Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635
Wszystkie ceny podlegają negocjacji
Napisz do nas: [email protected]
Zadzwoń do nas (8 - 16)+48 604 685 635

BITE 3 Przyrząd do pomiaru impedancji akumulatorów, Megger

KOD PRODUKTU: MEGG/BITE3

30479,40brutto

24780,00 netto
Kup teraz
Producent: Megger

Przyrząd do pomiaru impedancji akumulatorów Megger BITE 3 określa kondycję ogniw ołowiowo-kwasowych do 2000Ah poprzez dokonywanie pomiarów najważniejszych parametrów akumulatorów. BITE 3 mierzy impedancję ogniwa, napięcie ogniwa, rezystancję połączeń między ogniwami oraz prąd tętnienia. Oraz, po raz pierwszy w przyrządzie do badania akumulatorów, BITE 3 mierzy prąd ładowania oraz zawartość harmonicznych tętnienia prądu. Posiada również wbudowany analizator zawartości harmonicznych w celu pokazania zawartości harmonicznych w tętniącym prądzie. Posiada firmware, który może być uaktualniany poprzez Internet.

Funkcje:

 • Określa kondycję akumulatorów ołowiowo-kwasowych o pojemności do 2000Ah.
 • Pomiary „on-line” bez rozładowywania akumulatorów z automatycznym określeniem stanu ogniwa akceptacja/na granicy akceptacji/nieakceptowane
 • Pomiar impedancji, rezystancji połączeń oraz napięcia ogniwa.
 • System operacyjny Windows CE z 32MB pamięci
 • Pomiar prądu ładowania oraz tętnienia.
 • Na wyposażeniu program bazy danych Pro-Activ

BITE 3 jest jednym z najłatwiejszych w obsłudze przyrządów. Jego pomiary, łącznie z pomiarem temperatury, gęstości elektrolitu oraz innymi danymi akumulatora, mogą stanowić najlepszą podstawę do oceny ogólnej kondycji akumulatorów od elektrody do elektrody oraz w mniejszym stopniu stanu ładowarki (poprzez pomiar tętnienia prądu i jego zawartości harmonicznych). Megger zaleca, aby rejestrowanie wyników pomiarów wykonanych przez BITE 3 było częścią corocznego przeglądu akumulatorów ołowiowo-kwasowych zalewanych oraz kwartalnego dla akumulatorów VRLA (szczelnych). W przeciwieństwie do badania poprzez cykl rozładowania, które jest drogie, nieprzewidywalne i czasochłonne (ale dostarcza dane o aktualnej pojemności), BITE 3 szybki, niezawodny i łatwy w obsłudze. Dzięki krótkiemu czasu pomiaru, jedna osoba może łatwo, szybko i precyzyjnie zmierzyć ogniwo i parametry gałęzi ogniw bez wyłączania ich z pracy. Co więcej, przyrząd jest gotowy do pomiaru akumulatorów po zaledwie czterech naciśnięciach przycisków (pięciu jeżeli wliczymy przycisk zasilania). Procesor BITE 3 pracuje w systemie operacyjnym Windows CE i może zgromadzić dane z ponad 1 miliona pomiarów ogniw w dowolnej konfiguracji gałęzi. Posiada sterowanie poprzez, niezwykle łatwe w nawigowaniu, menu wyboru. Unikatowy ekran analizy danych dostarcza natychmiastową odpowiedź o stanie impedancji ogniwa (patrz rysunek 1, Raport z analizy akumulatora). Pierwszą częścią raportu są wyniki numeryczne. Drugą częścią jest wykres odchylenia impedancji, trzecia częścią jest wykres odchylenia impedancji, ale w rosnącej kolejności. Wykres rosnącej impedancji grupuje najsłabsze ogniwa ze sobą dla łatwiejszej analizy. Z opcjonalna drukarką, protokół ten może być drukowany przez operatora i pozostawiony w miejscu pomiarów, jako dokument do późniejszej analizy.

