Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635
Wszystkie ceny podlegają negocjacji
Napisz do nas: [email protected]
Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635

HIOKIPW3198 Analizator jakości zasilania

KOD PRODUKTU: HIOK/3198

29520,00brutto

24000,00 netto
Kup teraz
Producent: Hioki

Nowy precyzyjny przyrząd HIOKIPW3198, wyprodukowany przez japońską firmę HIOKI, analizuje jakość zasilania zgodnie z międzynarodową normą IEC61000-4-30, wydanie 2, klasa A. Posługując się analizatorem PW3198 można szybko i dokładnie diagnozować problemy z zasilaniem w miejscu ich występowania. Może to być np. wadliwe działanie sprzętu elektrycznego, jego awaria, resetowanie, przegrzanie lub zniszczenie w wyniku spalenia. PW3198 może wykonywać zarówno krótkotrwałe, jak i długoterminowe pomiary niezbędne do określenia jakości zasilania i analizować niekorzystne zjawiska trudne do wykrycia lub występujące Sporadycznie. Przyrząd ułatwia konserwowanie sprzętu elektrycznego i sprawdzanie pracy systemów wytwarzających energię elektryczną, w tym też z energii wiatrowej i słonecznej. Umożliwia ciągłą ocenę parametrów, takich jak fl uktuacje napięcia, migotanie i harmoniczne napięcia; a także sprawdzanie zużycia energii i wydajności systemu przed dołączeniem do niego obciążenia. Przegląd funkcji analizatora zamieszczono w tablicy na zdjęciu.

Kanały pomiarowe. 

Analizator PW3198 może mierzyć i rejestrować w układach jednofazowych-dwuprzewodowych, jednofazowych-trójprzewodowych, trójfazowych-trójprzewodowych i trójfazowych-czteroprzewodowych. Podstawowe mierzone wielkości to napięcia i prądy, zarówno stałe jak i przemienne, przy czym pomiar prądu jest możliwy wyłącznie metodą pośrednią, tj. za pomocą cęgów prądowych. Przyrząd wyposażono w gniazda trzech kanałów plus dodatkowy czwarty, wymagający w trakcie pomiaru sygnału AC/DC zsynchronizowania z kanałem odniesienia. Każde z wejść kanałów ma po dwa gniazda „banankowe” – do dołączenia mierzonego napięcia i po jednym BNC – do doprowadzenia napięcia z wyjścia cęgów prądowych, przetwarzających prąd na napięcie.    

Dane i Funkcje:

