Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635
Wszystkie ceny podlegają negocjacji
Napisz do nas: [email protected]
Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635

HIOKI3635-25 Miniaturowy rejestrator napięcia

KOD PRODUKTU: HIOK/3635-25

836,40brutto

680,00 netto
Kup teraz
Producent: Hioki
 • Przy zastosowaniu opcjonalnej stacji transmisyjnej 3911-20 jest możliwe przetwarzanie za pomocą komputera do 16 tyś. wyników pomiarów.
 • Kilka wersji rejestratorów przystosowanych indywidualnie do różnych zastosowań.
 • Specjalne oprogramowanie współpracujące ze stacją 3911-20 umożliwia zapis w pamięci rejestratora czasów: dokonania rejestracji, odstępu między kolejnymi pomiarami, początku i końca rejestracji, a także zapis metody pomiaru oraz komentarzy.
 • Nieulotna pamięć przechowuje zgromadzone w niej dane nawet przy rozładowanej baterii.

Dane techniczne:

Funkcje pomiarowe Napięcie stałe (w jednym kanale)
Zakresy pomiarowe i dokładność 3635-24: od -500,0 mV do +500,) mV, dokładność: ±0,8% w.w. ±5 cyfr
3635-25: od -5,000 V do +5,000 V, dokładność: ±0,8% w.w. ±5 cyfr
3635-26: od -50,00 V do +50,00 V, dokładność: ±0,8% w.w. ±5 cyfr
Pamięć danych 16000 zestawów danych (odstęp 60 min., całkowity czas rejestracji 667 dni)
Odstęp czasowy między pomiarami od 2 do 30 s, od 1 do 60 min, 14 nastaw
Zasilanie Baterie alkaliczne LR03 – 2 x 1,5 V, przybliżony czas pracy 2 lata (przy odstępie czasowym między kolejnymi pomiarami minuta)
Wymiary (dł. x szer. wys.), masa 58 x 74 x 20 mm, 70 g
Akcesoria Bateria alkaliczna LR03 (2 szt.)
9632 – Przewód pomiarowy

Miniaturowe rejestratory (loggery) są ekonomiczną alternatywą drogich rejestratorów konwencjonalnych. Wspólną cechą rejestratorów serii 3630 jest niewielkich wymiarów obudowa pozwalająca na łatwe ich umieszczenie nawet w trudno dostępnym miejscu, przy czym specjalny wieszak umożliwia zawieszenie rejestratora np. na ścianie. Wspólną cechą jest także pojemna pamięć zdolna zgromadzić 32 tys. wyników pomiarów, a zapisane w niej dane nie ulegają skasowaniu nawet po wyłączeniu zasilania rejestratora. Niewielki wyświetlacz ciekłokrystaliczny wskazuje wynik pomiaru, stan baterii zasilającej rejestrator oraz aktualnie realizowaną funkcję. Wygaszacz ekranu (z możliwością wyłączenia) zmniejsza pobór prądu z baterii, a więc i wydłuża maksymalny czas rejestracji. Przeglądanie zarejestrowanych danych dokonuje się na komputerze PC sprzęgając wcześniej rejestrator z opcjonalną stacją komunikacyjną 3911-20 (Communication Base). Stacja ta odczytuje dane z pamięci rejestratora za pomocą podczerwieni (interfejs szeregowy typu irDA) i przekazuje je do interfejsu RS-232C komputera już konwencjonalnym przewodem (z szybkością 1000 elementów składowych danych na sekundę). Stacja może wykorzystywać do tego celu aż 16 kanałów, co oznacza, że jednocześnie można przesyłać do komputera dane pomiarowe pochodzące z szesnastu rejestratorów umieszczonych w różnych punktach pomieszczenia. Ze względu jednak na sposób odbioru danych z rejestratorów (podczerwień) muszą one „widzieć” stację komunikacyjną. Wraz ze stacją 3911-20 producent dostarcza oprogramowanie pracujące pod nadzorem systemów operacyjnych MS Windows 95/98/NT4/Me/2000/XP oraz DOS/V. Oprogramowanie to pozwala użytkownikowi rejestratora ustawić (wprowadzić do pamięci rejestratora) aktualny czas, wartość odstępu między kolejnymi pomiarami, czas rozpoczęcia rejestracji, wybrać metodę (funkcję) rejestracji oraz wprowadzać komentarze. Ta ostatnia funkcja oprogramowania umożliwia łatwą identyfikację danych po przesłaniu ich do komputera. Po przesłaniu danych pomiarowych do komputera można wyświetlać na jego monitorze wykresy i tablice z danymi, przetwarzać te dane oraz zapisywać je w postaci plików, np. tekstowych, a także drukować dane na i wykresy na drukarce połączonej z komputerem.. Oprócz wykresów zmian rejestrowanych wartości w funkcji czasu pokazano na nim dwa okna zawierające tablice z danymi odpowiednio uszeregowanymi i oznaczonymi (przez podanie daty i czasu rejestracji).