Program zarządzaniem bazy danych „ProActiv”
Jako pierwszy tego rodzaju, ProActiv jest potężnym pakietem programowym, który organizuje i analizuje dane akumulatorów w bazie danych MS Access. Używany łącznie z BITE 3, ProActiv zarządza transmisją danych z BITE 3 i organizuje je zgodnie z potrzebami operatora, następnie wyświetla zaimportowane dane w niezwykle użyteczny sposób. Jak tylko baza danych zostanie skonfigurowana według upodobań i wyniki pomiarowe zostaną przesłane z BITE 3 do PC, program oznacza je odpowiednio na czerwono, żółto i zielono zgodnie z wprowadzonymi przez operatora wartościami granicznymi wyników nieakceptowanych, na granicy akceptacji i akceptowanych. ProActiv pozwala użytkownikowi organizować i zarządzać następującymi wynikami pomiarów akumulatorów: napięcia, impedancje, rezystancje połączeń między celkami, tętnienia prądu i gęstość elektrolitu. ProActiv jest przystosowany do gromadzenia obrazów zdjęć termowizyjnych, schematów i wykresów łącznie z wynikami pomiarów akumulatorów. Jest to potężne narzędzie do zarządzania bazą danych wyników badań akumulatorów.

Posiadanie takiego narzędzia staje się nawet ważniejsze, gdy rozważamy następującą sytuację: badanie akumulatorów jest krytyczne w celu upewnienia się, czy system akumulatorów ma wystarczającą rezerwę energii w awaryjnej sytuacji i zapewni działanie urządzeń takich, jak: awaryjne oświetlenie, systemy UPS, systemy sterowania, urządzenia rozdzielni, przekaźniki ochronne i systemy procesów ciągłych. Niesprawność systemów akumulatorowych w szpitalach, instalacjach przemysłowych itp. może spowodować uszkodzenie pracujących w nim urządzeń. ProActiv pomaga użytkownikowi zapobiec awarii systemów akumulatorowych, zaplanować wydatki na przyszłe wymiany akumulatorów oraz zaplanować harmonogram tych wymian.

BITE 3 w połączeniu z programem ProActiv oferuje najbardziej rozbudowany system analizy danych w celu zapewnienia pewności i niezawodności oceny stanu akumulatorów w sieci DC. Łącznie stanowią najsilniejsze narzędzie, dostępne na dzisiejszym rynku, do analizy kondycji akumulatorów.

Zastosowania:

Wiadomo, że impedancja zależy od pojemności akumulatora, w związku z tym stawiane jest pytanie, kiedy użytkownik powinien wymienić akumulator. Patrz rysunek 2. Ostatnie badania przeprowadzone przez EPRI (Stationary Battery Monitoring by Internal Ohmic Measurements) i inne organizacje wskazują, że gdy impedancja akumulatora wzrasta o około 50% od wartości początkowej, ogniwo jest zdegradowane do poniżej około 70% swojej pojemności. BITE 3 i ProActive pozwalają użytkownikowi rejestrować tendencję zmian i wprowadzać wartości odniesienia dla celów porównawczych i podjęcia decyzji w terenie lub w biurze. Zarówno wykres BITE 3 odchylenia impedancji, jak i wykres tendencji zmian impedancji tworzony w ProActive wyraźnie ujawniają stan ogniwa, co pomaga użytkownikowi zdecydować, jaka akcja powinna być podjęta w celu zapewnienia niezawodności w oparciu o kryteria zdefiniowane przez użytkownika.