• Pomiar zgodnie z nowymi, międzynarodowymi normami jakości zasilania IEC 61000-4-30, edycja 2, klasa A
• Wysoka precyzja pomiaru i analizy, podstawowa dokładność pomiaru napięcie 0,1%
• Spełnia wymagania normy bezpieczeństwa na klasę IV 600 V
• Zapewnione bezpieczeństwo pomiaru przepięć przejściowych o wartościach szczytowych do 6000 V
• Łatwe konfigurowanie przed pomiarem za pomocą funkcji PRESETS:
– Zdarzenia U: rejestracja napięcia i częstotliwości i jednoczesne wykrywanie anomalii
– Standardowa jakość zasilania: rejestracja napięcia, prądu, częstotliwości i harmonicznych i jednoczesne wykrywanie anomalii
– Prąd rozruchowy: pomiar prądu rozruchowego
– Rejestracja: rejestrowanie wyłącznie danych wykresu czasowego TIME PLOT, lecz brak wtedy funkcji wykrywania błędów
– EN50160: wykonywanie pomiarów zgodnie z normą EN50160
• 4 kanały napięciowe i 4 kanały prądowe
• Pobieranie informacji przy szybkim przełączaniu stron (funkcja: Wartość skuteczna) przez naciśnięcie tylko jednego przycisku
– Ekran multimetru cyfrowego: wyświetlanie w jednym oknie parametrów takich jak: napięcie, prąd, współczynnik mocy i całka mocy (energia)
– Ekran przebiegu: Wyświetlanie w jednym oknie przebiegów napięcia i prądu w kanałach od 1 do 4, jednego nad drugim
– Ekran obrazu przebiegu w 4 kanałach:
Wyświetlanie przebiegów napięcia i prądu osobno dla każdego kanału (od 1 do 4)
– Ekran wektorowy: Wyświetlanie wyniku pomiaru i wykresu wektorowego napięcia i prądu dla każdej harmonicznej
– Ekran wykresu słupkowego harmonicznych: Wyświetlanie wartości skutecznej i kąta fazowego harmonicznych rzędu od 0 do 50 w postaci wykresu słupkowego lub w postaci wartości liczbowych
• Niezawodne wykrywanie awarii zasilania(funkcja: Zdarzenie):
Aby wykrywać awarie zasilania, nie trzeba wykonywać pomiarów wiele razy, w różnych warunkach. PW3198 może zawsze monitorować i niezawodnie wykrywać wszystkie awarie zasilania, których wykrywanie zostanie wcześniej włączone.
– Przepięcia przejściowe (impulsowe)
– Zapady napięcia (spadki napięcia)
– Przerwy w zasilaniu zarówno krótkie jak i długotrwałe
– Fluktuacje częstotliwości
– Harmoniczne
– Przepięcia napięcia (wzrosty napięcia)
– Prądy rozruchowe
– Harmoniczne wysokiego rzędu (napięcia i prądu)
– Asymetria (niezrównoważenie)
• Jednoczesna rejestracja danych WYKRESU CZASOWEGO (TIME PLOT) i PRZEBIEGÓW ZDARZEŃ
– Dane WYKRESU CZASOWEGO: PW3198 może rejestrować jednocześnie 8000 i więcej prametrów takich jak napięcie, prąd, moc, współczynnik mocy, częstotliwość, całka mocy (energia), harmoniczne i migotanie. PW3198 wykrywa wartość szczytową, gdyż w wykonuje obliczenia w trybie ciągłym i rejestruje wartości maksymalne, minimalne i średnie w ramach kolejnych odstępów czasowych, między rejestracjami.
– PRZEBIEGI ZDARZEŃ: Wychwytywanie do 55000 przebiegów chwilowych awarii zasilania
Wykonując rejestrację TIME PLOT (wykres czasowy) PW3198 może zarejestrować maksymalnie 1000 chwilowych przebiegów awarii zasilania (maksymalnie 55000, gdy funkcja rejestracji powtarzanej zostanie ustawiona na „ON” (włączone).
– Lista zdarzeń:
PW3198 rejestruje w tablicy, kolejno przebiegi chwilowe awarii zasilania (zdarzeń) takich jak spadek napięcia lub prąd rozruchowy wraz z czasem i innymi informacjami. Zdarzenia są monitorowane zawsze, niezależnie od ustawionego odstępu czasowego rejestracji WYKRESU CZASOWEGO.
– Przebieg zdarzeń:
PW3198 umożliwia przeglądanie w oknie przebiegów wartości chwilowej (200 ms)awarii zasilania.
Gdy wystąpi spadek napięcia lub popłynie prąd rozruchowy, to przyrząd zacznie rejestrować jednocześnie zmiany wartości chwilowej w zakresie 30 s. Funkcji tej można też używać sprawdzania spadku napięcia spowodowanego przez prąd rozruchowy, który popłynął w momencie włączenia silnika.
• Rejestracja dużej ilości danych na karcie SD. Dane można następnie przenosić do komputera i analizować dedykowanym programem. Jeśli komputera nie ma stacji kart SD, to wystarczy połączyć kablem porty USB PW3198 i komputera. Komputer rozpozna wtedy stację jako nośnik przenośny.
Czas rejestracji:
35 dni maks. – przy rejestracji powtarzanej wyłączonej
55 dni maks. – przy rejestracji powtarzanej włączonej
• Pomiar zdalny przy użyciu funkcji Serwera HTTP
Używając dowolnej przeglądarki internetowej można obsługiwać PW3198 zdalnie oraz ładować dane zapisane na karcie SD przy użyciu dedykowanego oprogramowania (wymagany dostęp do LAN)
• Synchronizacja czasem z GPS
Moduł GPS PW9005 umożliwia zsynchronizowanie zegara w PW3198 ze standardowym czasem UTC. Zlikwidowanie różnic czasowych występujących między wieloma analizatorami jakości zasilania i poprawne analizowanie danych pomiarowych zbieranych przez klika przyrządów.
• Jednoczesny pomiar w liniach trójfazowych i przewodzie uziemienia
– Pomiar po stronie pierwotnej i wtórnej urządzenia zasilania awaryjnego UPS
– Analiza napięcia w dwóch przewodach (liniach)
– Pomiar w przewodzie neutralnym, w celu wykrywania obwodów zwartych
– Pomiar na wejściu i wyjściu przetwornicy DC-AC zasilania energią słoneczną
• Szeroki wybór cęgów prądowych umożliwia pomiar w szerokim zakresie
Do szerokiej ofery cęgów prądowych dodano cęgi 9694 (5 A). W ofercie tej są też cęgi: 9660 (100 A), 9661 (500 A), 9669 (1000 A) i 9667 (5000 A). Do pomiaru prądów upływowych w zakresie mA można też używać cęgów 9675.
• Podtrzymywanie i powrót ze stanu awarii zasilania
PW3198 używa nowego, dużego pakietu akumulatorów Z1003 o dużej pojemności, umożlwiającego pomiar ciągły przez trzy godziny nawet wtedy, gdy wystąpi awaria zasilania. Ponadto funkcja przetwarzania danych awarii zasilania automatycznie włącza pomiar nawet jeśli w trakcie pomiaru zasilanie zostanie odcięte całkowicie.
• Inne aplikacje pomiarowe:
– Pomiar parametrów migotania: Pomiar zgodnie z IEC 61000-4-15 Ed. 2.
– Sprawdzanie fazy napięcia dla połączenia w trójkąt:  Do pomiaru napięcia fazowego używa się funkcji konwersji Δ-Y i Y-Δ z użyciem wirtualnego punktu neutralnego.
– Pomiar w linii 400 Hz: Pomiar przy częstotliwości linii zasilającej 50/60 Hz, jak również 400 Hz.

