Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635
Wszystkie ceny podlegają negocjacji
Napisz do nas: [email protected]
Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635

Escort2030 Kalibrator-multimetr

KOD PRODUKTU: ESCO/2030

2939,70brutto

2390,00 netto
Kup teraz
Producent: Escort

Informujemy naszych klientów, że Escort2030został wycofany z produkcji i nie jest już dostępny, jako zamiennik proponujemy:

  • HIOKISS7012 Przenośny kalibrator sond temperaturowych, zadajnik napięcia i prądu


Escort 2030 jest połączeniem przenośnego kalibratora i multimetru.
Przyrząd jest przeznaczony do prac serwisowych i konserwacyjnych elektronicznych urządzeń i podzespołów w tym czujników i przetworników w systemach automatyki przemysłowej. Escort 2030 zawiera w obudowie typowego multimetru dwa precyzyjne, programowane źródła (napięciowe i prądowe), generator sygnału o kształcie prostokątnym, programowany generator przebiegu schodkowego oraz dokładny multimetr o nieco zawężonych w porównaniu z konwencjonalnym przyrządem tego typu zakresem pomiaru. Użytkownik Escorta 2030 może połączyć jego wyjście (będące wyjściem programowanego generatora lub źródła) z wejściem testowanego urządzenia i jednocześnie wyjście testowanego urządzenia wejściem Escorta 2030 (będącym wejściem multimetru). Korzystając następnie z funkcji podwójnego wyświetlania Escorta 2030 może obserwować jednocześnie wybrane parametry sygnału na wejściu i wyjściu testowanego urządzenia i na podstawie ich wartości oceniać pracę testowanego urządzenia. Wejściowe stopnie pomiarowe multimetru i wyjściowe sygnałowe kalibratora, są odseparowane od siebie i połączone z osobnymi gniazdami na płycie czołowej. Duży ciekłokrystaliczny ekran Escorta 2030 zawiera dwa pola cyfrowe o maksymalnym wskazaniu 50000. Funkcja podświetlenia ekranu typu EL umożliwia wykonywanie pomiarów przy niewystarczającym oświetleniu.

Źródła napięciowe i prądowe
Parametry źródeł prądowego i napięciowego zostały dostosowane do standardów obowiązujących w automatyce przemysłowej (0-20 mA, 4-20 mA). Użytkownik Escorta 2030 może za-programować źródło prądowe w zakresie ±25 mA z rozdzielczością (ze skokiem) 1 μA, a źródło napięciowe w zakresach ±1,5 V i ±15 V z rozdzielczością (ze skokiem) równą odpowiednio 100 μV i 1 mV, przy czym dokładność ustawiania wynosi 0,03% niezależnie od typu wybranego źródła. Prąd czerpany ze źródła napięciowego nie może przekroczyć 25 mA. Tworząc pętlę prądową (wykorzystującą do tego źródło prądowe) można uzyskać napięcie równe minimum 24 V przy prądzie 20 mA, co odpowiada rezystancji obciążenia 120 Ω.
Generator sygnału prostokątnego
Trzecim typem sygnału jaki można otrzymać na wyjściu Escorta 2030 jest impulsowy sygnał prostokątny napięciowy lub prądowy. Funkcja ta pozwala kalibrować przepływomierze, liczniki, tachometry, przetworniki częstotliwości, nadajniki a nawet oscyloskopy. Użytkownik przyrządu może w tym przypadku wybrać częstotliwość sygnału od 0,5 do 4800 Hz (28 częstotliwości do wyboru), współczynnik wypełnienia impulsu (z zakresu od 0,39 do 99,6%), szerokość impulsu oraz amplitudę (5 V, ±5 V, 12 V i ±12 V ze skokiem 0,1 V). Wyjście źródła sygnału prostokątnego jak i źródeł napięciowego i prądowego zabezpieczono do napięcia 30 V.
Funkcje Auto Scan i Ramp
Funkcja Auto Scan służy do programowania przebiegu schodkowego tj. określenia liczby schodków (od 1 do 16), czasu trwania jednego schodka (od 0 do 99 s) oraz amplitudy przebiegu (w granicach wydajności obu źródeł). Przebieg schodkowy wprowadza się następnie do pamięci przyrządu, a następnie wysyła do stopnia wyjściowego kalibratora jako:

  • sygnał wielokrotnie powtarzany, tj. po wygenerowaniu ostatniego schodka następuje powtórzenie przebiegu;
  • sygnał pojedynczy tj. po wygenerowaniu ostatniego schodka następuje wyłączenie generatora;
  • sygnał generowany krok po kroku, tj. po każdym naciśnięciu przycisku następuje wytworzenie kolejnego schodka.