Impedancja wewnętrzna akumulatora rośnie wraz ze zmniejszaniem się jego pojemności z powodu różnorodnych czynników takich, jak wiek, temperatura otoczenia, historia rozładowania, itp. BITE 3 mierzy wewnętrzną impedancję i napięcie DC ołowiowo-kwasowych akumulatorów dla pojemności do 2000Ah. Mierzy również rezystancję połączeń wewnętrznych między ogniwami, prąd ładowania, tętnienie prądu i zawartość harmonicznych w tętniącym prądzie w celu dostarczenia dużo lepszej oceny niż inne jednofunkcyjne przyrządy. Poprzez pomiar impedancji znajdujemy problemy w ścieżce elektrycznej spowodowane zasiarczeniem płyt, erozją uszczelnienia, wysychaniem (stratą szczelności), pogorszeniem jakości wewnątrz celkowych spawów i połączeń.

Dane te pozwalają użytkownikowi określić potrzeby konserwacyjne takie, jak:

 • Wymianę ogniw w oparciu o kryterium trendu zmian impedancji
 • Wymiana łączników między ogniwami
 • Czyszczenie i/lub uszczelnienie połączeń między celkowych
 • Skrócenie czasu między konserwacjami
 • Ocenę prądu ładowania i wpływu tętnienia prądu

Typowe instalacje, które mogą być badane przy użyciu BITE 3:

 • Elektrownie
 • Stacje rozdzielcze – przesyłowe, przemysłowe
 • Obiekty telekomunikacyjne
 • Systemy UPS
 • Linie kolejowe – sygnalizacyjne i komunikacyjne
 • Zasilania lotnisk
 • Obiekty militarne

Zalety:

 • Automatyczne obliczanie impedancji i gromadzenie wyników podczas inspekcji w terenie, w celu umożliwienia podjęcia natychmiastowej decyzji.
 • Złącze szeregowe do transmisji zgromadzonych danych do PC w celu analizy programem ProActiv.
 • Pomiar ogniw ołowiowo-kwasowych do 2000Ah pozwala na badanie szerokiego zakresu akumulatorów.
 • Badania „on-line” nie wymagające postoju i wprowadzające mniejsze ryzyko przy badaniu akumulatorów w porównaniu do badań poprzez rozładowanie oraz innych technik.
 • Magazynuje ponad 1 milion wyników pomiarów akumulatorów w dowolnej konfiguracji gałęzi. Nie ma konieczności zatrzymania pomiarów, transmisji danych, kasowania pamięci i kontynuowania pomiarów.
 • Uaktualnianie firmware oraz programu ProActiv jest szybkie i proste dzięki możliwości wykonania tego przez Internet.
 • Nie są wymagane umiejętności programowania. ProActiv jest prosty w obsłudze, funkcjonalna baza danych jest w stanie zmagazynować tak dużo informacji i wyników, jak dużo zmieści posiadany twardy dysk (lub sieć).
 • ProActiv ma możliwość importowania obrazów takich, jak obrazy z kamer termowizyjnych, schematy lub fotografie. Pomaga to w dokumentowaniu wizualnej inspekcji, konfiguracji gałęzi ogniw, instalacji lub innych aspektów systemów akumulatorów. Obrazy i wyniki są gromadzone łącznie, zapewniając wygodny i łatwy dostęp.

Procedura pomiarowa:
BITE 3, za pośrednictwem podłączonych do zacisków ogniwa przewodów pomiarowych, mierzy wartość napięcia oraz prąd sygnału AC. Przepływ prądu AC w badanym ogniwie jest wymuszany przez przyrząd. Akumulator w czasie pomiaru jest cały czas w stanie „on-line”. Podczas pomiaru, impedancja jest obliczana z prawa Ohma, wyświetlana na ekranie LCD oraz magazynowana. BITE 3 również mierzy, wyświetla na ekranie i rejestruje: napięcie DC, rezystancję połączeń wewnętrznych, prąd ładowania i jego tętnienia. Pomiary prądu ładowania i jego tętnienia są wykonywane oddzielnie na początku pomiaru. Procedura ta wynika z prawa Kirchhoffa, ponieważ prąd jest taki sam dla całej gałęzi połączonych szeregowo akumulatorów. Łączenie wszystkich wyników razem pomaga w określeniu ogólnej kondycji całego łańcucha od elektrody do elektrody oraz w mniejszym stopniu stanu ładowarki (poprzez pomiar tętnienia prądu oraz jego zawartości harmonicznych).

