Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635
Wszystkie ceny podlegają negocjacji
Napisz do nas: [email protected]
Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635

MPI525 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej, Sonel

KOD PRODUKTU: SONE/MPI525

10158,57brutto

8259,00 netto
Kup teraz
Producent: Sonel

Karta katalogowa MPI-525:  document-1-mpi-525.pdf

Cyfrowy miernik wielofunkcyjny w ergonomicznej obudowie o wszechstronnych możliwościach, kierowany zarówno do instalatorów jak i zaawansowanych pomiarowców. Przyrząd umożliwia wykonanie wszystkich pomiarów przewidzianych normą PN-EN 61557 (impedancja pętli zwarciowej, parametry wyłączników RCD, rezystancja izolacji, rezystancja uziemienia, ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych), zarówno w instalacji, jak i np. rezystancji kabli (wymagane napięcie 2500V).

Miernik jest jedynym na rynku urządzeniem wielofunkcyjnym, umożliwiającym pomiary rezystancji izolacji napięciem 50, 100, 250, 500, 1000 lub 2500V. Dodatkowo, możliwy jest automatyczny pomiar rezystancji izolacji przewodów lub kabli 3-, 4- lub 5- żyłowych przy wykorzystaniu przystawki Auto-ISO 2500. Jako jeden z nielicznych umożliwia dokładny pomiar impedancji pętli zwarcia, w obwodach L-PE w sieciach z wyłącznikami RCD bez konieczności blokowania wyłącznika (pomiar prądem 15mA, rozdzielczość 0,01Ω).
Równie specyficzną funkcją jest możliwość pomiaru rzeczywistego czasu zadziałania oraz prądu zadziałania wyłącznika RCD przy jednorazowym zadziałaniu wyłącznika.

MPI-525 z powodzeniem zastępuje pojedyncze urządzenia stosowane do pomiarów przeciwporażeniowych, a dzięki dodatkowym funkcjom, niedostępnym w innych miernikach, pozwala na maksymalne uproszczenie wykonywania pomiarów. Obudowa wykonana w stopniu ochrony IP54, jest wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne, zaś ustawiana w kilku możliwych położeniach pokrywa , nie tylko zabezpiecza przed uszkodzeniem, ale pozwala także na wygodne przenoszenie i użytkowanie przyrządu w różnych pozycjach.

Dane i Funkcje:

 • Pomiary impedancji pętli zwarciowej:
  • pomiar impedancji prądem rzędu 23A (44A przy napięciu międzyfazowym) – rezystor zwarciowy Rzw=10Ω,
  • zakres napięć pomiarowych: 95…440V, częstotliwości 45…65Hz,
  • pomiar impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością do 0,01Ω, w instalacjach zabezpieczonych wyłącznikami RCD o IΔn≥30mA bez ich zadziałania,
  • automatyczne wyliczanie prądu zwarciowego; rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego,
  • pomiary przy użyciu wtyczki UNI-Schuko z przyciskiem wyzwalającym pomiar (również przy zamienionych przewodach L i N) lub przewodach o długości 1,2m, 5m, 10m, 20m, z ewentualnym wykorzystaniem adapterów gniazd 3-faz. (AGT).
 • Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A i B:
  • pomiar wyłączników zwykłych, krótkozwłocznych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych 10, 30, 100, 300, 500 i 1000mA,
  • funkcja automatycznego pomiaru pełnego zestawu parametrów wyłącznika (po jednorazowym naciśnięciu przycisku „START” miernik wykonuje cały zadany cykl pomiarów łącznie z możliwością pomiaru impedancji pętli zwarcia L-PE prądem 15mA),
  • kształt przebiegu wymuszanego prądu upływu wybierany przez użytkownika: sinusoidalny (start od zbocza narastającego lub opadającego), jednokierunkowy pulsujący (dodatni lub ujemny), jednokierunkowy pulsujący z podkładem prądu stałego (dodatni i ujemny), stały (dodatni i ujemny),
  • pomiar prądu wyzwalania IA prądem narastającym,
  • pomiar czasu zadziałania tA przy prądach ½IΔn, 1IΔn, 2IΔn i 5IΔn ,
  • pomiar napięcia dotykowego UB i rezystancji przewodu ochronnego RE bez wyzwalania wyłącznika,
  • wykrywanie zamiany przewodów L i N w gniazdku; nie wpływa na wykonywanie pomiarów,
  • możliwość pomiaru prądu zadziałania IA oraz rzeczywistego czasu zadziałania tAI przy jednym wyłączeniu RCD,
  • pomiary dla napięcia 95…270V.
 • Pomiary rezystancji izolacji:
  • napięcia pomiarowe: 50V, 100V, 250V, 500V i 1000V oraz 2500V
  • pomiar rezystancji izolacji do 10 GΩ,
  • ustawianie 3 interwałów czasowych T1, T2, T3 z przedziału 6…600s,
  • wyliczanie 2 wspołczynników absorpcji,
  • zabezpieczenie miernika przed obecnością napięcia na obiekcie i pojawieniem się napięcia w trakcie pomiaru,
  • samoczynne rozładowywanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru,
  • automatyczny pomiar wszystkich kombinacji rezystancji w przewodach 3-, 4- i 5-żyłowych i kabli energetycznych przy wykorzystaniu dodatkowego adaptera AutoISO-2500,
  • akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych przy pomiarze rezystancji izolacji.
 • Niskonapięciowy pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych:
  • pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ≥200 mA w dwóch kierunkach,
  • pomiar małym prądem z sygnalizacją akustyczną i świetlną (zielona dioda),
  • autokalibracja przewodów pomiarowych – możliwość stosowania przewodów dowolnej długości.
 • Pomiary rezystancji uziemienia:
  • pomiar metodą techniczną 3- przewodową z 2 elektrodami pomocniczymi,
  • wewnętrzne źródło napięcia o częstotliwości odpowiedniej dla sieci 50/60Hz.
 • Szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej.
 • Sprawdzanie kolejności faz.
 • Sygnalizacja wysokiego napiecia na złączach miernika (zółta dioda).
 • Pamięć 990 rekordów (57500 pojedynczych wyników), transmisja danych do komputera poprzez łącze USB lub radiowe.
 • Zegar czasu rzeczywistego (RTC) – czas pomiaru zapisywany do pamięci
 • Zasilanie z baterii lub akumulatora.
 • Przyrząd spełnia wymagania normy PN-EN 61557.
 • Bezpieczeństwo elektryczne:
  • rodzaj izolacji: podwójna, zgodnie z PN-EN 61010-1 i IEC 61557
  • kategoria pomiarowa:III 600V, IV 300V wg PN-EN 61010-1
  • stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP54
 • Pozostałe dane techniczne:
  • zasilanie miernika: baterie alkaliczne LR14 (4 szt.) lub akumulator Ni-M

Pomiar prądem 23/40A – zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,13…1999,9Ω (dla przewodu pomiarowego 1,2m):

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…19,99Ω 0,01Ω ±(5% w.m. + 3 cyfr)
20,0…199,9Ω 0,1Ω
200…1999Ω

Napięcie nominalne: 95…270V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 95…440V (dla ZL-L)
częstotliwość: 45…65Hz

Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE  w trybie  RCD        
Pomiar prądem 15mA, zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,50…1999,9Ω

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…19,99Ω 0,01Ω ±(6% w.m. + 10 cyfr)
20,0…199,9Ω 0,1Ω ±(6% w.m. + 5 cyfr)
200…1999Ω

Napięcie nominalne: 95…270V
Częstotliwość: 45…65Hz

Pomiar rezystancji uziemienia RE

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…9,99Ω 0,01Ω ±(2% w.m. + 4 cyfry)
10,0…99,9Ω 0,1Ω ±(2% w.m. + 3 cyfry)
100…999Ω
1,00…1,99kΩ 0,01kΩ

Pomiar rezystancji izolacji
Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557-2:
– dla UN = 50V: 50kΩ…250MΩ
– dla UN = 100V: 100kΩ…500MΩ
– dla UN = 250V: 250kΩ…1GΩ
– dla UN = 500V: 500kΩ…2GΩ
– dla UN = 1000V: 1MΩ…3GΩ
– dla UN = 2500V: 2,5MΩ…9,99GΩ