Funkcja Ramp umożliwia zaprogramowanie przebiegu piłokształtnego i wysłanie go do stopnia wyjściowego komparatora. Programowanie obejmuje ustawianie wartości rozdzielczości i początku narastania amplitudy tego sygnału.
Multimetr
Multimetr Ecorta 2030 choć o ograniczonych od góry zakresach pomiarowych charakteryzuje się dużą liczbą funkcji i wysoką precyzją pomiaru. Przy pomiarze napięć stałych i przemiennych można korzystać z pięciu podzakresów od 50 mV do 250 V, przy czym maksymalna rozdzielczość wskazania wynosi 1 μV, a podstawowa dokładność pomiaru 0,03%. Znamionowa impedancja wejściowa na podzakresie 5 V wynosi 10 MΩ, a na podzakresach 50 i 500 mV aż 1 GΩ. Przyrząd mierzy też dokładnie wartość skuteczną napięcia i prądu odkształconego w zakresie od 45 Hz do 20 kHz (funkcja True RMS), w tym też z nałożoną składową stałą (AC + DC). Przy konieczności wychwytywania amplitudy krótkotrwałych sygnałów, zarówno prądowych jak i napięciowych, o stosunkowo dużej amplitudzie (np. prądów rozruchowych) jest pomocna funkcja 1 ms peak hold. Przy pomiarze prądów użytkownik ma do dyspozycji tylko dwa podzakresy 50 i 500 mA o rozdzielczościach wskazania równej odpowiednio 1 i 10 μA, przy czym dokładność pomiaru prądów stałych wynosi 0,03%, a przemiennych 0,6%. Przyrząd mierzy też dokładnie prądy odkształcone o częstotliwościach od 45 Hz do 2 kHz, w tym też z nałożoną składową stałą). W razie potrzeby operator przyrządu może włączyć wyświetlanie w procentach zakresu 0-20 mA lub 4-20 mA. Z innych funkcji multimetru warto wymienić pomiar rezystancji (6 podzakresów od 500 Ω do 50 MΩ), częstotliwości (do 200 kHz), szerokości i współczynnika wypełnienia impulsu (z wyborem zbocza wyzwalania pomiaru) i temperatury za pomocą sondy (termopary typu K). Potrzebny podzakres pomiarowy przyrząd wybiera automatycznie, choć w razie potrzeby jest też możliwe wybieranie ręczne. Użytkowe funkcje multimetru to: zamrożenie wskazania wyświetlacza (hold) z ręcznym lub automatycznym wyzwalaniem, wskazywanie wartości względnej (rel) tj. różnicy między wynikiem pomiaru, a wartością odniesienia oraz wartości maksymalnej i minimalnej z serii wyników pomiarów. Bardzo przydatna jest też funkcja podwójnego wyświetlania wykorzystująca oba pola cyfrowe ekranu. Pozwala ona na wyświetlenie na jednym z nich napięcia lub prądu (stałego lub przemiennego), na drugim zaś współczynnika wypełnienia szerokości impulsu lub częstotliwości (w przypadku sygnału przemiennego).
Interfejs USB
Przyrząd wyposażono w dwukierunkowy interfejs szeregowy USB izolowany optycznie pozwalający zarówno na przesyłanie danych pomiarowych do komputera jak i zdalne sterowanie funkcjami kalibratora oraz multimetru. Przy zdalnym ustawianiu parametrów pracy przyrządu jego użytkownik może korzystać z gotowego oprogramowania użytkowego lub stworzyć własne oprogramowanie stosując do tego rozkazy SCPI.
Zasilanie
Zarówno stopnie wyjściowe kalibratora jak i wejściowe multimetru są zasilane z jednego źródła – pakietu akumulatorów NiMH o napięciu 9,6 V i pojemności 1300 mAh. W pełni naładowane (za pomocą zewnętrznego zasilacza sieciowego) pozwalają one na 5 godzin nieprzerwanej pracy i 20 godzin przy korzystaniu tylko z funkcji multimetru. Specjalny, „inteligentny” układ kontroluje proces ładowania akumulatorów (bez potrzeby wyjmowania ich z przyrządu), kontroluje też stopień wyjściowy kalibratora w stanie pracy i czuwania (bez sygnału na wyjściu).

Wyposażenie standardowe: miernik, komplet przewodów pomiarowych i chwytaków, futerał, zasilacz sieciowy i akumulatory (zamontowane fabrycznie), instrukcja, gwarancja.
Jako Wyposażenie opcjonalne: (za dodatkową opłatą) można zamówić: pakiet oprogramowania CP-2030 z przewodem do interfejsu USB i sondę temperaturową typu z K z przejściówką.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Recenzje klientów

Nie ma jeszcze żadnych recenzji.

Bądź pierwszy, który napisze recenzję na temat „Escort2030 Kalibrator-multimetr”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szukaj produktów

Powrót do góry
Produkt został dodany do koszyka