Innowacyjna, chroniona patentem technika pomiarowa jest wykorzystana w ten sposób, że nie jest konieczny cęgowy przetwornik pomiaru prądu. Wiadomo, że najlepszą metoda pomiaru prądu jest pomiar z wykorzystaniem bocznika. Ponieważ akumulatory są łączone wieloma mostkami, wystarczy określić rezystancję jednego z mostków i może być on używany, jako bocznik do wyznaczenia prądu ładowania oraz jego tętnienia. Najpierw, po podłączeniu przewodów pomiarowych do mostka, przyrząd wymusza przepływ prądu i mierzy spadek napięcia na mostku w celu obliczenia rezystancji mostka. Następnie, przyrząd mierzy ponownie napięcie na mostku już bez obecności prądu wymuszanego przez przyrząd. Wykonywane jest matematyczne obliczenie w celu wyznaczenia prądu ładowania i jego tętnienia. Rezystancji połączenia między ogniwami jest wcześniej uzyskaną rezystancją mostka. Opcjonalna przystawka cęgowa do pomiaru prądu może być używana dla krótkich gałęzi w konfiguracjach równoległych w celu zmierzenia „prądu ucieczki”. Inne techniki nie mierzą tego prądu i mogą przecenić kondycję akumulatorów w tych typach konfiguracji. Poprzez użycie przystawki do pomiaru aktualnego prądu w badanym ogniwie, uzyskiwane są lepsze rezultaty.

ProActiv może importować nagłówek z informacją o gałęzi akumulatorów (z wartościami odniesienia i granicznymi) z BITE 3 łącznie z najnowszymi wynikami (nawet, gdy były zmierzone innym BITE). Patrz rysunek 3. Następnie używając menu, należy po prostu przejść do właściwego miejsca pomiarów i gałęzi, następnie rozpocząć zbieranie wyników. Po zakończeniu, zamknąć pomiar i kontynuować następną gałąź. Na zakończenie badań po prostu przetransmitować dane do PC do dalszej analizy wyników i długoterminowych tendencji zmian. Uniwersalność przyrządu pozwala na dodawanie komentarzy o gałęziach akumulatorów. Komentarze będą transmitowane łącznie z wynikami badań akumulatorów. Dodatkowe komentarze o miejscu pomiarów, poszczególnych gałęziach i/lub ogniwach takie, jak temperatura otoczenia i ogniw mogą być wprowadzone poprzez klawiaturę przyrządu.

Analiza danych
Połączenie przyrządu BITE 3 z programem ProActiv jest zaawansowaną, nowoczesną funkcją, która zapewnia, że każdy ma dostęp do najnowszych informacji i wyników, które stanowią podstawę do decyzji. Nie tylko dostarczają kryteria do natychmiastowej wymiany, ale również pozwalają na planowanie wydatków na wymianę całych gałęzi, co może się teraz stać częścią procesu planowania finansowego.

ProActiv ma możliwość transmisji danych o obiekcie i gałęziach ogniw, jak również pozwala uaktualniać firmware dla BITE 3. Dane transmitowane do BITE 3 dają dostęp do ostatnich danych dla badanych łańcuchów ogniw podczas nadchodzących tygodni lub miesięcy.

Mając zaimportowane dane, lepsza analiza może być prosto wykonana poprzez porównanie aktualnych wyników z poprzednimi. Ogniwa, które zmieniły się więcej niż o kilka procent sugerują, że wymagane są dalsze badania.

