Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635
Wszystkie ceny podlegają negocjacji
Napisz do nas: [email protected]
Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635

DA720 Samochodowy multimetr warsztatowy z pomiarem wysokiego napięcia, Trisco

KOD PRODUKTU: TRIS/DA720

608,85brutto

495,00 netto
Kup teraz
Producent: Trisco

Dane i Funkcje:

 • Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (45,7 x 18 mm)o maksymalnym wskazaniu 2000
 • Ręczna zmiana podzakresów pomiarowych
 • Funkcje pomiarowe uniwersalne:
  • Napięcie stałe (do 200 V) i przemienne (do 500 V)
  • Prąd stały do 15 A (podzakres 15 A chroniony bezpiecznikiem)
  • Rezystancja (do 200 kΩ)
  • Testy diody i ciągłości obwodu (z sygnalizacją dźwiękową)
  • Temperatura (sonda temperaturowa – termopara typu K w komplecie)
  • Częstotliwość (do 200 kHz)
  • Tester poziomów logicznych (Hi, Lo)
 • Funkcje pomiarowe samochodowe:
  • Tachometr (obrotomierz, podzakresy RMP4 i RPM2 (DIS) – (sonda indukcyjna w komplecie)
  • Szerokość impulsu (do sprawdzania wtryskiwacza)
  • Okres (w ms)
  • Wysokie napięcie (do 200 kV)(sonda pojemnościowa w komplecie)
  • Kąt zwarcia styków przerywacza (z wyborem liczby cylindrów: 3, 4, 5, 6, 8)
  • Test sondy lambda
  • Test czujników TPS/MAF

W komplecie: miernik, neseser sztywny, osłona gumowa, sonda indukcyjna, sonda pojemnościowa, sonda temperaturowa, komplet przewodów pomiarowych zakończonych sondami igłowymi 2 mm, instrukcja, gwarancja.

Pięć typów multimetrów TRISCO można zaliczyć do dwóch grup o podobnym wyglądzie jednak różniących się wielkością wyświetlacza ciekłokrystalicznego i jego maksymalnym wskazaniem. Dwa multimetry DA710 i DA720 charakteryzują się małym wyświetlaczem o maksymalnym wskazaniu 2000, zaś pozostałe DA810, DA820 i DA830 wyświetlaczem znacznie większym o maksymalnym wskazaniu 4000. Bardzo użyteczną funkcją – podświetlenie wyświetlacza – ułatwiającą pomiary przy niewystarczającym oświetleniu mają tylko multimetry DA820 i DA830.
Niezbędną częścią wyświetlacza każdego multimetru cyfrowego wyższej klasy jest analogowy bargraf, czyli linijka diodowa zastępująca wskazówkę miernika analogowego. Bargraf charakteryzujący się dużą szybkością, bardzo przydatną np. przy wykrywaniu trendów zmian mierzonych wielkości jest niestety obecny tylko na wyświetlaczach multimetrów serii 800.

Pomiar prądu
Wszystkie multimetry zarówno serii 700 jak i 800 mierzą prąd stały do 20 A, z tym że multimetry serii 700 mają tylko jeden podzakres pomiarowy 20 A, zaś pozostałe trzy podzakresy: 40 mA, 400 mA i 20 A. Rozdzielczość na dolnym podzakresie w przypadku multimetrów serii 700 jest 10 mA, zaś serii 800: 10 µA. Dokładność pomiaru jest taka sama ±1,5% (na podzakresie 20 A).
Prąd przemienny mierzą tylko multimetry serii 800 – jest to funkcja w pomiarach samochodowych raczej niewykorzystywana.

Pomiar napięcia
Wszystkie multimetry mierzą zarówno napięcia stałe jak i przemienne. Maksymalne, napięcie (zarówno stałe jak i przemienne) mierzone przez multimetry serii 800 nie przekracza 500 V – co jest w przypadku multimetrów samochodowych wartością w zupełności wystarczającą. Multimetry tej serii dysponują aż pięcioma podzakresami pomiarowymi: 400 mV, 4 V, 400 V i 500 V. Multimetry serii 700 mają cztery podzakresy napięcia stałego (do 200 V) i tylko jeden podzakres napięcia przemiennego 500 V.
Wszystkie multimetry są wyposażone w podzakres wykorzystywany do dołączenia cęgowej przystawki prądowej. W przypadku multimetrów serii 700 jest to podzakres 200 mV, zaś w przypadku serii 800 podzakres 400 mA. Przystawka cęgowa nie jest na wyposażeniu tych multimetrów. Można ją zakupić oddzielnie np. może to być przystawka firmy Escort ECT-670 mierząca prądy stałe i przemienne aż do 1000 A. W przypadku potrzeby pomiaru prądów o stosunkowo małych wartościach np. setek lub nawet dziesiątek miliamperów można zastosować przystawkę CA60 produkcji firmy CIE.

