Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635
Wszystkie ceny podlegają negocjacji
Napisz do nas: [email protected]
Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635

COMBI 419 i COMBI 420 Wielofunkcyjne mierniki instalacji elektrycznej, HT Italia

KOD PRODUKTU: HT/COMBI 419 i COMBI 420

4034,40brutto

3280,00 netto
Kup teraz
Producent: HT Italia

Informujemy naszych klientów, że seria 400 została wycofana z produkcji i zastąpiona nową serią 500.

Dostępne wersje:

 • Wielofunkcyjny miernik instalacji COMBI 419 za 3280,00 PLN netto
 • Wielofunkcyjny miernik instalacji COMBI 420, jak COMBI 419, plus jednofazowa analiza jakości zasilania za 4356,00 PLN netto

 Cechy szczególne: 

 • Pomiary:
  • ciągłość (z prądem >200mA)
  • rezystancja izolacji (50V, 100V, 250V, 500V, 1000V)
  • impedancja pętli
   • P-N (zwarcia)
   • P-PE (przebicia)
   • P-PE (przebicia bez wyzwalania wyłączników RCD)
 • pomiary wyłączników różnicowoprądowych RCD (A, AC oraz selektywne)
  • czasy zadziałania
  • rzeczywisty prąd zadziałania
  • napięcie dotykowe
 • częstotliwość
 • spodziewany prąd zwarcia
 • wskazanie kolejności faz, zgodności faz oraz wartości napięć
 • Pamięć wyników pomiarów
 • Optoizolacja wyjścia USB na PC
 • Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem
 • Pamięć 500 wyników pomiarów
 • Automatyczny wyłącznik zasilania
 • 3 lata gwarancji
 • Tylko COMBI 420
  • harmoniczne napięć i prądów do 49, THD%
  • moc czynna, bierna, współczynnik mocy
  • parametry środowiskowe z opcjonalnymi przystawkami (temperatura/wilgotność, natężenie oświetlenia, poziom dźwięku)

Pomiar impedancji pętli z dużą rozdzielczością

Z opcjonalną przystawką IMP57 pozwala na pomiar impedancji pętli prądem do 244A z rozdzielczością 0,1mΩ.

 

Foto IMP57
Opcjonalna przystawka IMP57 pozwala na pomiary
impedancji dużym prądem

C7000

Nr. kat. C7000 (na wyposażeniu IMP57) Zestaw przewodów (2x3m) z końcówkami krokodylkowymi Kelvina 

Dane techniczne:

Dokładność podana jest jako (% wartości odczytanej + ilość cyfr) dla temperatury 23°C ±5°C przy RH < 60%.