Interpretacja w terenie
Wyniki impedancji dla indywidualnych ogniw mogą być użyte do porównania w stosunku do średniej z całej gałęzi ogniw. Indywidualne ogniwa z odchyleniami powyżej ±15% dla akumulatorów zalewanych i ±35% dla VRLA (Valve Regulated Lead Acid – akumulatory szczelne nie wymagające dolewania wody) zazwyczaj wskazują na problem z tym ogniwem. Raport z analizy akumulatorów wyraźnie wskazuje, które ogniwa są najsłabsze, gdy porównamy je ze średnią całej gałęzi i z innymi ogniwami w gałęzi. Typowe jest to, że jedno lub dwa słabe ogniwa mogą spowodować wyłączenie całej gałęzi z pracy. Poprzez porównywanie każdego ogniwa ze średnią całej gałęzi jest możliwe określenie, które ogniwo jest najsłabsze w gałęzi oraz o ile słabsze.

Jeżeli poprzednie dane były zaimportowane do ProActiv, wtedy porównanie aktualnych wyników każdego ogniwa z jego poprzednimi wynikami (%C) może dostarczyć cenne dodatkowe informacje o każdym ogniwie. Raport z analizy akumulatorów dostarcza tak dużą ilości informacji, jak tylko jest to możliwe. Na postawie tego raportu można podjąć decyzje w terenie, decyzję która zapewni, że gałąź prawidłowo wytrzyma przewidywane obciążenie.

Analiza tendencji
Wyniki impedancji mogą być użyte do obserwacji tendencji w celu określenia kryteriów wymiany. Wartość impedancji ogniwa akumulatora powinna być rejestrowana i porównywana z poprzednimi wynikami w celu określenia pozycji danego ogniwa na krzywej impedancji w funkcji czasu życia akumulatora. Na podstawie doświadczeń wiemy, że odchylenia ±20% od wartości bazowej dla ogniw zalewanych ołowiowo-kwasowych i ±50% dla ogniw VRLA (szczelnych), wskazują na znaczące pogorszenie kondycji akumulatora. Megger posiada bazę danych wartości impedancji niektórych producentów w zależności od typów i wielkości akumulatorów. BITE 3, z wprowadzonymi wartościami  impedancji odniesienia, może być używany jako narzędzie do określenia tendencji już w miejscu pomiarów. Analiza tendencji jest najlepszą dostępną metodą do poznania kondycji akumulatorów.

Konfigurowanie bazy danych ProActiv
Istnieją trzy podstawowe kroki konfiguracji programu ProActiv:

 • Wprowadzenie danych producenta akumulatorów, modelu, miejsca, dane łańcucha ogniw obejmujące wartość impedancji odniesienia oraz wartości graniczne.
 • Wprowadzanie danych z poprzednich importów z BITE, ręcznie lub bezpośrednio z BITE 3
 • Wykonanie analizy danych

ProActiv jest konfigurowany przez wprowadzanie danych producentów akumulatorów oraz modeli i typów akumulatorów używanych w sieciach DC. Opcjonalnie, mogą być wprowadzone inne informacje takie, jak nazwiska sprzedawców, numery zamówień lub nazwiska wsparcia technicznego. Mogą być wprowadzone obszerne informacje odnośnie modelu zawierające: typ modelu, wielkości, typ ładowarki, wartość impedancji odniesienia, jak również wartości procentowe progów ostrzeżenia lub braku akceptacji. Mogą być również ustawione granice dla innych parametrów: górna i dolna granica napięcia ładowania oraz granice gęstości elektrolitu.

Wszystkie informacje o indywidualnych ogniwach mogą być konfigurowane pod własną nazwą na obiekcie, numerem ID w gałęzi, modelem akumulatora, datą instalacji oraz informacją o ładowaniu. Jeżeli ogniwo wymaga wymiany, ale nie jest dostępny ten sam model, ProActiv pozwala na wymianę, na innego producenta lub inny model. ProActiv zachowuje ścieżkę informacyjną na poziomie ogniwa i dane te są widoczne, gdy przeglądamy informacje o danej gałęzi. W przypadkach, gdzie jest ogromna liczba zainstalowanych akumulatorów i jakaś gałąź jest wymieniana, wtedy niektóre z lepszych akumulatorów mogą być użyte w innych gałęziach w celu wymiany najsłabszych ogniw. ProActiv pozwala użytkownikowi na utrzymywanie informacji o trasach tych przesunięć.