Rejestrator małych prądów stałych 3634-20 wyposażony w jeden kanał pomiarowy służy do zapisu prądów stałych do 20 mA, przy rozdzielczości rejestracji 10 µA i dokładności pomiaru ±0,8%. Ze względu na bardzo niski poziom mierzonego sygnału doprowadza się go bezpośrednio do wejścia pomiarowego rejestratora. Wewnętrzna pamięć rejestratora pozwala na zmagazynowanie w niej do 16 tys. elementów danych pomiarowych (wynik pomiaru wraz z datą i czasem rejestracji). Przy wyborze jednominutowego odstępu między kolejnymi pomiarami przybliżony czas rejestracji wynosi ok. 2 lata.
Rejestrator ma wymiary 57x74x19,5 mm i masę 70 g

Rejestrator cęgowy 3636-20 rejestruje płynące przez obciążenie prądy przemienne za pośrednictwem opcjonalnych cęgów 9650 lub 9651 (tablica). Każde z dwóch wejść pomiarowych umożliwia pomiar prawdziwej wartości skutecznej (True RMS) prądu na dwóch podzakresach (50 lub 500 A) oraz jednoczesną rejestrację prądu w dwóch niezależnych kanałach. Największa rozdzielczość wskazania wynosi 10 mA, dokładność zaś ±1% (przy uwzględnieniu dokładności cęgów ±2,5%). Wewnętrzna pamięć rejestratora pozwala na zmagazynowanie w niej przy rejestracji w jednym kanale aż 32 tys. elementów danych, natomiast przy rejestracji w dwóch kanałach 16 tys. elementów. Użytkownik rejestratora może wybrać funkcję rejestracji wartości chwilowej oraz wartości średniej (obliczanej w okresie rejestracji). Pojemność pamięci wystarcza na ok. 1 rok nieprzerwanej rejestracji przy wybraniu jednominutowego odstępu między kolejnymi pomiarami oraz funkcji rejestracji wartości chwilowej. Przy wybraniu funkcji rejestracji wartości średniej przybliżony czas rejestracji wynosi 1 miesiąc.
Wymiary rejestratora 57,5×86,5×30 mm, masa zaś 130 g.

Rejestrator prądów upływu 3638-20 jest przeznaczony do zapisu prawdziwej wartości skutecznej (True RMS) prądów upływu w dwóch niezależnych kanałach za pomocą opcjonalnych cęgów 9657, 9658 lub 9659 (tablica). Użytkownik może wybrać jeden z dwóch podzakresów pomiarowych 100 lub 1000 mA. Maksymalna rozdzielczość wskazania na dolnym podzakresie wynosi 100 µA, dokładność zaś ±1% (±2% przy uwzględnieniu dokładności cęgów). Możliwości zapisu pamięci są takie same jak pamięci rejestratora 3636-20. Przed rozpoczęciem procesu rejestracji użytkownik przyrządu może wybrać funkcję rejestracji wartości maksymalnej lub wartości średniej, może też włączyć filtr 50/60 Hz. Przy wybraniu odstępu 1 s między kolejnymi pomiarami czas rejestracji wynosi ok. 1 miesiąc. Wymiary rejestratora 57,5×86,5×30 mm, masa zaś 130 g.

