Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635
Wszystkie ceny podlegają negocjacji
Napisz do nas: [email protected]
Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635

HT4050 FULLTEST Przyrząd do badań sprzętu elektrycznego (domowego, medycznego, rozdzielnic i sterownic oraz wyposażenia maszyn), HT Italia

KOD PRODUKTU: HT/HT4050

10400,40brutto

8455,61 netto
Kup teraz
Producent: HT Italia

Informujemy naszych klientów, że Fulltest 4050 został wycofany z produkcji i zastąpiony nowszym modelm tj.

 • FULLTEST3 profesjonalny miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego oraz rozdzielnic, HT Italia

 

Cechy szczególne Fulltest 4050:

 • Możliwość badania różnorodnego sprzętu elektrycznego jednym przyrządem pomiarowym
 • Rodzaje badanego sprzętu elektrycznego:
  • PN-EN 60204-1:2001 – Wyposażenie elektryczne maszyn
  • PN-EN 60335-1:1999 – Sprzęt domowy
  • PN-EN 60601-1:1999 – Medyczne urządzenia elektryczne
  • PN-EN 60950:2000 – Urządzenia techniki informatycznej
  • – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe PN-EN 60439-1:2002 
 • Dostępne funkcje pomiarowe:
  • Próba regulowanym napięciem: 0÷4kV AC / 50VA
  • Próba napięciem 1000V AC / 500VA
  • Pomiar rezystancji izolacji napięciem 500V DC
  • Pomiar prądu upływu oraz prądu pobieranego przy napięciu 230V
  • Pomiar rezystancji i spadku napięcia prądem >10A AC przy napięciu
  • Pomiar rezystancji prądem >10A AC przy napięciu >6V i <12V
  • Pomiar rezystancji prądem >10A i
  • Pomiar napięcia szczątkowego
 • Pamięć 350 wyników pomiarów
 • Współpraca z PC przez gniazdo RS232
 • Na wyposażeniu program w języku polskim Eurolink do transmisji danych do PC
 • 3 duże, czytelne wyświetlacze LED
 • Możliwość zdalnego sterowania przy pracy stacjonarnej
 • Solidna, hermetyczna obudowa

Wszechstronność zastosowań
Zasadniczym walorem przyrządu FullTest 4050 jest możliwość badania różnorodnego sprzętu elektrycznego jednym przyrządem. Operator nie jest w ten sposób zmuszany do noszenia ze sobą kilku przyrządów z których każdy jest wyspecjalizowany do badania tylko określonej grupy sprzętów. Kolejną zaletą jest magazynowanie wyników pomiarów w pamięci jednego miernika. Osobie wykonującej pomiary dużo wygodniej i bezpiecznej jest posługiwać się jednym przyrządem, niż uczyć się obsługi kilku zupełnie różnych mierników. 
Zakup jednego wielofunkcyjnego przyrządu jest zawsze najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem.

Stacjonarne stanowisko
Chociaż FullTest 4050 jest przyrządem przenośnym może być również wykorzystywany, jako stacjonarne stanowisko pomiarowe. W tym celu został wyposażony w zestaw zacisków do podłączenia zewnętrznych przycisków zdalnego sterowania (START, STOP, SAVE), zewnętrznej sygnalizacji aktualnego stanu pracy (READY, MESUREMENT UNDER WAY, NO GOOD), wyłącznika krańcowego klatki bezpieczeństwa itd. Wynik pomiaru jest również sygnalizowany akustycznie.

Wsparcie programem
Na wyposażeniu przyrządu FullTest 4050 znajduje się program w języku polskim Eurolink 2000 pracujący w środowisku WindowsTM. Umożliwia on wygodną transmisję wyników pomiarów, zgromadzonych w pamięci miernika, do PC i zapis w postaci pliku na dysku. Umożliwia późniejszą edycję plików oraz tworzenie protokołów z badań.

