Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635
Wszystkie ceny podlegają negocjacji
Napisz do nas: [email protected]
Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635

HIOKI3286-20 Cęgowy miernik mocy z analizą harmonicznych

KOD PRODUKTU: HIOK/3286-20

3382,50brutto

2750,00 netto
Kup teraz
Producent: Hioki

Dane i Funkcje:

 • Potrójny wyświetlacz ciekłokrystaliczny – maksymalne wskazanie 6000;
 • Możliwość wyboru jednej z dwóch szybkości pomiaru: NORMAL 1 pom./s lub SLOW 1 pom/3 s;
 • Pomiar prawdziwej wartości sygnałów przemiennych (prądu, napięcia, mocy) True RMS – zakres częstotliwości od 30 Hz do 1 kHz;
 • Cęgi prostokątne obejmują szynę o wymiarach: 80×20 mm lub przewód o średnicy 55 mm maks.

Mierzy:

 • Napięcie przemienne na podzakresach: 150 V, 300 V i 600 V z maksymalną rozdzielczością 0,1 V;
 • Prąd przemienny na podzakresach 20, 200 i 1000 A z maksymalną rozdzielczością 0,01 A;
 • Moc czynną na podzakresach od 3 kW do 1200 kW z rozdzielczością na podzakresie 30 kW równą 0,001 kW;
 • Moc bierną i pozorną;
 • Współczynnik mocy ze wskazaniem charakteru obciążenia;
 • Kąt fazowy z rozdzielczością 0,1 st;
 • Reaktywność (sinus kąta fazowego);
 • Wartość szczytową napięcia do 1020 V i prądu do 1700 V z rejestracją tej wartości;
 • Częstotliwość w zakresie:
  • od 30,0 Hz do 100 Hz (podzakres 100,0 Hz),
  • od 100 Hz do 1000 Hz (podzakres 1000 Hz),
 • Minimalny poziom sygnału wejściowego 10 Vsk lub odpowiednio 10 Ask (sygnał sinusoidalny);
 • Pomiar mocy w sieci trójfazowej przy symetrycznym obciążeniu;
 • Harmoniczne napięcia i prądu,
 • wyświetlany poziom każdej harmonicznej (do 20-tej) oraz całkowita zawartość harmonicznych,
 • zakres częstotliwości od 45 do 65 Hz,
 • szerokość okna analizy: 1 okres (od 45 do 65 Hz), liczba punktów: 256
 • typ okna: prostokątne;

Dane techniczne:

 • Dokładność pomiaru napięcia:
  • ±1,5% w.w. ±5 cyfr (w zakresie od 30 do 45 Hz)
  • ±1,0% w.w. ±3 cyfry (w zakresie od 45 Hz do 66 Hz)
  • ±1,5% w.w. ±5 cyfr (w zakresie od 66 Hz do 1 kHz)
 • Dokładność pomiaru prądu:
  • ±1,3% w.w. ±3 cyfry (w zakresie od 45 Hz do 66 Hz)
  • ±2,0% w.w. ±5 cyfr (w zkresie od 66 Hz do 1 kHz)
 • Dokładnośc pomiaru mocy:
  • Jedna faza: ±2,3% w.w. ±5 cyfr
  • Trzy fazy: ±3,0% w.w. ±10 cyfr (przy symetrycznym obciążeniu)
 • Dokładność pomiaru mocy gwarantowana tylko dla częstotliwości 50/60 Hz (cos = 1)
 • Zasilanie: Bateria 6F22 – czas pracy 10 h lub 6LR61 – 25 h
 • Wymiary: 100 x 287 x 39 [mm]
 • Masa: ok. 650 g

Inne funkcje:

 • Tester kolejności faz (wskazania: normalny kierunek, odwrócony kierunek, brak fazy)
 • Funkcja Record: rejestracja wartości maksymalnej i minimalnej (napięcia, prądu i mocy skutecznej i pozornej)
 • Wyświetlanie stanu baterii: w procentach pojemności
 • Zamrożenie wskazania wyświetlacza (Data Hold)
 • Automatyczne wyłączenie zasilania (po 10 minutach)
 • Interfejs RS-232C z izolacją optyczną

Wyposażenie standardowe:

 • Miernik
 • Komplet przewodów do pomiaru napięcia, 9635
 • Sztywny futerał, 9635
 • Pasek do zamocowania na ręku.
 • Instrukcja
 • Gwarancja

Wyposażenie opcjonalne (za dodatkową opłatą):

 • Pakiet interfejsu RS-232C (dyskietka i przewód) 9636-01
 • Drukarka termiczna 9442
 • Zasilacz do drukarki 9443-02
 • Papier do drukarki 1196

