a dokładność pomiaru zależy od długości testowanego kabla. Gdy kabel ma długość mniejszą od 100 m, to dokładność pomiaru jest równa ±(2% wartości wskazywanej + 0,5 m); gdy zaś na długość większą od 100 m, to – ±2% wartości wskazywanej. Przyrząd pracuje poprawnie w zakresie temperatur otoczenia od 0 do +60°C. 

Zasilanie

Tester mTDR-010 jest zasilany napięciem 6 V z czterech baterii alkalicznych typu LR6 wystarczających na wykonanie ok. 5000 pomiarów. Czas pracy baterii wydłuża funkcja automatycznego wyłączania zasilania wyłączająca przyrząd po upływie 30 minut bezczynności operatora. W razie potrzeby funkcję tę można wyłączyć.

Dane i Funkcje:

 • Automatyczne ustawianie impedancji wyjściowej, automatyczne sterowanie zakresem pomiaru, automatyczne zerowanie i automatyczne ustawianie czułości
 • Wymaga tylko wprowadzenia prędkości propagacji sygnału w kablu
 • Zakres pomiaru długości (przy współczynniku propagacji VOP 66%): 3000 m (maks.)
 • Zakres regulacji współczynnika propagacji od 1% do 99%
 • Dokładność pomiaru:
  • ±2% w.w. + 50 cm – odległość < 100 m
  • ±2% w.w. – odległość > 100 m
 • Impedancja wyjściowa wybierana automatycznie ze zbioru: 25, 50, 75, 100, 125, 150 Ω
 • Duży, wielofunkcyjny ekran ciekłokrystaliczny typu ICON o dużej rozdzielczości, z podświetleniem (włącza się na 1 minutę po uaktywnieniu)
 • Funkcja konfigurowania przyrządu przed pomiarem:
  • wykonywana na próbce kabla dlugości większej od 10 m;
  • przyrząd automatycznie oblicza wartość VOP dla kabla rzeczywistego
 • Wewnętrzna biblioteka z 39 standardowymi typami kabli
 • 20 komórek pamięci przeznaczonych na dane typów kabli zdefiniowanych przez użytkownika
 • Obsługa za pomocą menu ekranowego przyjaznego dla użytkownika
 • Typ złącza pomiarowego: BNC
 • Zasilanie: 6 V_ (cztery baterie alkaliczne LR6)
 • Czas pracy baterii: ok. 5000 pomiarów
 • Automatyczne wyłączenie zasilania (po 30 minutach od uaktywnienia) z możliwością wyłączenia
 • Zakres temperatur pracy: od 0 do +60°C
 • Wymiary: 235x100x44 [mm]
 • Masa: ok. 450 g
 • Zabezpieczenie przed przepięciami występującymi w instalacjach telefonicznych: zgodne z normą EN 60950:1999 Sekcja 2.3)
 • Bezpieczeństwo obsługi: IEC 61010-1:1995
 • Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC): EN 61326:1997 A1:1998

W komplecie: miernik, futerał, przejściówka z BNC na dwa chwytaki krokodylowe, instrukcja, gwarancja

 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Recenzje klientów

Nie ma jeszcze żadnych recenzji.

Bądź pierwszy, który napisze recenzję na temat „mTDR010 Miernik długości kabla, Nanotronix”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szukaj produktów

Powrót do góry
Produkt został dodany do koszyka