Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635
Wszystkie ceny podlegają negocjacji
Napisz do nas: [email protected]
Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635

HIOKI8206-10 Mikro-rejestrator przemysłowy

KOD PRODUKTU: HIOK/8206-10

6642,00brutto

5400,00 netto
Kup teraz
Producent: Hioki

Łatwa i szybka rejestracja danych pomiarowych

  • Rejestracja zmian napięcia i prądu (za pomocą opcjonalnych cęgów)
  • Monitorowanie poziomu napięcia wejściowego na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym jak na wskaźniku analogowym
  • Wbudowana drukarka termiczna pozwalająca na uzyskiwanie wykresów zmian amplitudy napięć i prądów w funkcji czasu

Nowe mikrorejestratory 8205-10 i 8206-10 są przeznaczone dla użytkowników o umiarkowanych wymaganiach co do liczby funkcji i kanałów rejestracji, nie dysponujących przy tym zasobnym portfelem. Nowe urządzenia są unowocześnioną wersją produkowanych wcześniej rejestratorów 8205 i 8206. W konstrukcji nowych mikrorejestratorów wykorzystano najnowsze zdobycze techniki. Chociaż pozostawiono w nich ze względów cenowych prosty, lecz bardzo szybki wyświetlacz analogowy, to zwiększono prędkość próbkowania do 100 S/s, poszerzono aż do 1000 A zakres pomiaru prądu (za pomocą specjalnych cęgów lecz z bezpośrednim wskazaniem – w jednostkach prądu), zastosowano funkcję TrueRMS pozwalającą na dokładny pomiar odkształconego napięcia i prądu oraz wprowadzono specjalny typ papieru odporny na zewnętrzne czynniki klimatyczne. Użytkownik mikrojestratorów może wybierać z dwóch wersji 8205-10 i 8206-10 o takich samych, niewielkich rozmiarach (46 x 135 x 21 mm), lecz różniących nieco się pod względem liczby kanałów i podstawowych funkcji. Pierwszy z nich jednokanałowy może rejestrować napięcie stałe, napięcie przemienne lub prąd przemienny, drugi zaś dwukanałowy może rejestrować jednocześnie napięcie i prąd przemienny, co predysponuje go do zastosowań przy rejestracji fluktuacji napięcia sieci. Zarówno podzakres pomiarowy jak i prędkość przesuwu papieru wybiera się pokrętłami, dzięki czemu rejestrator może pracować jak konwencjonalnym multimetr.

Mikrorejestrator 8206-10
Główne zastosowanie mikrorejestratora 8205-10 to jednokanałowy zapis napięcia (stałego lub przemiennego) w zakresie od 0,1 do 500 V lub prądu przemiennego za pomocą cęgów. Producent oferuje trzy typy cęgów (przystawek) prądowych różniących się różniących się nie tylko zakresem pomiaru prądu lecz także kształtem i wielkością samych cęgów). Przy zastosowaniu cęgów 9651 zakres mierzonego prądu wynosi od 10 do 500 A, zaś przy pomiarach z użyciem cęgów 9668 od 10 do 1000 A. Prędkość przesuwu papierowej taśmy zintegrowanej z rejestratorem drukarki termicznej można regulować od 20 cm/min do 2 cm/h. Odstęp czasowy między kolejnymi pomiarami (odstęp próbkowania) wynosi 10 ms – odpowiada to prędkości próbkowania 100 S/s. Na szczególną uwagę zasługuje pionowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny rejestratora z przesuwaną analogową skalą i wskazówką co pozwala na odczyt zarówno napięć dodatnich jak i ujemnych. Przy pomiarze napięcia przemiennego skalę (w tym punkt zerowy) można „przesuwać” ze skokiem 10% wartości podzakresu, dostosowując w ten sposób wyświetlacz do określonych warunków napięciowych. Trzy położenia skali wyświetlacza. Przesuwając punkt środkowy skali umożliwiono pomiar napięć do 90 do 290 V. Dzięki przesuwaniu skali o -20% w stosunku do położenia standardowego umożliwiono wskazanie napięcia 90 V, zaś przesuwając o +20% – wskazanie napięcia +20%. Przesuwając w podobny sposób (tym razem ze skokiem -20%) punkt zerowy skali na podzakresie napięć stałych np. 10 V można uzyskać odczyt napięć np. od -9 V (przesunięcie -80%) do +11 V (przesunięcie -40%).

Dane techniczne:

Podzakresy pomiarowe Napięcie przemienne: 100/200/500 V, 3 podzakresy;
Prąd przemienny: od l0 do 500 A W.p., 6 podzakresów
(za pośrednictwem cęgów 9651 – opcja)
Okres próbkowania 10 ms
Pasmo częstotliwości pomiaru Od 30 Hz do 5 kHz, ±3 dB (przy napięciu przemiennym
pomiaru 100 V), od 20 Hz do 20 kHz ±3 dB (w zakresie
pomiarowym prądu przemiennego)
Prędkość przesuwu papieru Od 60 cm/h do 2 cm/min, 5 podzakresów
Liczba kanałów wejściowych Napięcie i prąd, 2 kanały, rejestracja naprzemienna
Dokładność pomiaru Napięcie: ±2% w.p., prąd: ±4% w.p.
(za pomocą cęgów 9651 – opcja)
Zasilanie Napięcie przemienne od 100 do 240 V (50/60 Hz) lub stałe od 9,5 do 14 V
Wymiary, masa 250 x 122 x 93,5 mm (dł. x szer. wys.); 1,5 kg
Akcesoria Przewód sieciowy (1 szt.), papier rejestracyjny
(1 rolka), 9257 – przewód połączeniowy (1 szt.),
9344 – neseser (1 szt.)