Pomiar rezystancji, test ciągłości i diody
Pomiar rezystancji to funkcja obecna we wszystkich multimetrach. Multimetry serii 800 mają aż 6 podzakresów pomiarowych od 400 Ω do 40 MΩ, przy czym rozdzielczość pomiaru na dolnym podzakresie wynosi 0,1 Ω. Nieco mniej podzakresów mają multimetry serii 700: DA710 – 5 podzakresów od 200 Ω do 2 MΩ, zaś DA720: trzy podzakresy od 200 Ω do 200 kΩ. Jednak rozdzielczości na dolnych podzakresach są takie same jak multimetrów serii 800 (0,1 Ω).
Bardzo często wykorzystywaną funkcją np. do sprawdzania stanu instalacji elektrycznej jest test ciągłości obwodu, przy czym stan ciągłości sygnalizuje sygnalizator dźwiękowy.
Równie przydatny jest test diody (obecny we wszystkich multimetrach), wykorzystywany przy sprawdzaniu tych elementów montowanych w układach alternatorów, przekaźników, dławików (cewek) itd.

Pomiar częstotliwości
Funkcja ta jest wykorzystywana do pomiaru częstotliwości sygnału na wyjściu czujników takich jak np. czujniki ABS. Multimetry serii 700 mierzą ją na jednym podzakresie do 2 MHz (z rozdzielczością 1 Hz). Dużo większą liczbą podzakresów dysponują multimetry serii 800 – 6 podzakresów, od 4kHz do 400 MHz. Maksymalna rozdzielczość jest taka sama – 1 Hz. Jednak dokładność pomiaru też dużo większa ±0,2% (dla porównania 1% w przypadku multimetrów serii 700).

Pomiar temperatury
Funkcja ta dostępna we wszystkich multimetrach TRISCO pozwala na sprawdzanie poprawności działania termostatów, systemów chłodzenia silnika, systemów ogrzewania, klimatyzacji i przełączników wentylatora.
Dostarczana wraz z wyposażeniem standardowym sonda – termopara typu K jest wyposażona w specjalny wtyk pasujący od oddzielnego żółtego gniazda umieszczonego na płycie czołowej multimetru. Zakres pomiaru oferowany przez wszystkie multimetry TRISCO jest duży: od -20 do 1372°C. Jednak rzeczywisty, użyteczny zakres pomiaru narzuca zastosowana sonda. Ta dostarczana wraz z multimetrami nadaje się do pomiaru temperatur tylko nieco większych od 200°C. Można zamiast niej kupić profesjonalną sondę o w zasadzie dowolnie wybranym zakresie pomiaru i konstrukcji dostosowanej do charakteru wykonywanych pomiarów (pomiar temperatury płynów, gazów, powierzchni płaskich).
Warto zwrócić uwagę na maksymalną rozdzielczość pomiaru. W przypadku multimetrów DA820 i DA830 wynosi ona 0,1°C co jest bardzo rzadko spotykane w multimetrach przenośnych, a jest standardem w profesjonalnych miernikach temperatury. Pozostałe multimetry mają standardową rozdzielczość 1°C.