Cyfrowe wyświetlacze
Przyrząd posiada trzy duże wyświetlacze typu LED. Pozwalają one na jednoczesną obserwację wyników trzech różnych wielkości. Wyświetlacze LED umożliwiają komfortowy odczyt nawet w warunkach słabej widoczności.

Programowany system pracy
W celu zwiększenia elastyczności wykorzystania przyrządu FullTest 4050 został on wyposażony w programowane parametry sposobu działania.

Możliwa jest aktywacja następujących parametrów:

 • DOUBLE ACTION (podwójne działanie): funkcja bezpieczeństwa wymagająca dwóch dział w celu aktywacji pomiaru
 • MOMENTARY (chwilowe): pomiar jest aktywny tylko kiedy jest wciśnięty przycisk START
 • IMMEDIATE PRINTING (natychmiastowy wydruk): pomiar zapamiętywany jest równie drukowany
 • STOP DUE TO LOW CURRENT (stop z powodu małego prądu): pomiar jest przerywany, jeżeli prąd jest mniejszy niż podany w specyfikacji.

Metoda techniczna
Przyrząd FullTest 4050 jest wyposażony w trzy tryby pomiaru małych rezystancji z prądem >10A. Pomiary te są wykonywane przez przyrząd metodą techniczną czteroprzewodową. Dzięki temu nie jest wymagana kalibracja przewodów pomiarowych ponieważ eliminowany jest wpływ ich rezystancji na wynik pomiaru. Umożliwia to również przedłużanie przewodów pomiarowych bez szkody na dokładność pomiaru.

Końcówki krokodylkowe Kelvina
Przewody pomiarowe przyrządu FullTest 4050 są zakończone końcówkami krokodylkowymi o specjalnym wykonaniu. Krokodylki mają wewnątrz dwa styki wzajemnie od siebie odseparowane. Jeden styk jest dołączony do przewodu prądowego, drugi do przewodu napięciowego. Dzięki takiej konstrukcji pomiar wykonywany metodą 4-przewodową jest niezwykle prosty do wykonania.

Analiza spadku napięcia
Przed rozpoczęciem pomiaru rezystancji i spadku napięcia według normy PN-EN 60204-1:2001 (wyposażenie elektryczne maszyn), przyrząd FullTest 4050 pozwala zaprogramować przekrój mierzonego przewodu oraz czas trwania pomiaru. Jeżeli, podczas wykonywania pomiarów, wartość spadku napięcia (przeliczona do prądu 10A) jest większa niż maksymalna wartość wynikająca z ustawionego przekroju, przyrząd informuje operatora o negatywnym wyniku pomiaru.

Analiza pomiaru rezystancji
Przed rozpoczęciem pomiaru rezystancji według normy PN-EN 60439-1:2002 (rozdzielnice i sterownice NN) lub PN-EN 60601-1:1999 (sprzęt medyczny) przyrząd FullTest 4050 pozwala ustawić maksymalną dopuszczalną wartość rezystancji. Jeżeli, podczas wykonywania pomiarów, wartość rezystancji jest większa niż ustawiona wartość graniczna, przyrząd informuje operatora o negatywnym wyniku pomiaru.

Wbudowany stoper
Wyposażenie przyrządu FullTest 4050 w wewnętrzny stoper umożliwia programowanie czasów trwania pomiaru. Jest to funkcja niezwykle użyteczna, ponieważ zdecydowanie poprawia powtarzalność warunków badań – eliminując ewentualne błędy operatora wynikające z ręcznego odmierzania czasu, szczególnie przy krótkich czasach. Wbudowany stoper odciąża operatora przy próbach długotrwałych, dzięki czemu może on wykonywać w tym czasie inne prace.

Funkcja dopalania
Przyrząd FullTest 4050 został wyposażony w dodatkową funkcję diagnostyczną tzw. „dopalanie”. Polega ona na umożliwieniu przepływu prądu (30mA przy próbie do 4kV lub 200mA przy próbie 1kV) w czasie wykonywania prób napięciowych mimo występowania przebicia. Funkcja ta umożliwia dopalenie miejsca przebicia izolacji oraz informuje operatora powtarzanym przeskokiem iskry o miejscu wystąpienia przebicia.