Cęgowe przystawki prądowe
Cęgowe przystawki prądowe są dostarczane na specjalne zamówienie jako wyposażenie dodatkowe – bez nich prądu rejestrować nie można. Aktualnie producent oferuje trzy typy przystawek 9650, 9651 i 9668. Ich dane techniczne przedstawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Dane techniczne cęgowych przystawek prądowych

  9650 9651 9668
Prąd znamionowy AC 100 A / 10 mA 500 A / 500 mA 1000 A / 1 A
Pasmo pomiaru 40 Hz – 1 kHz 40 Hz do 1 kHz 40 Hz – 1 kHz
Maks. prąd wejściowy 130 A cgł. 45 – 66 Hz 600 A cgł. 45 – 66 Hz 1000 A cgł. 45 – 66 Hz
Maks. napięcie badanego obwodu 300 Vsk 600 Vsk 600 Vsk
Maks. średnica obejmowanego przewodu 15 mm 46 mm 55 mm, szyna 80×20 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 46x 135 x 21 [mm] 37 x 151 x 42 [mm] 99,5 x 188 x 42 [mm]

cgł – wartość ciągła

Prędkość przesuwu taśmy papierowej i czas rejestracji
Maksymalny czas rejestracji zależy od wybranej prędkości przesuwu papieru. Typowy, standardowy papier termiczny 9235 pozwala na cichą pracę drukarki i uzyskiwanie czystych, kontrastowych wydruków. Ponadto producent oferuje specjalny papier termiczny 9236-01 przeznaczony do pracy w agresywnych warunkach klimatycznych i odporny na niekorzystny wpływ substancji chemicznych (powodujących często odbarwienia papieru standardowego).
W tablicy 2 przedstawiono prędkości papieru i odpowiadające nim wartości prędkości przesuwu dla obu rejestratorów (przy rozdzielczości osi czasu 80 działek (1 działka = 10 mm).
Tablica 2 Zależność maksymalnego czasu rejestracji od długości taśmy papierowej

Prędkość przesuwu papieru Prędkość przesuwu papieru
8205-10
8206-10
20 cm/m
1 h 15 min
6 cm/m
4 h 10 min
60 cm/m
60 cm/h
1 dzień 1 h
20 cm/h
3 dni 3 h
10 cm/h
10 cm/h
6 dni 6 h
6 cm/h
10 dni 10 h
2 cm/h
2 cm/h
31 dni 6 h

Typy drukowania
Użytkownik rejestratora może korzystać z dwóch typów drukowania: standardowego i z uśrednianiem.
Przy drukowaniu standardowym drukowane wartości są interpolowane od wartości maksymalnej do minimalnej (próbkowanych co 10 ms). Ten typ drukowania jest skuteczny przy rejestracji zmian wejściowych sygnałów impulsowych o stromych zboczach jak np. szybkie zmiany napięcia, przepięcia przejściowe i inne.
Z kolei przy drukowaniu z uśrednianiem, drukarka drukuje średnie za dany odstęp czasowy drukowania. Ten rodzaj pracy pozwala na uzyskiwanie czytelnych wydruków nawet przy nagłych zmianach rejestrowanej wielkości.
W trakcie drukowania wybrany podzakres i wartości nastaw są drukowane co każde 10 działek, zaś wartości czasu co 5 działek. Wartości napięcia i prądu można odczytać z naniesionej pionowej osi. Z kolei przy drukowaniu wartości średnich nanoszenie kolejnych punktów przebiegu odbywa się co 2 działki.

Zasilanie mikrorejestratorów
Mikrorejestratory w wykonaniu standardowym są zasilane napięciem przemiennym od 100 do 240 V (automatyczny napięcia znamionowego) lub stałym od 9,5 do 14 V co pozwala na używanie ich też w warunkach braku zasilania sieciowego np. w terenie korzystając z akumulatora samochodowego.
Na specjalne zamówienie producent może zamontować w rejestratorze zamiast gniazda zasilania napięciem stałym specjalne gniazdo sygnałowe przeznaczone do zewnętrznego sterowania pracą rejestratora (włączania go i wyłączania sygnałem zewnętrznym).W ten sposób można np. rejestrować zakłócenia (przepięcia) występujące w sieci – rejestracja rozpoczyna się w momencie zajścia zdarzenia.

Wyposażenie standardowe i dodatkowe
Oba rejestratory są dostarczane wyposażone standardowo w: neseser 9344, przewody pomiarowe napięcia zakończone chwytakami krokodylowymi 9257 (długość 1,3 m) i 10 rolek papieru rejestracyjnego (15 m) 9235, instrukcję i gwarancję.
Jako wyposażenie dodatkowe można natomiast zmówić: komplet przewodów pomiarowych napięcia (długość 1,7 m) 9236, papier rejestracyjny 9236-01 oraz wymienione w tablicy 2 prądowe przystawki cęgowe.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Recenzje klientów

Nie ma jeszcze żadnych recenzji.

Bądź pierwszy, który napisze recenzję na temat „HIOKI8206-10 Mikro-rejestrator przemysłowy”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szukaj produktów

Powrót do góry
Produkt został dodany do koszyka