 • Pomiar ciągłości
  • Zakresy: 0,01 – 99,9Ω
  • Dokładność (*): ±(2% + 2 cyfry)
   * po kalibracji przewodów pomiarowych
  • Prąd pomiarowy:>200mA DC dla ≤5Ω (łącznie z rezystancją kalibracji przewodów pomiarowych)
  • Rozdzielczość prądu: 1mA
  • Napięcie rozwarcia: 6V<U0<9V
 • Pomiar rezystancji izolacji
  • Napięcia probiercze: 50, 100, 250, 500, 1000V
  • Zakres przy 50V: 0,01 do 99,9MΩ
   • Dokładność: ±(2% + 2) do 49,9MΩ, powyżej ±(5% + 2)
  • Zakres przy 100V: 0,01 do 199,9MΩ
   • Dokładność: ±(2% + 2) do 99,9MΩ, powyżej ±(5% + 2)
  • Zakres przy 250V: 0,01 do 499MΩ
   • Dokładność: ±(2% + 2) do 249MΩ, powyżej ±(5% + 2)
  • Zakres przy 500V: 0,01 do 999MΩ
   • Dokładność: ±(2% + 2) do 499MΩ, powyżej ±(5% + 2)
  • Zakres przy 1000V: 0,01 do 1999MΩ
   • Dokładność: ±(2% + 2) do 999MΩ, powyżej ±(5% + 2)
  • Automatyczny wybór zakresu pomiarowego
  • Napięcie otwartego obwodu: od -0% do +10% znamionowego napięcia próby
   • Rozdzielczość pomiaru napięcia: 1V
  • Prąd zwarcia:
  • Znamionowy prąd pomiarowy:
   • 2,17 mA – 500V/230kΩ
   • 1mA – 1000V/1MΩ
  • Przyrząd wyświetla komunikat błędu przy wykryciu napięcia na wejściu >30V
 • Badania wyłączników różnicowoprądowych (RCD)
  • Typy RCD: AC, A (czułe na DC), standardowe, selektywne
  • Zakres napięcia faza do ziemi: (100 ÷ 265)V, 50Hz ±0,5Hz; 60Hz ±0,5Hz
  • Prądy znamionowe IΔn: 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA
 • Pomiar czasów zadziałania (tN)
  • Zakresy pomiarowe:
  • Dla ½ IΔN, IΔN: 0 ÷ 999ms
  • Dla 2IΔN: 0÷200ms (standardowe), 0÷250ms (selektywne)
  • Dla 5 IΔN RCD (*): 0 ÷ 50ms (standardowe), 0 ÷ 160ms (selektywne)
  • Rozdzielczość: 1ms
  • Dokładność: ±(2% + 2 cyfry)
 • Pomiar prądu wyzwolenia dla RCD typu A i AC, (wyznaczenie prądu zadziałania prądem narastającym)
  • RCD dla IΔN≤ 10mA
   • Zakres narastania dla typu AC: (0,5 ÷ 1,4) IΔN
   • Zakres narastania dla typu A: (0,5 ÷ 2,4) IΔN
   • RCD dla IΔN > 10mA
   • Zakres narastania dla typu AC: (0,5 ÷ 1,4) IΔN
   • Zakres narastania dla typu A: (0,5 ÷ 2,0) IΔN
  • Rozdzielczość: 0,1IΔN
  • Dokładność: -0%, ±5% IΔN
 • Napięcie dotykowe:
  • Zakres: 0,1V ÷ 2UtLim,
  • Dokładność: -0%, ±(2,0% + 2)
   Gdzie: UtLim (UL) = 25,0V lub 50,0V
 • Pomiar impedancji pętli zwarcia (Faza-Faza lub Faza-Neutralny)
  • Zakres: 0,01Ω ÷ 199,9Ω, ±(5% + 2)
  • Rozdzielczość:
   • 0,01Ω
   • 0,1mΩ dla zakresu 0,1÷199,9mΩ (z opcjonalną przystawką IMP57)
  • Napięcie pomiarowe: 100V÷265V (faza-neutralny) / 100V÷460V (faza-faza)
  • Częstotliwość napięcia: 50Hz ±0,5Hz; 60Hz ±0,5Hz
  • Maksymalny pik prądowy:
   • 3,65A przy 127V
   • 6,64A przy 230V
   • 11,5A przy 400V
  • Kontrola napięcia dotykowego
 • Pomiar impedancji pętli przebicia (Faza-Ochronny)
  • Zakresy: 0,01 ÷ 1999Ω, ±(5% + 2)
  • Rozdzielczość:
   • 0,01Ω
   • 0,1mΩ dla zakresu 0,1÷199,9mΩ (z opcjonalną przystawką IMP57)
  • Napięcie pomiarowe: 100V÷265V (faza-ochronny)
  • Częstotliwość napięcia: 50Hz ±0,5Hz; 60Hz ±0,5Hz
  • Maksymalny pik prądowy:
   • 3,65A przy 127V
   • 6,64A przy 230V
  • Kontrola napięcia dotykowego
 • Pomiar pętli Faza-Ochronny bez zadziałania RCD (Ra15mA)
  • Zakres: 0,01 do 1999Ω,
  • Dokładność:
   • dla 0,01÷19,99Ω: ±(5% + 0,3Ω)
   • dla 0,1÷1999: ±(5% + 3 cyfry)
  • Prąd pomiarowy: 15mA przy 265V
  • Napięcie próby: 100V÷265V (faza-neutralny)
  • Częstotliwość napięcia: 50Hz ±0,5Hz; 60Hz ±0,5Hz
  • UtLim (UL) = 25,0V lub 50,0V
 • Pomiar kolejności faz i zgodności faz
  • Zakres napięć: 100÷265V (faza-neutralny)
  • Częstotliwość napięcia: 50Hz ±0,5Hz; 60Hz ±0,5Hz
 • Pomiar napięcia AC Trms (wejście voltmetric)
  • Zakres: 0,1 ÷ 460V,
  • Dokładność: ±(1,0 + 2)
  • Częstotliwość: 47 ÷ 63Hz
  • Impedancja wejściowa: 8MΩ
  • Współczynnik szczytu: 1,41
 • Pomiar częstotliwości (wejście voltmetric)
  • Zakres: 47,0 ÷ 63,3Hz,
  • Dokładność: ±(2% + 2)
  • Minimalne napięcie: 15V
 • Tylko COMBI 420 Pomiary środowiskowe oraz analiza jakości zasilania
  • Harmoniczne (wejście voltmetric)
   • 2÷20: rozdz. 0,1%Vh1; ±(10% + 2)
   • 21÷49: rozdz. 0,1%Vh1; ±(20% + 2)
  • Napięcie DC (wejście AUX)
   • Zakres: -999,9mV÷+999,9mV
   • Rozdzielczość: 0,1mV
   • Dokładność: ±(2% + 2)
   • Impedancja wejściowa: 2MΩ
  • Napięcie AC (wejście AUX)
   • Zakresy:
    • 0,1÷+999,9mV; rozdz. 0,1mV
    • 1000÷1200mV; rozdz. 1mV
   • Dokładność: ±(1% + 2)
   • Impedancja wejściowa: 2MΩ
  • Częstotliwość (wejście AUX)
   • Zakres: 47,0÷63,0Hz; rozdz. 0,1Hz
   • Dokładność: ±(2% + 2)
   • Minimalne napięcie: 5mV
  • Harmoniczne prądu (wejście AUX)
   • Zakresy:
    • 2÷20; rozdz. 0,1%Vh1; ±(10% + 2)
    • 21÷49: rozdz. 0,1%Vh1; ±(20% + 2)
  • Pomiar mocy czynnej (CFS – pełna skala cęgów)
   • Zakres: od 0,1V x 0,001CFS ÷ 460,0 x 1,2CFS
   • Dokładność:
    • Dla współczynnika mocy: 1
     • 0,05CFS≤ VAUX≤ 0,1CFS: ±1,5 odczytu
     • 0,1CFS≤ VAUX≤ CFS: ±1,0 odczytu
    • Dla współczynnika mocy: 0,8ind, 0,8poj.
     • 0,1CFS≤ VAUX≤ 0,2CFS: ±1,5 odczytu
     • 0,2CFS≤ VAUX≤ CFS: ±1,0 odczytu
  • Pomiar mocy pozornej
   • Zakres: od 0,1V x 0,001CFS ÷ 460,0 x 1,2CFS
   • Dokładność:
    • Dla współczynnika mocy: 1
     • 0,05CFS≤ VAUX≤ 0,1CFS: ±2,5 odczytu
     • 0,1CFS≤ VAUX≤ CFS: ±2,0 odczytu
    • Dla współczynnika mocy: 0,5ind, 0,5poj.
     • 0,1CFS≤ VAUX≤ 0,2CFS: ±2,5 odczytu
     • 0,2CFS≤ VAUX≤ CFS: ±2,0 odczytu
    • Dla współczynnika mocy: 0,25ind, 0,25poj.
     • 0,2CFS≤ VAUX≤ CFS: ±7 odczytu
  • Współczynnik mocy
   • Zakres: 0,00÷1,00
   • Rozdzielczość: 0,01
   • Dokładność: ±2 cyfry
 • Dane ogólne:
  • Wymiary: 235 x 165 x 75 mm
  • Waga (z bateriami): około 1,25kg
  • Szczelność obudowy: IP50
  • Pamięć: 500 wyników
  • Interfejs: optyczny USB do PC
  • Wyświetlacz: graficzny LCD z podświetleniem
  • Zasilanie: 6 baterii 1,5V typu LR6, AA, AM3, MN 1500
  • Czas życia baterii: > 600 pomiarów
  • Temperatura odniesienia: 23°C ±5°C
  • Temperatura pracy: -0°C ÷ 40°C przy RH <80%
  • Temperatura magazynowania (bez baterii): -10° ÷ 60°C przy RH
 • Normy:
  • EMC: zgodny z dyrektywami 89/336/EEC z poprawkami 93/68/EEC (IEC61326)
  • LVD: zgodny z dyrektywami 72/23/CEE (IEC61010)
  • Wytyczne produktu: IEC61557
  • Izolacja: Klasa 2, podwójna izolacja
  • Poziom zanieczyszczeń: 2
  • Do użytku w pomieszczeniach
  • Maksymalna wysokość: 2000m
  • Kategoria przepięciowa: CAT III 240V do ziemi, 415V międzyfazowe