Progi akceptacji
W celu zwiększenia szybkości wykonywania pomiarów oraz niezawodności oceny wyników, przyrząd FullTest 4050 został wyposażony w programowane przez operatora progi akceptacji dla każdego typu pomiaru. Dla prób napięciowych jest to wartość prądu upływności, dla pomiaru izolacji wartość rezystancji, dla pomiarów ciągłości prądem >10A wartość rezystancji lub spadku napięcia.

Pamięć wyników pomiarów
Po wykonaniu pomiarów operator może zapisać wyniki w wewnętrznej pamięci FullTest 4050. Wyniki są zapisywane z unikatowym rosnącym numerem. Przyrząd może zgromadzić do 700 wyników. Wyniki pomiarów mogą być wywołane na wyświetlacz lub transmitowane do PC.

Wywołanie wyników na wyświetlacz
W dowolnej chwili, w czasie trwania pomiarów, lub po ich wykonaniu i zapisaniu do pamięci, wyniki mogą być wywołane na wyświetlacz. Umożliwia to przegląd wyników, jak również ułatwia ręczne sporządzanie protokołów z dokonanych pomiarów.

Pomiar  Odnośnik w normie
   1 – ciągłość obwodu ochronnego  19.2
   2 – rezystancja izolacji  19.3
   3 – próby napięciowe  19.4
   4 – ochrona przed obecnością napięcia  19.5
   5 – prąd upływności  

Wykaz pomiarów elektrycznych, które mogą być wykonane przez FullTest 4050 zgodne z CEI EN 60204-1.

Dane techniczne:

 • Pomiar prądu upływności
  • Zakresy pomiarowe:
   • 0,00 ÷ 4,00mA, rozdz. 0,01mA, dokł. ±(3% odczytu + 3 cyfry)
   • 4,00 ÷ 50,00, rozdz. 0,10mA, dokł. ±(3% odczytu + 3cyfry)
  • Napięcie pracy: 230V 50Hz (tak jak przyrząd)
  • Maksymalna moc badanego sprzętu: 16A (3700VA)
  • Dostępne zerowanie odczytu prądu upływności
 • Pomiar prądu pobieranego
  • Zakresy pomiarowe:
   • 0,00 ÷ 7,00A, rozdz. 0,01A, dokł. ±(2% odczytu + 2 cyfry)
   • 7,00 ÷ 16,00A, rozdz. 0,10A, dokł. ±(2% odczytu + 2 cyfry)
  • Napięcie pracy: 230V 50Hz (tak jak przyrząd)
  • Maksymalna moc pobierana badanego sprzętu: 16A (3700VA)
  • Dostępne zerowanie odczytu prądu upływności
 • Pomiar rezystancji izolacji (RISO)
  • Napięcie próby: 500V
   • Napięcie rozwarcia: 1,1 x wartość znamionowa
  • Zakres pomiarowy: 0,00 ÷ 99,99MΩ
   • Rozdzielczość: 10kW
   • Dokładność: ±(2% odczytu + 3 cyfry)
   • Możliwość ustawienia minimalnej dopuszczalnej wartości
  • Prąd zwarcia: max 5mA
  • Znamionowy prąd pomiaru: 2,2mA przy obciążeniu 230kΩ
  • Czas trwania pomiaru: wybierany od 1 s do 60min
 • Ciągłość 10A AC – Pomiar rezystancji
  (wg EN 60204-1)
  • Zakres pomiarowy: 0 ÷ 1,000Ω
   • Rozdzielczość: 0,001Ω
   • Dokładność: ±(2% odczytu + 3 cyfry)
  • Napięcie próby:
  • Prąd próby: >10A AC
  • Regulowany czas trwania: od 1 do 15 sekund
  • Możliwość ustawienia wartość maksymalnej rezystancji w celu sprawdzenia dopuszczalnych wyników
  • Pomiar przeprowadzany z wykorzystaniem metody 4-przewodowej eliminującej rezystancję przewodów pomiarowych
 • Ciągłość 10A AC – Pomiar spadku napięcia
  (wg EN 60204-1)
  • Zakres pomiarowy: 0 ÷ 10,00V
   • Rozdzielczość: 0,01V
   • Dokładność: ±(2% odczytu + 3 cyfry)
  • Napięcie próby:
  • Prąd próby: >10A AC
  • Regulowany czas trwania: od 1 do 15 sekund
  • Możliwość ustawienia wartość maksymalnej rezystancji w celu sprawdzenia dopuszczalnych wyników
  • Pomiar przeprowadzany z wykorzystaniem metody 4-przewodowej eliminującej rezystancję przewodów pomiarowych
    