Cegowy miernik mocy 3286-20
Miernik mocy 3286-20 ma duże prostokątne cegi o wymiarach wewnętrznych 80×20 mm, przystosowane do pomiaru prądu w szynach lub przewodach o średnicy nieprzekraczającej 55 mm. Duży, ciekłokrystaliczny wyświetlacz tego przyrządu o maksymalnym wskazaniu 6000 wskazuje wyniki pomiarów jednocześnie trzech wielkości (np. napięcia, prądu i mocy). Szeregowy interfejs RS-232C służy do przesyłania danych pomiarowych do komputera w czasie rzeczywistym lub do drukowania tych danych na drukarce termicznej dołączonej bezpośrednio do przyrządu.
Miernik mocy w układzie jednofazowym:
Przy jednoczesnym pomiarze napięcia i prądu w układzie jednofazowym miernik 3286-20 może wyświetlać wyniki pomiaru: mocy czynnej, napięcia i prądu przemiennego; mocy czynnej i biernej, lub też współczynnika mocy, napięcia i prądu. Przyrząd mierząc te wielkości uwzględnia kształt przebiegu (funkcja True RMS), co oznacza, że wynik jest dokładny nie tylko przy doprowadzonym do wejścia pomiarowego przyrządu sygnale sinusoidalnym, lecz również przy sygnale odkształconym (zawierającym harmoniczne). Użytkownik miernika ma do dyspozycji trzy podzakresy pomiarowe napięcia przemiennego: 150, 300 i 600 V, a takze trzy podzakresy prądu: 20, 200 i 1000 A. Wynika z tego, ze maksymalna moc mierzona np. czynna w układzie jednofazowym nie przekracza 600 kW (tablica). Dolny podzakres pomiarowy mocy czynnej wynosi 3 kW, przy czym rozdzielczosć wskazania na tym podzakresie jest równa 1 W. Dokładność pomiaru zależy od zakresu czestotliwości badanego sygnału i w przypadku sprawdzania napięcia przemiennego wynosi ±1,5% w zakresach od 30 do 45 Hz i od 66 do 1 kHz oraz 1% w zakresie od 45 do 66 Hz. Przy pomiarze prądu przemiennego dokładność w tym ostatnim zakresie nie przekracza 1,3%, a w zakresie od 66 Hz do 1 kHz nawet 2%. Użytkownik miernika może wybrać szybkość pomiaru normalną wynoszącą 1 pomiar na sekundę lub wolną – 1 pomiar na 3 s.
Pomiar współczynnika mocy i kąta fazowego:
Do określania współczynnika mocy miernik 3286-20 stosuje dwie metody pomiarowe. Jeśli badany sygnał jest odkształcony i zawiera harmoniczne, to wyniki pomiarów uzyskane tymi metodami będą się różnić. W pierwszej metodzie, gdy przyrząd pracuje jako miernik wspólczynnika mocy w układzie jedno- lub trójfazowym, współczynnik mocy określa się w układzie pomiarowym dyskryminatora fazy. W tym przypadku współczynnik mocy jest obliczany na podstawie informacji o kącie fazowym, która zawiera składową sygnału o częstotliwości podstawowej. Metoda ta jest przydatna do określania parametrów jakości zasilania.
Z drugiej metody mozna korzystać wyłącznie przy pracy przyrządu jako miernika mocy w układzie jednofazowym. Przyrząd oblicza wtedy wartość współczynnika mocy z wyników pomiaru mocy czynnej i pozornej zawierajacych składowe harmoniczne. Metoda ta jest przydatna do określania charakteru obciążeń. Wówczas wyświetla on na głównym polu odczytowym wartość współczynnika mocy, a na wyświetlaczach pomocniczych napięcie i prąd. Inne konfiguracje wyświetlania to odpowiednio: sin φ, napięcie i prąd lub kąt fazowy, napięcie i prąd. Jednocześnie przyrząd sygnalizuje charakter obciążenia: pojemnościowe (wyprzedzenie w fazie) lub indukcyjne (opóźnienie w fazie).
Z kolei przy pomiarze w układzie trójfazowym, po włączeniu funkcji pomiaru współczynnika mocy na wyświetlaczu mozna otrzymać kolejno następujące konfiguracje wskazań: współczynnik mocy, napiecie i prad; kat fazowy, napięcie i prąd; sinφ, napięcie i prąd. Jednocześnie przyrząd sygnalizuje charakter obciążenia (pojemnościowy lub indukcyjny) i kolejność faz (kierunek poprawny, kierunek przeciwny, brak fazy).
Pomiar w układach trójfazowych przy symetrycznym obciążeniu:
Przy spełnieniu warunków symetrycznego obciążenia i braku odkształceń jest także możliwy pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej w układzie trójfazowym. W takim przypadku są możliwe konfiguracje wskazań: moc czynna, napięcie i prąd oraz moc pozorna (na wyświetlaczu głównym) i moc bierna (na wyświetlaczu pomocniczym). W układach trójfazowych zawierajacych falownik lub sterowanych tyrystorem dokładny pomiar mocy jest niemożliwy.