Analizowanie zarejestrowanych danych na komputerze za pomocą programu użytkowego 9624-50 PQA-HiVIEW PRO
Należy używać wersji 2.00 lub nowszej
• Funkcja przeglądania (VIEW)
Przeznaczona do wyświetlania i analizowania danych zarejestrowanych przez PW3198
Okno główne składające się czterech okien:
OKNO LISTY ZDARZEŃ: wyświetlone awarie (zdarzenia), które wystąpiły; podana data,czas, typ awarii, kanał itd.
OKNO WYKRESU CZASOWEGO: wyświetlanie danych (zarejestrowanych trendów) wartości skutecznej napięcia/prądu, harmonicznych i innych parametrów
OKNO PRZEBIEGU ZDARZENIA: wyświetla przebieg zdarzeń, które wystąpiły plus wartości wektorowe, harmoniczne, multimetru cyfrowgo i chwilowych harmonicznych
OKNO WYŚWIETLANIA KRZYWEK ITIC
Analizuje krzywą ITIC (CBEMA) (krzywą tolerancji) używaną przez normy jakości zasilania w USA
Inne okna: Okno statusu
Okno przebiegu przepięć przejściowych
Okno wykresu zdarzeń prądu rozruchowego
Okno WYKRESU CZASOWEGO harmonicznych
• Funkcja tworzenia raportów:
Automatyczne tworzenie szczegółowych raportów
Elementy wyjściowe raportu:
– wykres fluktuacji wartości skutecznej napięcia i prądu
– wykres fluktuacji harmonicznych
– wykres fluktuacji między-harmonicznych
– wykres migotania
– wykres mocy scałkowanej
– wykres zapotrzebowania
– lista oszacowania odkształceń całkowitych harmonicznych napięcia i prądu
– okno EN50160: przegląd, harmoniczne, kategoria wyników pomiarowych
– najgorszy przypadek
– przebieg przepięć przejściowych
– lista wartości maksymalnych/minimalnych
– lista wstępnych ustawień konfiguracyjnych (setup list)
• Pozostałe funkcje:
– Konwersja CSV danych pomiarowych:
Przetwarzanie danych w zakresie wyspecyfikowanym w oknie WYKRESU PRZEBIEGU na format CSV a następnie zapisanie ich do dalszego przetwarzania. Jest też możliwe przetwarzanie na format CSV przebiegów zdarzeń.
– Ładowanie danych pomiarowych przez USB/LAN:
Dane z karty SD umieszczonej w PW3196 są ładowane do komputera za pośrednictwem USB lub LAN.
– Funkcja wyświetlania EN50160
Ocena i analiza jakości zasilania zgodnie z normą EN50160. Można wyświetlać okna: Przegląd, Harmoniczne, Kategoria wyników pomiarów.
– Analiza danych uzyskanych za pomocą analizatorów jakości zasilania 3196 i 3197.
• Dane techniczne programu 9624-50:
Nośnik programu: CD-R
Środowisko pracy: Komputer PC kompatybliny z AT
System operacyjny: MS Windows XP/Vista (wersja 32-bitowa), Windows 7 (wersje 32-bitowa i 64-bitowa)