Zakres wyświetlania*) Rozdzielczość Błąd podstawowy
0…1999kΩ 1kΩ ±(3% w.m. + 8 cyfr)
2,00…19,99MΩ 0,01MΩ
20,0…199,9MΩ 0,1MΩ
200…999MΩ 1MΩ
1,00…3,00GΩ 0,01GΩ ±(4% w.m. + 6 cyfr)
 1,00…9,99GΩ  0,1GΩ

*)   nie większy niż zakres pomiarowy dla danego napięcia.
Wskazania kolejności faz
– Wskazanie kolejności faz: zgodna, niezgodna
– Zakres napięć sieci UL-L: 100…440V (45…65Hz)
– Wyświetlanie wartości napięć międzyfazowych

Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji
Pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ±200mA

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…19,99Ω 0,01Ω ±(2% w.m. + 3 cyfry)
20,0…199,9Ω 0,1Ω
200…400Ω 1

– Napięcie na otwartych zaciskach: 4…9V
– Prąd wyjściowy przy R
– Autokalibracja przewodów pomiarowych
– Pomiary dla obu polaryzacji prądu

Pomiary parametrów wyłączników RCD (roboczy zakres napięć 95…270V):
Test wyłączania RCD i pomiar czasu zadziałania tA (dla funkcji pomiarowej tA)

Typ RCD Krotność Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
Ogólnego
typu i
krótko-
zwłoczny
0,5*IΔn 0…300ms

1 ms

± (2% w.m. + 2 cyfry)

(dla RCD o IΔn=10mA
i pomiaru 0,5xIΔn
błąd:
±(2% w.m. + 3 cyfry)

1*IΔn
2*IΔn 0…150ms
5*IΔn 0…40ms
Selektywny 0,5*IΔn 0…500ms
1*IΔn
2*IΔn 0…200ms
5*IΔn 0…150ms

Dokładność zadawania prądu różnicowego: dla 0,5*IΔn:-8…0% dla 1*IΔn, 2*IΔn, 5*IΔn: 0…8%

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego sinusoidalnego (typ AC)

Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy
10mA 3,3…10,0mA 0,1mA 0,3xIΔ..1,0xIΔ ± 5%IΔn
30mA 9,0…30,0mA
100mA 33…100mA 1mA
300mA 90…300mA
500mA 150…500mA
1000mA 330…1000mA 1mA

Możliwe rozpoczęcie pomiaru od dodatniego lub ujemnego półokresu wymuszanego prądu upływu (AC)

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego jednokierunkowego
oraz jednokierunkowego z podkładem 6mA prądu stałego (typ A)

Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy
10mA 4…20,0mA 0,1mA 0,4xIΔn..2,0xIΔn ±10%IΔn
30mA 12,0…42,0mA 0,4xIΔn..1,4xIΔn
100mA 40,0…140mA 1mA
300mA 120…420mA
500mA 200…700mA

Możliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych półokresów wymuszanego prądu upływu

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego stałego (typ B)

Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy
10mA 4,0…20,0mA 0,1mA 0,4xIΔn..2,0xIΔn ±10%IΔn
30mA 12,0…60,0mA 1mA
100mA 40…200mA
300mA 120…600mA
500mA 200…1000mA

Możliwy pomiar dla dodatniego lub ujemnego wymuszanego prądu upływu
IΔn – wartość znamionowego prądu różnicowego Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”.

Przyrząd spełnia wymagania norm:

 • PN-EN 61010-1:2002(U) (wymagania ogólne dot. bezpieczeństwa)
 • PN-EN 61010-031:2002(U) (wymagania szczegółowe dot. bezpieczeństwa)
 • PN-EN 61326:2002(U) (kompatybilność elektromagnetyczna)
 • PN-EN 61557-10:2002 (wymagania dla przyrządów wielofunkcyjnych)
 • PN-IEC 60364-6-61 / PN-HD 60364-6:2007(U) (wykonywanie omiarów-sprawdzanie)
 • PN-IEC 60364-4-41 / PN-HD 60364-4-41:2007(U) (wykonywanie pomiarów-ochrona przeciwporażeniowa)
 • PN-EN 04700 (wykonywanie pomiarów-badania odbiorcze)

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Recenzje klientów

Nie ma jeszcze żadnych recenzji.

Bądź pierwszy, który napisze recenzję na temat „MPI525 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej, Sonel”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szukaj produktów

Powrót do góry
Produkt został dodany do koszyka