Sprawdzanie zmienności napięcia sieci:
Zmienność wartości napięcia sieci można obserwować wykorzystując do tego celu funkcję Rec (rejestracja). Po właczeniu następnie funkcji „Rec Peak” można z kolei sprawdzać zmienność wartości szczytowej, pamiętając jednocześnie, że okres sygnału musi byc większy od 250 ms. Maksymalna wartość szczytowa mierzonego prądu wynosi w tym przypadku aż 1700 A.
Pomiar i analiza harmonicznych:
Ta bardzo przydatna funkcja pozwala na pomiar i analizę składowych harmonicznych odkształconego sygnału przemiennego. Na wyświetlaczu miernika mocy można w tym przypadku otrzymać różne konfiguracje wskazań, np. na wyświetlaczu głównym poziom napięcia lub prądu wybranej składowej, a na polach pomocniczych numer tej składowej i jej zawartość procentową. Można też wyświetlić całkowitą zawartość harmonicznych (THD-F i THD-R).
Parametry pomiaru harmonicznych: okno prostokątne szerokości równej jeden okres (50/60 Hz), liczba punktów danych 256, rząd analizowanych harmonicznych od 1 do 20, szybkość pomiaru jeden pomiar co 2 s.
Pomiar częstotliwosci:
Miernik 3286-20 wskazuje też wartość częstotliwości przy pomiarze napięcia lub pradu na dwóch podzakresach: od 30,0 do 100,0 Hz oraz od 100 do 1000 Hz, przy czym minimalny poziom (wartość skuteczna) mierzonego sygnału sinusoidalnego wynosi odpowiednio dla napięcia i prądu 10 V i 1 A.
Wyprowadzanie danych pomiarowych:
Miernik mocy 3286-20 pozwala na wyprowadzanie danych pomiarowych na komputer lub bezpośrednio na drukarkę. Szeregowy interfejs RS-232C z izolacją optyczną tego przyrządu jest obsługiwany przez opcjonalne oprogramowanie użytkowe 9636-01 pracujące pod nadzorem systemu operacyjnego MS Windows 95/98/98 Me/NT4.0/2000. Po dołaczeniu do gniazda ww. interfejsu drukarki termicznej 9442, oferowanej również jako opcja, można sporządzać wydruki zawierajace dane pomiarowe otrzymywane każdorazowo po nacisnięciu przycisku HOLD miernika mocy.
Zasilanie:
Do zasilania miernika mocy 3286-20 służy jedna bateria alkaliczna typu 6LR61 (9 V) wystarczająca na maksymalnie 25 h pracy ciągłej. Przy zastąpieniu jej popularną baterią magnezową 6F22 czas ten ulega skróceniu do 10 h. Problem zasilania staje się krytyczny przy wykorzystywaniu miernika do obserwacji zmienności wartości sygnałów i rejestracji ich wartości szczytowych (funkcje: Rec i Peak Rec). W takich przypadkach nalezy zwracać szczególną uwagę na dobór typu baterii i kontrolować jej stan, który jest wskazywany przez wyświetlacz jako wartość procentowa pojemności. Trwałość baterii przedłuża funkcja automatycznego wyłaczenia zasilania wyłączajaca energochłonne funkcje przyrządu już po 10 min bezczynności operatora. Zależnie od potrzeby czas ten mozna przedłużyć lub w ogóle tę funkcję wyłączyć, co jest konieczne np. przy obserwacji i rejestracji zmienności napięcia sieci.
Wyposażenie standardowe i dodatkowe:
Cęgowy miernik mocy 3286-20 jest dostarczany wraz z kompletem trzech różnokolorowych przewodów 9635 (zakończonych chwytakami krokodylowymi) przeznaczonych do pomiaru napięcia, sztywnym futerałem 9245 i paskiem na ręke ułatwiajacym wykonywanie pomiarów. Przyszły użytkownik przyrządu może zamówić jako wyposażenie dodatkowe: komplet przewodów do pomiaru napiecia 9635-01 (zakończonych wtykami banankowymi z osłoną i nasadzanymi chwytakami krokodylowymi), pakiet oprogramowania 9636-01 (zawierający dyskietkę z programem i specjalny przewód do połączenia z komputerem), drukarkę termiczną 9442, zasilacz sieciowy do drukarki 9443-02, a także zestaw zawierajacy 10 rolek papieru rejestracyjnego do drukarki. Drukarka może też być zasilana z załączonego akumulatora (ładowanego z zasilacza 9443-02) i wystarcząjacego (po pełnym naładowaniu) do wydrukowania ok. 3000 wierszy danych pomiarowych.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Recenzje klientów

Nie ma jeszcze żadnych recenzji.

Bądź pierwszy, który napisze recenzję na temat „HIOKI3286-20 Cęgowy miernik mocy z analizą harmonicznych”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szukaj produktów

Powrót do góry
Produkt został dodany do koszyka