  Przekrój przewodu
  (mm2)
  Maksymalny
  spadek napięcia
  (V)
  0,5 3,3
  0,7 (0,75) 3,3
  1 3,3  (*)
  1,5 2,6  (*)
  2,5 1,9  (*)
  4 1,4  (*)
  >6 1,0  (*)

(*) Maksymalny spadek napięcia w funkcji przekroju przewodu (wg EN 60204-1 Tabela 1)

  • Ciągłość (wg IEC 60601-1)
 • Zakres pomiarowy: 0 ÷1,000Ω
  • Rozdzielczość: 0,001Ω,
  • Dokładność ±(2% odczytu + 3 cyfry)
 • Napięcie próby:
 • Prąd próby: 10÷25A AC (przy obciążeniu 0÷0,5Ω)
 • Czas trwania: ustawiany 1÷15 sekund
 • Możliwość ustawienia wartość maksymalnej rezystancji w celu sprawdzenia dopuszczalnych wyników
 • Pomiar przeprowadzany z wykorzystaniem metody 4-przewodowej eliminującej rezystancję przewodów pomiarowych
 • Próba napięciem ustalonym 1000V AC
  • Napięcie próby: >1000V AC 50Hz
   • Rozdzielczość pomiaru napięcia: 10V
   • Dokładność: ±(5% odczytu + 3 cyfry)
  • Moc wyjściowa: >500VA
  • Wybierany czas próby: od 1s do 60min
  • Zakres pomiaru prądu: 0÷999,9mA
   • Rozdzielczość: 0,1mA
   • Dokładność: ±(5% odczytu + 5 cyfr)
   • Regulowane ograniczenie prądu próby: 0,5÷499,9mA
   • Czas interwencji: <30ms
 • Tryb dopalania 1000V AC
  • Prąd dopalania: około 200mA
  • Pozostałe cechy: jak przy próbie 1000V AC
 • Próba napięciem regulowanym do 4000V AC
  • Napięcie próby: 0 ÷ 4000V AC 50Hz
   (przy znamionowym napięciu zasilania)
   • Zakres pomiarowy: 0 ÷ 5000V
   • Rozdzielczość: 10V,
   • Dokładność: ±(5% odczytu + 3 cyfry)
  • Moc wyjściowa: 50VA
  • Czas pomiaru: regulowany od 1s do 60min
  • Pomiar prądu: 0 ÷ 999,9mA
   • Rozdzielczość: 0,1mA
   • Dokładność: ±(5% odczytu + 5 cyfr)
   • Regulowane ograniczenie prądu próby: 0,1÷9,9mA
   • Czas interwencji: <30ms
   • Pomiar wykonywany z rozróżnieniem pojemności
 • Tryb dopalania 4000V AC
  • Prąd dopalania: około 30mA
  • Pozostałe cechy: jak przy próbie 4000V AC
 • Czas rozładowania na wtyczce (zaciski pomiarowe OUT)
  • Zakres pomiarowy: 0 ÷ 10,0s
   • Rozdzielczość: 0,1s
   • Dokładność: ±(5% odczytu = 1 cyfra)
  • Maksymalne napięcie wejściowe: 750Vpp
  • Rezystancja wejścia zacisków pomiarowych OUT: 88MΩ
  • Czas rozładowania jest przeliczany na maksymalne napięcie odniesienia:
   • Un < 150V                Umax: 179V
   • 151V < Un < 300V    Umax: 344V
   • Un > 300V                Umax: 596V
  • Napięcie odniesienia (max napięcie bezpieczne): 60V, 120V
  • Wartość graniczna czasu rozładowania: 1s
 • Czas rozładowania na elementach wewnętrznych (zaciski pomiarowe IN)
  • Zakres pomiarowy: 0 ÷ 10,0s
   • Rozdzielczość: 0,1s
   • Dokładność: ±(5% odczytu = 1 cyfra)
  • Maksymalne napięcie wejściowe: 750Vpp
  • Rezystancja wejścia zacisków pomiarowych IN: 88MΩ
  • Czas obliczany przy obecności piku napięcia przed interwencją w przypadku pomiaru stałej czasowej
  • Napięcie odniesienia: 60V, 120V
  • Wartość graniczna IN: 5s
 • Normy bezpieczeństwa
  • Przyrząd jest zgodny z: IEC1010-1:90 + A1:92 + A2:95
  • Izolacja: Klasa 2, podwójna izolacja
  • Stopień zapylenia: 2
  • Do stosowania w pomieszczeniach
  • Kategoria napięciowa: CAT II 265V do ziemi
 • Wymiary i waga: 330 x 410 x 180mm, 12kg
 • Zasilanie:
  • Napięcie: 230V / 50Hz
  • Maksymalny prąd: 3A + 16A
   Przyrząd musi być zasilany przez wtyczkę z uziemieniem, w celu uniknięcia ryzyka przyrząd nie pozwala na wykonywanie pomiarów, gdy wyżej wspomniane połączenie nie jest obecna.
 • Pamięć: 350 pomiarów
 • Interfejs szeregowy:
  • RS232 (1) izolacja optyczna do transmisji danych do PC (9600 bodów, 8, 1, N)
  • RS232 (2) wyjście na drukarkę i czytnik kodów kreskowych (wybierana szybkość, 8, 1, N)
 • Warunki środowiskowe
  • Temperatura odniesienia: 23°C ±5°C
  • Temperatura pracy: 0 ÷ 40°C
  • Dopuszczalna wilgotność względna: <80%
  • Temperatura magazynowania: -10° ÷ 60°C
  • Wilgotność magazynowania: <80%
 • EMC
  • Zgodność z normami: EN55011, EN61000-3-2, EN6100-3-3, EN50082-2
 • Przyrząd posiada znak CE