Wyposażenie:

Nazwa  Nr kat.
Wielofunkcyjny miernik instalacji  COMBI 419
jak COMBI 419, plus jednofazowa analiza jakości zasilania  COMBI 420
Akcesoria na wyposażeniu (nie zamawiać przy zakupie przyrządu!)
Zestaw zawierający:
  – przewody szt. 3
  – chwytaki krokodylkowe szt. 3
  – końcówka ostrzowa szt. 1
 UNIWERSALKIT
Przewód pomiarowy z wtyczką  C2033
Futerał z paskiem  BORSA75
Certyfikat z kalibracji producenta  
Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim + Gwarancja 3 lata
 
Akcesoria opcjonalne dla COMBI 419 i COMBI 420 (za dopłatą)
Oprogramowanie + interfejs USB (kabel C2006)  TOPVIEW2006
Przewód pomiarowy z przyciskiem START  PR400
Przystawka do pomiaru impedancji pętli dużym prądem z rozdzielczości 0,0001ohm  IMP57
Zestaw futerał z uprzężą do noszenia miernika na karku w czasie pomiarów  SP-0400
Akcesoria opcjonalne tylko dla COMBI 420 (za dopłatą)
Przystawka do pomiaru temperatury/wilgotności, -2060C, 0100%RH – wtyk Hypertac  HT52/05
Przystawka do pomiaru światła – wtyk Hypertac  HT53/05
Przystawka do prądów upływu 1000-100-1A/1V, średnica 54mm, kabel 2m, wtyk Hypertac  HT96U
Przystawka do prądów AC 1000-100-10A/1V, średnica 54mm, kabel 2m, wtyk Hypertac  HT97U
Przystawka cęgowa AC/DC 1000A, red. 54mm, kabel 2m, wtyk Hypertac  HT98U 
Przystawka cęgowa AC 5-100A/1V, kabel 2m, wtyk Hypertac  HT4005N
Skrzynka 3x1A – 3x5A/1V do podłączenia do przekładników prądowych  HT903
Przystawka cęgowa 200-2000A/1V, 40Hz5000Hz, max średnica kabla 70mm, wtyk Hypertac  HP30C2
Przystawka cęgowa 3000A/1V, 40Hz5000Hz, max średnica kabla 70mm, wtyk Hypertac  HP30C3

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Recenzje klientów

Nie ma jeszcze żadnych recenzji.

Bądź pierwszy, który napisze recenzję na temat „COMBI 419 i COMBI 420 Wielofunkcyjne mierniki instalacji elektrycznej, HT Italia”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szukaj produktów

Powrót do góry
Produkt został dodany do koszyka