Dane wspólne rejestratorów 3634-20, 3636-20 i 3638-20.
Rejestratory 3636-20 i 3638-20 wyposażono w wyjście alarmowe typu otwarty kolektor. Gdy wynik pomiaru jest poza wcześniej ustawioną dolną i górną wartością graniczną (funkcja komparatora), zostaje wysterowany tranzystor na wyjściu rejestratora włączając sygnał alarmowy. Do wyprowadzania sygnału alarmowego z rejestratora producent oferuje opcjonalny przewód 9632 (długości ok. 1 m). Rozpoczęcie rejestracji może nastąpić w wyniku wyzwolenia ręcznego lub za pomocą układu czasowego (tzw. timera). Odstępy rejestracji wynoszą: 1/2/5/10/15/20/30 s oraz 1/2/5/10/20/30/60 min, przy czym odstęp 1 s jest obsługiwany wyłącznie przez rejestratory prądów przemiennych 3636-20 i 3638-20. Nastawy rejestratorów wykonywane za pomocą stacji 3911-20 połączonej z komputerem PC to: aktualny czas, odstęp rejestracji, czas rozpoczęcia rejestracji, metoda rejestracji i wprowadzanie komentarzy. Oprócz tego można wykorzystywać przyciski umieszczone na jego płycie czołowej i wówczas ustawić wartość odstępu rejestracji oraz czas rozpoczęcia i zakończenia pomiaru. Do zasilania rejestratora 3634-20 służą dwie baterie alkaliczne typu LR03, a do zasilania rejestratorów 3636-20 i 3638-20 cztery takie baterie. Z czterech baterii LR03 jest też zasilana stacja komunikacyjna 3911-20.

Rejestratory napięcia 3635-24, 3635-25 i 3635-26
Rejestratory napięcia 3635-24, 3635-25 i 3635-26 są przeznaczone przede wszystkim do pomiaru i zapisu napięć stałych sygnałów analogowych pochodzących z wyjść czujników i innych urządzeń automatyki przemysłowej. Maksymalna wartość rejestrowanego napięcia zależy od wersji rejestratora i wynosi ±500 mV (3635-24), ±5 V (3635-25) oraz ±50 V (3635-26). Rozdzielczości wskazania i rejestracji wynoszą odpowiednio: 100 µV, 1 i 10 mV, dokładność zaś ±0,8%. Wewnętrzna pamięć rejestratorów umożliwia zapis 16 tys. elementów danych i przy ustawionym odstępie zapisu 1 min wystarcza na ok. 1 rok rejestracji. Wszystkie rejestratory mają wymiary 57x74x19,5 mm i masę 70 g. Jako wyposażenie standardowe producent dostarcza przewód pomiarowy 9632 długości co najmniej 1 m.

Rejestrator napięcia 3645-20 jest przeznaczony do rejestracji napięcia na wyjściach czujników wymagających wygrzewania (po włączeniu zasilania) i kontroli tego czasu, a jego wejście pomiarowe ma parametry dostosowane do sygnałów z wyjść różnych czujników o różnych czasach odpowiedzi. Rejestrator może zapisywać wartości napięcia sygnałów pojawiających się na wyjściach czujników, takich jak czujniki poziomu napięcia lub wilgotności gruntu i może współpracować z miniaturowymi rejestratorami wartości nieelektrycznych i elektrycznych, tj. z rejestratorem temperatury i wilgotności 3631-20, rejestratorem liczby impulsów 3639-20 oraz rejestratorem natężenia oświetlenia 3640-20. Rejestrator mierzy i zapisuje wartości napięcia stałego, przy czym osobną funkcją jest kontrola wygrzewania. Użytkownik rejestratora może wybrać jeden z czterech podzakresów pomiarowych: ±50 mV, ±500 mV, ±5 V i ±50 V o rozdzielczości równej odpowiednio: 10 µV, 100 mV, 1 mV i 10 mV oraz rodzaj rejestracji, tj. zapis wartości chwilowej lub wartości średniej. Dokładność pomiaru wynosi ±0,5%, a czas rejestracji ok. 1 rok (przy odstępie 1 min i ustawionej funkcji rejestracji wartości chwilowej). Przy zapisie wartości średniej czas rejestracji jest krótszy (1 miesiąc). Do realizacji kontroli czasu wygrzewania służy wyjście typu otwarty dren o parametrach: 30 V i 20 mA (wartość maksymalna). Użytkownik rejestratora może wybrać wartość czasu ze zbioru: 0,5/1/2/5/10/30/60 s. Rejestrator ma wymiary 57,5×86,5×30 mm i masę 70 g. Jako wyposażenie standardowe producent dostarcza przewód pomiarowy 9632 (długości 1 m) oraz przewód 9639 (długości 3 m, zakończony chwytakami krokodylowymi).