*) Odpowiedniki polskich norm:

 • PN-EN61010-1:1999
  Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych – Wymagania ogólne
 • PN-EN 61010-1:1999/A2:1999
  Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych – Wymagania ogólne (Zmiana A2)
 • PN-EN 60204-1:2001
  Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn – Część 1: Wymagania ogólne
 • PN-EN 60335-1:1999
  Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego – Wymagania ogólne
 • PN-EN 60335-1:1999/A2:2001
  Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego – Wymagania ogólne (Zmiana A2)
 • PN-EN 60335-1:1999/A14:2001
  Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego – Wymagania ogólne (Zmiana A14)
 • PN-EN 60335-1:1999/A15:2001
  Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego – Wymagania ogólne (Zmiana A15)
 • PN-EN 60335-1:1999/Ap1:2000
  Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego – Wymagania ogólne
 • PN-EN 60601-1:1999
  Medyczne urządzenia elektryczne – Ogólne wymagania bezpieczeństwa
 • PN-EN 60950:2000
  Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej
 • PN-EN 60950:2000/A11:2000
  Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej (Zmiana A11)
 • PN-EN 60439-1:2002
  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1. Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Recenzje klientów

Nie ma jeszcze żadnych recenzji.

Bądź pierwszy, który napisze recenzję na temat „HT4050 FULLTEST Przyrząd do badań sprzętu elektrycznego (domowego, medycznego, rozdzielnic i sterownic oraz wyposażenia maszyn), HT Italia”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szukaj produktów

Powrót do góry
Produkt został dodany do koszyka