Funkcje samochodowe
Funkcją obecną we wszystkich multimetrach TRISCO jest pomiar liczby obrotów , przy czym nie wszystkie z nich (patrz tablica) mogą mierzyć obroty silników, w których układzie zapłonowym wyeliminowano rozdzielacz wysokiego napięcia. Zakres pomiaru liczby obrotów na minutę wynosi od 300 do 12000. Do pomiaru wykorzystuje się sondę indukcyjną znajdującą się w wyposażeniu standardowym.
Dwie funkcje powszechnie montowane w multimetrach samochodowych to pomiar kąta zwarcia styków przerywacza i współczynnika wypełnienia impulsu. Z tą ostatnią funkcją oraz pomiarem szerokości impulsu (np. na dyszy wtryskiwacza) jest związana funkcja wyboru zbocza impulsu wyzwalającego pomiar (narastającego lub opadającego) – obecna tylko multimetrach DA820 i DA830.
Test sondy lambda (czujnika służącego do wykrywania zawartości tlenu w spalinach) to funkcja spotykana zwykle tylko w najdroższych multimetrach samochodowych. W przypadku multimetrów TRISCO jest ona dostępna tylko w wersji DA720 i w najlepiej wyposażonym DA830.
Unikatową funkcją jest też pomiar wysokiego napięcia na wtórnym uzwojeniu cewek zapłonowych (dostępny tylko w multimetrach DA720 i DA830). Do pomiaru wykorzystuje się specjalną sondę pojemnościową dostarczaną przez producenta wraz z wyposażeniem standardowym.
Multimetr DA720 mierzy napięcie wysokie do 200 kV z rozdzielczością 100 V i dokładnością ±5%, zaś multimetr DA830 z dużo większą rozdzielczością 10 V i dokładnością również ±5%.
Ostanie trzy funkcje służą do sprawdzania czujnika położenia przepustnicy TPS, przepływomierza MAF podzespołu układu wtryskowego i służącego do określania ilości powietrza przepływającego przez kolektor wlotowy oraz czujnika MAP służącego do pomiaru ciśnienia absolutnego w układzie dolotowym silnika.

Współpraca z komputerem
Niestety funkcją tą dysponuje tylko DA830. Interfejs szeregowy znajdujący się w obudowie tego multimetru służy do połączenia go z komputerem PC. Specjalne oprogramowanie pracujące pod nadzorem systemu operacyjnego MS Windows oferowane przez producenta za dodatkową opłatą pozwala na przesyłanie danych pomiarowych zbieranych w czasie rzeczywistym do komputera PC, a tam dalsze ich przetwarzanie (wklejanie do protokołów pomiarowych i drukowanie).
Funkcje pomiarowe i obsługowe samochodowych multimetrów warsztatowych TRISCO

Funkcje / wersja
DA710
DA720
DA810
DA820
DA830
Maksymalne wskazanie wyświetlacza
2000
2000
4000
4000
4000
Bargraf
+
+
+
Podświetlenie wyświetlacza
+
+
„Zamrożenie” wskazania wyświetlacza (hold)
+
+
+
Wymiary wyświetlacza [mm]
45,7 x 18
64 x 34
Automatyczne wyłączenie zasilania
+
+
+
Automatyczna zmiana podzakresów pomiarowych
+
+
+
Napięcie stałe
+
+
+
+
+
Napięcie przemienne
+
+
+
+
+
Prąd stały
+
+
+
+
+
Prąd przemienny
+
+
+
Rezystancja
+
+
+
+
+
Test diody
+
+
+
+
+
Test ciągłości obwodu z sygnalizacją dźwiękową
+
+
+
+
+
Temperatura
+
+
+
+
+
Kąt zwarcia styków przerywacza
+
+
+
+
+
Pomiar liczby obrotów 2 (zapłon bezrozdzielaczowy – DIS)
+
+
+
+
Pomiar liczby obrotów 4
+
+
+
+
+
Częstotliwość
+
+
+
+
+
Współczynnik wypełnienia impulsu
+
+
Szerokość impulsu
+
+
+
+
+
Okres
+
+
Wartość maksymalna i minimalna
+
+
+
Pomiar względny
+
+
+
Wybór zbocza sygnału wyzwalającego (+/-)
+
+
Sonda lambda
+
+
Test przepływomierza powietrza (MAF)
+
+
Test czujnika ciśnienia abs. w układzie dolotowym (MAP)
+
+
Sonda logiczna
+
+
Test wysokiego napięcia na uzwojeniu wtórnym cewki zap.
+
+
Interfejs RS-232C
+
+

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Recenzje klientów

Nie ma jeszcze żadnych recenzji.

Bądź pierwszy, który napisze recenzję na temat „DA720 Samochodowy multimetr warsztatowy z pomiarem wysokiego napięcia, Trisco”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szukaj produktów

Powrót do góry
Produkt został dodany do koszyka