Rejestrator napięcia 3637-20 służy do zapisu napięcia wartości skutecznej napięcia przemiennego (pomiar typu True RMS) do 600 V. Dokładność pomiaru napięcia wynosi ±1%, a rozdzielczość wskazania i rejestracji 10 mV. Metody i funkcje rejestracji oraz pojemność pamięci rejestratora 3637-20 są takie same jak 3645-20. Rejestrator ma wymiary 57,5×86,5×30 mm i masę 130 g. Jako wyposażenie standardowe producent dostarcza wspomniany przewód 9639.

Dane wspólne rejestratorów 3635-24 26, 3645-20 i 3637-20. Wszystkie te rejestratory mogą zapisywać sygnały analogowe pochodzące z wyjść przetworników cęgowych (przystawek), analogowych wyjść multimetrów cęgowych, wyjść obrotomierzy (tachometrów) oraz luksomierzy. Szeroki zakres mierzonych napięć obejmujący wartości od kilku miliwoltów do 50 V pozwala na rejestrację sygnałów z czujników charakteryzujących się niskim poziomem sygnału wyjściowego, takich jak np. czujniki natężenia oświetlenia. Użytkownik rejestratorów może wyzwolić proces rejestracji ręcznie (np. z płyty czołowej) lub automatycznie za pomocą układu czasowego, może także ustawić wartość odstępu czasowego korzystając ze zbioru 1/2/5/10/15/20/30 s lub 1/2/5/10/15/20/30/60 min (przy czym odstęp 1 s nie jest obsługiwany przez rejestratory 3635-24, 3635-25 i 3635-26). Nastawy dokonywane z płyty czołowej to ustawienie wartości odstępu czasowego oraz czasu rozpoczęcia i zakończenia procesu rejestracji, nastawy zaś dokonywane z klawiatury komputera za pośrednictwem stacji komunikacyjnej 3911-20 obejmują wybór odstępu, rozpoczęcie i zakończenie rejestracji, wybór metody rejestracji i wprowadzanie komentarzy.

HIOKI 3911-20 jako opcja za 1000,00 PLN netto. Stacja transmisyjna do minirejestratorów serii 3630 Stacja pośrednicząca transmisji danych z minirejestratorów serii 3630 do komputera PC. W komplecie oprogramowanie.