Dane techniczne:
Mierzone parametry:
Napięcie (Rejestracja WYKRESU CZASOWEGO):
– napięcie skuteczne
– częstotliwość
– napięcie stałe
– harmoniczne napięcia (od 0 do 50-tej)
– inter-harmoniczne napięcia (od 0,5 do 49,5-tej)
– współcznynnik całkowitych odkształceń harmonicznych napięcia
– napięcie szczytowe przebiegu
– częstotliwość (1 okres, 10 s)
– migotanie Pst, Plt
– kąt fazowy harmonicznych napięcia (od 0 50-tej)
– składowa napięciowa harmonicznych wyższego rzędu
– współczynnik asymetrii napięcia (zero-faza/ujemny-faza)
Prąd (Rejestracja WYKRESU CZASOWEGO):
– prąd skuteczny
– wartość szczytowa przebiegu prądu
– harmoniczne kąta fazowego prądu (od 0 do 50-tej)
– harmoniczne prądu (od 0 do 50-tej)
– inter-harmoniczne prądu (od 0,5 do 49,5-tej)
– składowa prądowa harmonicznych wyższego rzędu
– współcznynnik całkowitych odkształceń harmonicznych prądu
– współczynnik asymetrii prądu (zero-faza/ujemny-faza)
– współcznynnik K
– prąd stały
Moc (Rejestracja WYKRESU CZASOWEGO):
– moc czynna
– moc bierna
– moc pozorna
– współczynnik mocy
– harmoniczne mocy (od 0 do 50-tej)
– kąt fazowy harmonicznych napięcia-prądu (od 0 do 50-tej)
– energia czynnna
– energia bierna
ZDARZENIE (Rejestracja ZDARZENIA):
– przepięcia przejściowe
– wyskok napięcia
– zapad napięcie
– przerwa
– prąd rozruchowy
– fluktuacje częstotliwości
– porównanie przebiegu napięcia
– układ czasowy (timer)
– zdarzenia zewnętrzne
Wykrywanie zdarzeń z użyciem progów górnego i dolnego dostępne z pozostałymi parametrami pomiarowymi napięcia, prądu i mocy (włącznie z mocą scałkowaną, asymetrią, między-harmonicznymi, kątem fazowym harmonicznych i migotaniem IEC)