Wprowadzanie danych
Wprowadzanie danych jest łatwe przy użyciu modułu asystenta wprowadzania danych poprzez bezpośredni import wyników pomiarów z BITE, wprowadzanie ręczne lub poprzez przeglądanie pliku. Podczas importu z BITE 3, ProActiv może automatycznie tworzyć miejsce i gałąź dla nowego obiektu, który nie był wcześniej konfigurowany w ProActiv. Fotografie cyfrowe oraz obrazy termowizyjne mogą być importowane również do dokumentu ProActiv opisującego kondycję akumulatora.

Wykonywanie analizy danych
Ostatnim krokiem jest analiza. Analiza jest wykonywana w oparciu o dane cyfrowe oraz wykresy. Użytkownik może porównać akumulatory w sieci DC, wykonane w oparciu o zdefiniowane granice dla każdego parametru. Wykresy mogą być drukowane lub zapisane jako bitmapa w celu wyeksportowania do innych programów dla pisania protokołów. Może być wydrukowany raport podsumowujący, podający listę danych wszystkich ogniw i stanu każdego ogniwa. Wykres pokazany na rysunku 4 czytelnie pokazuje, stan których akumulatorów jest akceptowany (zielone), na granicy akceptacji (żółte) i nieakceptowany (czerwone). Jest możliwe wybranie wykresu dla jednego akumulatora i zweryfikowanie jego historii pomiarów.

Akcesoria:

BITE 3 osiada wiele akcesoriów podnoszących jego uniwersalność. Jest kilka przewodów pomiarowych, drukarka, sonda z podświetleniem i przystawka prądowa.

Zestaw przewodów pomiarowych zawiera:

 • Zestaw przewodów pomiarowych AMP/Burndy dla małych akumulatorów telekomunikacyjnych
 • Szybko rozłączany zestaw przewodów dla systemów ELU, systemów ochrony, itd.
 • Zestaw przewodów z krokodylkami Kelvina dla innych typów akumulatorów.

Przystawka prądowa CT służy do pomiaru prądu upływności w krótkich gałęziach o konfiguracji równoległej. Przedłużająca sonda z podświetleniem jest idealna do pomiarów w ciemnych pomieszczeniach. Przedłużacz eliminuje potrzebę wyłączenia akumulatora z linii, pozwala na badanie podczas godzin normalnej pracy, oszczędzając czas i pieniądze. Tak, jak dla poprzednich BITE, jest to praca dla jednej osoby, ponieważ akumulatory nie muszą być wynoszone z akumulatorowni.

Dane techniczne:

Przyrząd BITE 3

 • Zakres i rozdzielczości pomiaru impedancji
  • 0,05 do 1,000mΩ, rozdzielczość 1µΩ,
  • 1 do 10,00mΩ, rozdzielczość 10µΩ,
  • 10 do 100,0mΩ, rozdzielczość 0,1mΩ,
 • Zakresy i rozdzielczości pomiaru napięcia
  • 1 do 30V dc między sondami
  • 1 do 8,0V dc, rozdzielczość 1mV
  • 8,0 do 30,00V dc, rozdzielczość 10mV
 • Zakres i rozdzielczości pomiaru prądu
  • 0,5 – 9,99 A ac/dc, rozdzielczość 0,01A
  • 10,0 – 99,9 A ac/dc, rozdzielczość 0,1A
 • Dokładność
  • Napięcie DC: ±(1% odczytu + 1 cyfra)
  • Impedancja AC: ±(5% odczytu + 1 cyfra)
  • Prąd AC/DC: ±(5% odczytu + 0,5A)
 • Prąd źródła wyjściowego 1/2A rms
 • Wyświetlacz 1/4 VGA LCD
 • Ustawiany czas odczytu maksymalnie 3 sekundy
 • Zasilanie
  • zestaw akumulatorów: 2 do 4 godzin ciągłej pracy
  • 4,8V dc, 7000mAh, NiMH do szybkiego ładowania
 • Temperatura
  • Pracy: 0°C do +40°C
  • Magazynowanie: -20°C do +55°C
  • Wilgotność: 20 do 90%RH, bez kondensacji
 • Bezpieczeństwo Spełnia wymagania 61010-1
 • Wymiary 220x100x237mm
 • Waga 2,6kg