Stacja bazowa 3911-20 służy jako transmisyjny element pośredniczący między minirejestratorem a komputerem PC. Stacja ta łączy się z minirejestratorem podczerwienią, a z komputerem zwykłym przewodem interfejsu RS-232C, przy czym stacja ta jest niezbędna do odczytania danych zapisanych w pamięci minirejestratora (do 32 tyś. danych pomiarowych zawierających oprócz wyniku pomiaru, datę i czas zapisu). Wraz z minirejestratorem jest dostarczane oprogramowanie. Pośrednicząc w wymianie danych między minirejestratorem a komputerem nowa stacja odbiera z komputera dane dotyczące: nastaw zegara, odstępu czasowowego między kolejnymi rejestracjami, sygnału startu rejestracji, wybranej metody rejestracji, a także komentarze wprowadzane przez użytkownika i przesyła je do komputera. W drugą stronę tj. do komputera stacja przesyła dane zapisane w pamięci minirejestratora w maksymalnie 16 kanałach (zapisane przez 16 minirejestratorów) tj. maksymalnie 256 tyś. zestawów danych. Szybkość transmisji w dwóch kierunkach między stacją a minirejestratorem wynosi ok. 250 zestawów danych na sekundę, między stacją a komputerem zaś 16 tyś. zestawów danych na sekundę. Stacja ma własne zasilanie (baterię wystarczającą na podtrzymanie jej pracy przez ok. 80 dni).

Dane techniczne:

 • Dwustronna komunikacja logger – komputer PC
 • Komunikacja optyczna z loggerem
 • Komunikacja przewodowa z komputerem (RS-232C)
 • Oprogramowanie pracujące pod systemem operacyjnym MS Windows 95/98/NT4.0/Me/XP
 • Czas życia baterii 80 dni, ok 100 transmisji danych pomiarowych
 • Wymiary: 69 x 92 x 36 [mm]
 • Masa: 150 g
 • Akcesoria: oprogramowanie, bateria, instrukcja, gwrancja

Inne dane:

 • Zdolność rejestracyjna: 32 tyś elementów danych x 8 kanałów (od 3632-20 do 3635-20 i 3641-20); 16 tyś elementów danych x 16 kanałów
 • Funkcje transmisyjne: wykres graficzny, lista z danymi, drukowanie (wykresu, listy), przetwarzanie danych, zapis w plikach (format binarny lub tekstowy scv)
 • Zasilanie 4 szt. baterii LR03
  Do rejestratora prądu 3636-20 Do rejestratora prądu upływu 3638-20
Rejestrator 9650 9651 9657 9658 9659
Przekładnia AC, 100 A / 100 mA AC 500 A / 500 mA AC 1 A / 25 mV AC 1 A / 25 mV AC 1 A / 25 mV
Dokładność ±1,5% w.w. ±0,03 w.p. ±1,5% w.w. ±0,03 w.p. ±1,0% w.w. ±12 µV ±3,5% w.w. ±12 µV ±1,0% w.w. ±12 µV
Wpływ zewnętrznego pola magnetycznego 5 mA (przy 100 A AC na wejściu) 1 mA (przy 10 A AC na wejściu) 30 mA (przy 500 A AC na wejściu)
Pasmo pomiaru od 40 Hz do 1 kHz od 40 Hz do 1 kHz od 45 do 66 Hz od 45 do 66 Hz od 45 do 66 Hz
Maksymalny, dopuszczalny prąd wejściowy 130 A, ciągły, (45 66 Hz) 600 A, ciągły, (45 66 Hz) 60 A, ciągły, (45 66 Hz) 10 A, ciągły, (45 66 Hz) 100 A, ciągły, (45 66 Hz)
Maksymalne napięcie testowanego obwodu 300 Vsk (przewód izolowany) 600 Vsk (przewód izolowany) 300 Vsk (przewód izolowany) 150 Vsk (przewód izolowany) 460 Vsk (przewód izolowany)
Maksymalna średnica (przekrój) obejmowanego przewodu 15 mm 46 mm 40 mm 12 x 30 mm 30 x 150 mm
Wymiary 46 x 135 x 21 mm 77 x 151 x 42 mm 74 x 145 x 42 mm 65 x 52 18 mm 358 x 108 x 58
Masa 200 g 340 g 340 g 50 g 2,5 kg

Uwagi: w.w. – wartość wskazywana, w.p. – wartość pełnozakresowa, długość przewodu ok. 3m.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Recenzje klientów

Nie ma jeszcze żadnych recenzji.

Bądź pierwszy, który napisze recenzję na temat „HIOKI3635-25 Miniaturowy rejestrator napięcia”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szukaj produktów

Powrót do góry
Produkt został dodany do koszyka