Dane wejściowe:
– Układ pomiarowy: 1 faza-2 przewody (1P2W), 1 faza-3 przewody (1P3W), 3 fazy-3 przewody (3P3W2M, 3P4W2,5E) i 3 fazy-4 przewody (3P4W) plus jeden dodatkowy kanał wejściowy (w trakcie pomiaru AC/DC powinien być z synchronizowany z kanałem odniesienia)
– Częstotliwość podstawowa układu pomiarowego: 50 Hz, 60 Hz, 400 Hz
– Kanały wejściowe:
Napięcie: 4 kanały (od U1 do U4)
Prąd: 4 kanały (od I1 do I4)
Metody doprowadzania sygnału:
Napięcie: wejścia izolowane i różnicowe (kanały bez izolacji między U1, U2 i U3; kanały izolowane między od U1 do U3 i U4) Prąd: Izolowane czujniki cęgowe (wyjście napięciowe)
– Zakresy pomiarowe:
(Kanały od CH1 do CH4 konfiguruje się w ten sam sposób, tylko CH4 może być konfigurowany osobno)
Parametry pomiarowe napięcia: Pomiar napięcia: zakres pomiaru: 600,00 V skut.
Pomiar przepięć przejściowych: 6,0000 kV szczytowe
Podzakresy pomiarowe prądu (z użyciem czujników cęgowych):
9694: podzakresy 5,0000 A/50,000 A
9660: podzakresy 50,000 A/100,00 A
9661: podzakresy 50,000 A/500,00 A
9667: podzakresy 50,000 A/500,00 A
(pozakresy przełączane też w czujniku) 500,00 A/5,0000 kA
9669: podzakresy 100,00 A/1,0000 kA
9695-02: podzakresy 5,0000 A/50,000 A
9695-03: podzakresy 50,000 A/100,00 A
9657-10: podzakresy 500,00 mA/5,0000 A
9675: podzakresy 500,00 mA/5,0000 A
Podzakresy pomiarowe prądu: (automatycznie konfigurowane na podstawie podzakresów napięcia i prądu)
Dla podzakresu pmiarowego 600,00 V:
500,00 mA, 300,00 W
5,0000 A, 3,0000 kW
50,000 A, 30,000 kW
100,00 A, 60,000 kW
500,00 A, 300,00 kW
1,0000 kA, 600,00 kW
5,0000 kA, 3,0000 MW
• Podstawowe dane techniczne:
– Maksymalny czas rejestracji:
55 tygodni (rejestracja powtarzana ustawiona na [1 tydzień], 55 iteracji)
55 dni (rejestracja powtarzana ustawiona na [1 tydzień], 55 iteracji)
35 dni (rejestracja powtarzana ustawiona na [OFF] – wyłączone)
– Maksymalna liczba rejestrowanych zdarzeń:
55000 zdarzeń (przy włączonej rejestracji powtarzanej),
1000 zdarzeń (przy wyłączonej rejestracji powtarzanej)
– Ustawienia w trybie TIME PLOT (WYKRES CZASOWY): Odstęp czasowy TIME PLOT (MAX/MIN/AVG – w każdym zarejestrowanym odstępie czasowym):
1 s, 3 s, 15 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 h, 2 h
150 okresów (przy 50 Hz), 180 okresów (przy 60 Hz), 120 okresów (przy 400 Hz)
Odstęp czasowy kopii ekranu(zdjęcie ekranu jest zapisywane na kartę SD co każdy odstęp): wył., 5 min, 10 min, 30 min, 1 h, 2 h
Odstęp czasowy timera trybu EVENT (zdarzenie): (co każdy odstęp jest zapisywane 200 ms chwilowego przebiegu):
wył., 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 1 h, 2 h
Początek i zakończenie liczenia czasu:
WYŁ.: Ręczne rozpoczęcie rejestracji
WŁ.: Czas rozpoczęcia i zakończenia można skonfigurować
Ustawienie rejestracji powtarzanej (maksymalnie 55 iteracji)
WYŁ.: Rejestracja nie jest powtarzana
1 tydzień: maksymalnie 55 tygodni w segmentach 1-tygodniowych