Ładowarka:

 • Napięcie zasilania
  • 100 do 130V, 50/60Hz, 14VA
  • 210 do 250V, 50/60Hz, 14VA
 • Wyjście
  • 6,5V DC przy 1,10A DC maksymalny prąd ładowania

Opcjonalna drukarka: Termiczna, szerokość wydruku 110mm

Wymagania systemowe dla ProActiv

 • Procesor: 300MHz Pentium II lub lepszy
 • System operacyjny
  • Windows 98
  • Windows Me
  • Windows NT 4.0 (wymagany SP 6a)
  • Windows 2000 (zalecany SP2)
  • Windows XP
  • Uwaga: Windows 95 nie jest wspierany
 • Oprogramowanie:
  • Microsoft® Internet Explorer 5 lub nowszy
  • Microsoft .Net Framework
  • Zostanie zainstalowany automatycznie przez ProActiv, jeżeli nie jest zainstalowane na komputerze.
 • Miejsce na twardym dysku: 100MB
 • Pamięć operacyjna (RAM): 64MB (zalecane 128MB)
 • Inne urządzenia: CD-ROM (tylko dla instalacji)
 • Port komunikacyjny: COM (używany tylko do importu danych ze sprzętu lub do eksportu informacji do BITE 3)
 • Monitor/wyświetlacz: True color: rozdzielczość 800×600
 • Informacje dodatkowe: W celu usprawnienia użytkowania, połączenie internetowe ułatwia automatyczne uaktualnienie oprogramowania.

Informacje dla zamawiających:

Nazwa  Nr kat.
BITE 3, 110/230V AC, 50/60Hz, znak CE  BITE 3
Akcesoria na wyposażeniu:
Program ProActive™  BI-90001
Futerał transportowy, płócienny  35788
Interfejs RS-232  33533-1
Ładowarka sieciowa  EV6280-33
Akumulator  6121-492
Dwu-punktowe zestaw przewodów  BI-10002
Zestaw końcówek  BI-10017
Instrukcja obsługi + Gwarancja
 AVTMBITE3
Świadectwo sprawdzenia producenta (certyfikat kalibracji)  
Akcesoria opcjonalne
Drukarka, akumulatorowa, 220V ac  35755-4
Przewody pomiarowe do akumulatorów AMP/Burndy  BI-10004
Przewody pomiarowe z końcówkami krokodylkowymi Kelvina  BI-10005
Przewody pomiarowe z szybkim rozłączaniem  BI-10006
Ładowarka z gniazda zapalniczki samochodowej  6280-332
Zestaw cęgowej przystawki prądowej  35873
Adapter USB-Szeregowy  35871
Sonda z podświetleniem  35865
Wzmocniony futerał transportowy  35890
Standardowy futerał transportowy  35915
Bocznik 0,01Ω, zakres prądowy 10A  249003
Bocznik 0,001Ω, zakres prądowy 100A  249004
Bocznik 0,0001Ω, zakres prądowy 500A  249005

 

 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Recenzje klientów

Nie ma jeszcze żadnych recenzji.

Bądź pierwszy, który napisze recenzję na temat „BITE 3 Przyrząd do pomiaru impedancji akumulatorów, Megger”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szukaj produktów

Powrót do góry
Produkt został dodany do koszyka