1 dzień: maksymalnie 55 dni w segmentach 1-dniowych
Czas powtarzania
Możliwość skonfigurowania dziennego rozpoczęcia i zakończenia, gdu rejestrację powtarzaną ustawi się na 1 dzień
– Ustawienia parametrów rejestracji:
Moc (mała): Rejestracja parametrów podstawowych
Moc i harmoniczne: Rejestracja parametrów podstawowych i harmonicznych
Wszytkie dane: Rejestracja „Moc i harmoniczne” i między-harmonicznych
Pojemność pamięci danych: karta pamięci SD, pojemność 2 GB
– Funkcja PRESETS:
U Events (zdarzenia napięciowe)
Rejestracja i monitorowanie elementów napięciowych i częstotliwości plus wykrywanie zdarzeń
Jakość zasialania standardowa
: Rejestracja i monitorowanie elementów napięciowych i prądowych, częstotliwości i harmonicznych plus wykrywanie zdarzeń
Prąd rozruchowy
Pomiar prądu rozruchowego (potrzebny podstawowy pomiar napięcia)
Rejestracja
Rejestracja tylko danych trendu, brak wykrywania zdarzeń
EN50160
Pomiar zgodnie z normą EN50160
– Funkcja zegara czasu rzeczywistego: automatyczny kalendarz, korekcja roku przestępnego, zegar 24-godzinny
– Dokładność zegara czasu rzeczywistego: ±0,3 s na dzień (przy przyrządzie włączonym 23°C ±5°C)
– Zasilanie:
zasilacz sieciowy Z1002 (12 V DC, Uwe: 100-240 V AC, 50/60 Hz);
pakiet akumulatorów Z1003 (NiMH, 7,2 V DC, 4500 mAh)
– Maksymalna moc znamionowa: 15 VA (brak ładowania), 35 VA (ładowwanie)
– Ciągły czas pracy akumulatora: ok. 180 min (przy 23°C, gdy używa się pakietu akumulatorów: Z 1003)
– Funkcja ładowania: Pakiet akumulatotów Z1003 ładuje się niezależnie czy przyrząd jest włączony, czy też nie, czas ładowania: maks. 5 h 30min, w temp. 23°C
– Postępowanie przy zaniku zasilania: W wypadku zaniku zasilania w trakcie rejestracji, przyrząd przywraca rejestrację natychmiast po przywróceniu zasilania (funkcja całkowania mocy zaczyna od 0)
– Metoda pomiaru jakości zasilania:
IEC6100-4-30 Edycja 2:2008
IEEE1159
EN50160 (przy użyciu programu: PQA-HiVIEW PRO 9624-50)
– Wymiary: 300x211x68 mm (bez elementów wystających)
– Masa: ok. 2,6 kg (włącznie z pakietem akumulatorów)
• Wyświetlacz: ciekłokrystaliczny, kolorowy, TFT, o przekątnej 6,5 cali, rozdzielczość 640×480 punktów
• Interfejsy:
– Kart SD
– RS-232C
– LAN (z funkcją serwera HTTP)
– USB 2.0
– Zewnętrznego sterowania
Pamięć: 512 MB lub więcej 

Wyposażenie standardowe:

 • miernik
 • Przewodnik Pomiarowy,
 • przewód pomiarowy napięcia L1000 (8 przewodów, ok. 3 m każdy: czerwony, żółty, niebieski i szary plus 4 czarne),
 • Dodaj komentarz:
  Twoja ocena:
   Słaby
   Średni
   Dobry
   Bardzo dobry
   Rewelacja
  Autor:
  e-mail:

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Recenzje klientów

Nie ma jeszcze żadnych recenzji.

Bądź pierwszy, który napisze recenzję na temat „HIOKIPW3198 Analizator jakości zasilania”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szukaj produktów

Powrót do góry
Produkt został dodany do koszyka